Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenskspråkig service för familjer kräver i framtiden mer av myndigheterna

Från 2017
Symbol för fotgängare på promenadväg. Någon har målat anletsdrag åt de vita skepnaderna.
Bild: Yle / Victoria Wirén

Vård- och landskapsreformen kommer att innebära att myndigheter noggrannare än innan måste planera servicehelheter för svenskspråkiga barn, ungdomar och familjer. Det konstaterar en kartläggning av servicen för barn och familjer på svenska i Finland (pdf).

Kartläggningen är gjord på uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna (LAPE) som är ett av regeringens spetsprogram.

I nuläget konstaterar rapporten av grund- och närservicen på svenska i huvudsak fungerar bra. Till exempel när det gäller utbildning och småbarnsfostran, som är organiserad enligt språk, finns det redan strukturer som stöder produktionen av service på svenska.

Men när det gäller specialservice och krävande tjänster, som bland annat innefattar familje- och anstaltsvård, klarar alla orter inte av att trygga en servicekedja som går på svenska från början till slut.

Svenskspråkiga minoriteten procentuellt mindre i landskapen

Med tanke på framtiden betonar rapporten att vård- och landskapsreformen kommer att medföra utmaningar för de myndigheter som ansvarar för tjänsterna som riktar sig till barn och familjer.

Den enskildes språkliga rättigheter förändras inte i och med reformen, betonar rapporten. Men vård- och landskapsreformen kommer att resultera i att den svenskspråkiga minoriteten i landskapen procentuellt är mindre än den varit i kommunerna.

Myndigheterna måste därför ännu noggrannare än innan planera de svenskspråkiga servicekedjorna. Det gäller i synnerhet när olika myndigheter och andra aktörer ska samarbeta kring servicehelheter.

Minskat behov av kurativa tjänster

LAPE-programmets målsättning är att tjänsterna i högre grad ska utgå ifrån barnens och familjernas behov, med fokus på förebyggande tjänster och tidigt stöd. I framtiden ska tjänster för barn, ungdomar och familjer samordnas till en helhet, enligt regeringens handlingsplan.

I det långa loppet ska kostnaderna för barn-, ungdoms- och familjeservice minska, eftersom ett av målen med programmet är att behovet av kurativa tjänster och antalet vårdnadstvister minskar.

Rapporten utgår ifrån att vård- och landskapsreformen genomförs, inklusive valfriheten inom vården.

En liknande kartläggning har redan gjorts för den samiska minoriteten. Inom ramen för LAPE ska också servicen för romer kartläggas.

Diskussion om artikeln