Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Samlingspartiet: Förläng föräldraledigheten, ersätt hemvårdsstödet med vårdpeng

Från 2017
Uppdaterad 28.02.2017 13:07.
pyssel med hamapärlor på daghem
Bild: Marianne Sundholm

Samlingspartiet har presenterat sitt förslag till reform av familjeledigheterna. Modellen syftar till en jämnare fördelning av ledigheterna föräldrarna emellan.

I Samlingspartiets vision skulle den inkomstrelaterade föräldrapenningen betalas ut i tolv månaders tid. Tre månader är kvoterade för vardera föräldern, medan föräldrarna fritt får fördela de återstående sex månaderna.

Dessutom skulle inkomstrelaterad dagpenning betalas ut i fem veckors tid före barnets födsel.

I praktiken betyder det här att längden på den inkomstrelaterade dagpenningen förlängs en aning jämfört med i dag.

- Vi är inte ute efter att fila på enskilda stöd, utan vi vill se över hela modellen, säger riksdagsledamot Sofia Vikman som har hållit i trådarna för reformarbetet.

Vårdpenning ersätter hemvårdsstödet

En annan nyhet är att hemvårdsstödet skulle ersättas av en flexibel vårdpenning. Vårdpenningen på 800 euro skulle betalas ut i sex månaders tid, efter att föräldraledigheten avslutats.

Vårdpenningen kan vid behov halveras om man önskar vara hemma med barnet längre än ett och ett halvt år.

Det ska också vara möjligt att betala ut vårdpenningen till en annan vuxen person än barnets juridiska förälder. Det här ska ge föräldrarna friare händer att återvända till arbetslivet, anser man inom Samlingspartiet.

Flexibilitet och kostnadsneutralitet i fokus

Målet med reformen är att öka flexibiliteten för familjerna: Samlingspartiets modell utgår från att det ska vara lättare att kombinera arbetsliv, familjeliv och dagvård. Målet är att sysselsättningsgraden bland föräldrar ska öka, berättar riksdagsledamoten Juhana Vartiainen som varit med om att utarbeta modellen.

- Vi släpar efter övriga Skandinavien då det gäller kvinnors sysselsättning och arbetskraftsdeltagande. Den främsta orsaken till det här är att vi inte har reformerat systemet på länge. Idén med modellen är att göra det mer lockande för kvinnor att återvända till arbetslivet efter föräldraledigheten.

Vartiainen påpekar att Samlingspartiets modell är kostnadsneutral i förhållande till den nuvarande modellen. Det här innebär att statens utgifter inte ska öka till följd av modellen.

Likheter med FFC:s modell

Att Samlingspartiets modell har påfallande likheter med den modell fackcentralen FFC har presenterat tidigare är ingen hemlighet, säger Sofia Vikman.

- Som vi tidigare har sagt tycker vi att FFC:s modell har varit bra. Vi hoppas att man kan arbeta vidare utgående från dessa modeller.

Det återstår att se hur Samlingspartiets modell kommer att tas emot bland regeringskollegerna inom Centern och Sannfinländarna. Som känt har ingendera varit särskilt pigg på att slopa hemvårdsstödet.

Så här fungerar familjeledigheterna

  • Mammaledigheten börjar 5–8 veckor före den beräknade förlossningen. Inkomstrelaterad moderskapspenning utbetalas för 105 vardagar eller ungefär 4 månader
  • Pappan har rätt till 54 öronmärkta lediga dagar efter att barnet fött. Föräldrarna kan vara hemma samtidigt och sköta barnet högst 18 vardagar.
  • Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten. Barnet är nu ungefär 3 månader gammalt. Antingen barnets mamma eller pappa kan ta ut föräldraledighet. Under föräldraledigheten betalar FPA inkomstrelaterad föräldrapenning i 158 vardagar, med andra ord i drygt ett halvår.
  • Föräldraledigheten slutar när barnet är ungefär nio månader. Efter det här kan pappan eller mamman rätt att vara vårdlediga utan lön tills barnet fyller tre år. Vårdledigheten kan också vara partiell.
  • Stöd för hemvård av barn kan sökas om en mamma eller pappa sköter barnet hemma. Hemvårdsstödet är 338 euro per månad. Dessutom betalar vissa kommuner tillägg till hemvårdsstödet. Kommuntilläggets storlek varierar.

Källa: Folkpensionsanstalten