Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Planläggningschefen i Sibbo: "Sibbovikens strand har varit en lång process"

Från 2017
Skiss över det planerade området sibbovikens strand
Bildtext Bilden är hämtad ur Sibbo kommuns detaljplaneändring över Sibbovikens strand.
Bild: Sibbo kommun

Processen med Sibbo kommuns detaljplaneändring av området Sibbovikens strand har varit en lång följetång.

Detaljplanen kungjordes redan i slutet av 2014 och efter utredningar och ukast samt slutligen förslagsskedet, kunde kommunfullmäktige godkänna ändringen av detaljplanen i slutet av förra året.

Dock har inte detaljplaneändringen ännu vunnit laga kraft eftersom den har överklagats till Helsingfors förvaltningsdomstol.

- Det har varit en lång process. Totalt handlar överklagan om 34 punkter, men i ett nötskal kan man säga att de sex privatpersoner som har överklagat detaljplaneändringen av området, vill att också deras tomter skulle underlyda detaljplanen, förklarar planläggningschef Matti Kanerva vid Sibbo kommun.

Bostadsområde för 500 invånare

Det aktuella området ligger invid Neste-stationen vid Borgå motorväg.

Planen är att på området bygga ett bostadsområde för cirka 500 invånare. I den gällande detaljplanen finns ett hotell- och kongresscentrum inritat.

Hotellbygget hann komma igång i slutet av 1980-talet, men fullbordades aldrig. Tanken är nu att riva de grundkonstruktioner som finns på tomten och att ändra detaljplanen så att det istället blir möjligt att bygga ett bostadsområde.

Föråldrad detaljplan

Planläggningschef Matti Kanerva tolkar det hela så, att detaljplanen som gäller hotellbygget är föråldrad i och med att den inte förverkligats och i och med att det inte ens byggts någon infrastruktur till området.

- Bland annat utgående från detta är vårt förslag till Helsingfors förvaltningsdomstol att den överklagan som gjorts ska förkastas som ogrundad, säger Kanerva.

Förslaget kommer att behandlas av kommunstyrelsen i Sibbo på tisdag.

Diskussion om artikeln