Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolfastighet i Karis har problem med inneluften

Från 2017
Uppdaterad 07.03.2017 08:35.
B-byggnaden vid finska högstadiet och gymnasiet i  Karis, Karjaan yhteiskoulu och Karjaan lukio
Bildtext B-huset vid finska högstadiet och gymnasiet i Karis har problem med inomhusluften.
Bild: Yle/ Petra Thilman

De största problemen med inomhusluften i Raseborg finns i dag i Karjaan yhteiskoulu. Stadens inneluftsgrupp följer med och åtgärdar problem i ett tiotal fastigheter.

Under de senaste åren har fyra daghem i Raseborg rivits på grund av problem med inomhusluften: Sandbo daghem i Karis, Mäntykoto daghem i Ekenäs. Mustion päiväkoti och Skogsgläntans tidigare fastighet i Björknäs i Ekenäs.

Några enorma orosmoln finns det inte just nu, säger fastighetschef Catharina Lindström.

Kvinna i profil i förgrunden framför snöigt landskap.
Bildtext Fastighetschef Catharina Lindström
Bild: Yle/Helena Rosenblad

- Jag skulle säga att vi inte har någonting jättekatastrofalt. Visserligen har vi haft det och rivit daghem. Men för tillfället skulle jag säga att det inte är någonting som man bör stänga.

De största problemen finns i B-huset i Karjaan yhteiskoulu i Karis.

Sex anställda har besökt företagshälsovården på grund av problemen med inomhusluften. Staden har tagit både materialprover och luftprover, men de har inte visat något. Provtagningarna kommer att fortsätta, berättar Lindström.

- Det är det som är problemet med inneluften. Det som är synligt är enkelt att åtgärda. När det inte är synligt får man vara litet mera detektiv för att hitta varifrån problemen kommer.

Trägolven i musiksalen och fysiksalen ska öppnas när skolan är stängd. Spånen ska sugas bort och isoleringen ska förnyas. Dräneringen runt B-huset ska också åtgärdas i sommar.

Luften utreds i flera skolor

Flera andra skolor har också haft och har problem med inomhusluften.

I Höjdens skola i Tenala får flygeln mot slöjdsalen inte tillräckligt med luft och ventilationsmaskinerna går för fullt. I Hakarinteen koulu i Ekenäs har det gjorts en del tätningsarbeten.

Hagahemmet i Ekenäs
Bildtext I Hagahemmet ska ventilationen förbättras.
Bild: Yle/Monica Slotte

I äldreboendet Hagahemmet i Ekenäs har det varit problem med tidvis förhöjda halter av koldioxid. Det har också varit problem med höga temperaturer inomhus. En del köksmaskiner har tagits bort och ventilationssystemet ska förnyas i år.

Inneluftsgruppen tar sig an problemen

Raseborgs stad har sedan staden grundades för drygt åtta år sedan haft en inneluftsgrupp som möts ungefär en gång per månad. Om stadens anställda upplever att det finns problem med inomhusluften på arbetsplatsen kan de via förmannen lämna in en blankett till inneluftsgruppen.

Då skolfastigheterna tas i bruk efter sommaren brukar anmälningarna om dålig inneluft börja tippa in, säger Catharina Lindström.

Från Ekenäs högstadieskola, Seminarieskolan i Ekenäs, musikinstitutet i Lönnbergska fastigheten i Karis, L-huset på Ekåsenområdet och Fiskars daghem har det kommit anmälningar om problem med inneluften.

Utredningar och kartläggningar

Anmälan från Seminarieskolan är ny. Arbetsledaren för stadens fastigheter i Ekenäsområdet kommer nu att besöka Seminarieskolan för att utreda vad det handlar om och vad inneluftsproblemet kan bero på.

I Ekenäs högstadieskola ska företagshälsovården göra en kartläggning. Personalen ska få svara på ett frågeformulär om vilka symptom de har och om symptomen varierar under de olika årstiderna.

Seminarieskolan i Ekenäs
Bildtext Stadens inneluftsgrupp har fått en anmälan från Seminarieskolan.
Bild: Yle/Minna Almark

Också skoleleverna blir hörda. Arbetshälsoinstitutet gör en enkät om hälsosam skolmiljö bland skolelever. Där får eleverna bland annat kommentera inomhusluften.

Ett problem som Catharina Lindström lyfter upp är att det i skolbyggnader ofta vistas fler människor i rummen än vad de är dimensionerade för. Det leder i sin tur till att luften upplevs som dålig.

Lindström ger goda vitsord till stadens anställda som underhåller fastigheterna. Ventilationssystemen ska putsas regelbundet och filtren ska bytas så att luften förblir fräsch.

- Vi prioriterar att det ska underhållas på rätt sätt och det görs det nog.

Problem kommer alltid att finnas

I Catharina Lindströms hemkommun Sjundeå är det enorma problem med inomhusluften i kommunens skolor. Lindström sitter själv med i tekniska nämnden i Sjundeå och känner väl till problemen bland annat i Aleksis Kiven koulu. Hon utgår från att det går att reparera skolorna.

Lindström är inte rädd för att någonting liknande kan hända i Raseborg, men konstaterar att man får ta itu med problemen om de uppstår.

- Om det är synligt är det enkelt. Vattenskador eller liknande är det bara att riva bort. När det inte syns är det svårt. Mögel har vi inte hittat i något av våra hus.

Arbetet med att följa med och åtgärda problemen i stadens fastigheter fortsätter kontinuerligt.

- Det håller en på alerten hela tiden. Vi kommer aldrig ifrån det, det är bara så.

Artikeln uppdaterades 7.3 klockan 8:35. Det stod tidigare att tre daghem har rivits, men det är de facto fyra som har rivits. Artikeln har uppdaterats med att också Mustion päiväkoti har rivits.

Diskussion om artikeln