Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stänger aldrig av ventilationen

Från 2017
Ventilationsrör i den tidigare Lerasfastigheten i Björknäs.
Bild: Yle/Monica Slotte

I de fastigheter som Åbo stad förfogar över är ventilationen alltid påslagen. Kanalerna rengörs regelbundet, försäkrar stadens fastighetsdirektör.

Förra veckan uppdagades att skolorna i Borgå har problem med inomhusluften eftersom ventilationen i byggnaderna inte underhållits alls under de senaste två åren.

Jaakko Laaksonen, direktör på fastighetsaffärsverket med ansvar för Åbo stads lokaler, säger att ventilationskanalerna i skolor, daghem, ålderdomshem och sjukhus rengörs regelbundet vart femte år i enlighet med en förordning som Inrikesministeriet gett år 1999. Ventilationskanalerna i anslutning till kök rengörs varje år.

Schemalagt underhåll

I fastigheter i centrumområdet är påfrestningen större och vid behov kan ventilationssystemen rengöras oftare än vart femte år. Ventilationssystemen övervakas i ett kontrollrum och om det börjar blinka rött för något filter, så byts det ut och sensorerna hjälper med att avgöra det optimala intervallet för underhåll, säger Jaakko Laaksonen. I övrigt finns det ett schema för när underhållsarbeten ska utföras i stadens fastigheter.

Efter 1999 har det hänt mycket på området inomhusluft, men Laaksonen anser att förordningen och tidsgränserna är fortfarande rimliga.

Sänkt effekt under helger, aldrig totalstopp

Och ventilationen är aldrig avstängd i någon fastighet, försäkrar Laaksonen. Under helger kan effekten sänkas, men det finns annat som det kan sparas på inom fastighetsunderhållet, säger han.

Carola Aaltonen, ordförande för Andningsföreningen i Åboregionen, säger att det inte räcker med god ventilation och hon anser att ventilationssystemen borde underhållas oftare.

– I och med att det egentliga problemet, alltså fukt, mögel och kemikalier är kvar, så räcker det inte med god ventilation. Den dåliga luften fortsätter att cirkulera och det finns ju många skolor i Åbo som har klassrum i baracker på grund av ansatta utrymmen.

Hon är osäker om underhållsintervallen är de bästa möjliga.

– Det är ju en kostnadsfråga, men jag tycker att fem år är en alldeles för lång tid.

Diskussion om artikeln