Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Infektionsläkare: Ingen avancerad kirurgi utan effektiv antibiotika

Från 2017
Peter Klemets
Bildtext Peter Klemets.
Bild: Cityportal

Överanvändningen av antibiotika är ett problem inte bara inom livsmedelsindustrin, utan framför allt inom sjukvården, säger infektionsläkaren vid Borgå sjukhus Peter Klemets. Vi använder för mycket och för bredspektrig antibiotika enligt Klemets.

Det gäller framför allt vissa länder såsom Indien och Kina där överanvändningen av antibiotika är ett stort problem.

- Där finns enorma mängder antibiotika i fritt omlopp, såväl inom handeln som i naturen – i vattendrag och på övriga ställen, säger Klemets.

Det gäller för både läkare och patienter att tänka noggrant över när och vilken antibiotika man använder.

- Väldigt många luftvägsinfektioner kräver inte antibiotika. Det är frågan om självläkande virusinfektioner. Här kunde vi spara in en hel del. Också på sjukhusen borde man hela tiden vara vaksam och tänka på vilken typ av antibiotika som används. Den ska vara så smalspektrig som möjligt så att den har minsta möjliga inverkan på den ekologiska balansen i människan, säger Klemets.

Det finns också andra sätt än antibiotika att bekämpa bakterieinfektioner. Klemets betonar vikten av vaccin, till exempel det årliga influensavaccinet som minskar på behovet av att skriva ut antibiotikakurer.

- I framtiden finns det förhoppningsvis olika terapier som tar död på bakterier utan att påskynda antibiotikaresistens.

Inga organtransplantationer eller leukemibehandlingar

Om ingenting radikalt görs så kommer dödligheten globalt sett att öka märkbart framöver, säger Klemets.

- I dagsläget beräknar man att ungefär 700 000 människor årligen dör som en direkt följd av antibiotikaresistenta bakterier. År 2050 – om ingenting görs – kommer ungefär 10 miljoner människor att dö på grund av antibiotikaresistens. Kostnaderna ökar också dramatiskt.

I praktiken står vi inför en återvändo till perioden före det fanns effektiv antibiotika om framför allt superresistenta bakterier tar över, säger Klemets.

- Det betyder att all form av avancerad kirurgi, organtransplantationer, leukemibehandlingar – de blir omöjliga. De är förknippade med så stora risker för allvarliga infektioner att det utan antibiotika blir omöjligt att syssla med den här typen av sjukvård.

Superresistens finns redan

Det är, säger Klemets, som tur inte ännu ett så stort problem hos oss – vi kan behandla alla infektioner. Men bakom hörnet lurar superresistenta bakterier som är resistenta mot det enda kvarvarande antibiotikapreparatet som finns.

- Sådana bakteriestammar har redan hittats i olika delar av världen, till exempel i Indien men också i Sverige.

Och det innebär stora problem.

- I början av 1900-talet dog i princip alla av de som var till åren som fick en pneumokock-lunginflammation. I dag kan flertalet botas – 10-20 procent avlider. Då dog alla. Det är det här scenariot som jag är rädd för att kan finnas i framtiden.

Peter Klemets intervjuades av Bengt Östling.

Diskussion om artikeln