Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kakolatornet kan bli het fråga - för nya fullmäktige

Från 2017
Uppdaterad 28.02.2017 10:00.
Skiss på det planerade observationstornet på fängelsebacken.
Bildtext En skiss på Kakolatornet.
Bild: Kakolayhtiöt

Ett attraktivt landmärke som gläder både besökare och Åbobor - eller ett onödigt skrytbygge som inte alls passar in i den historiska Kakolamiljön?
Planerna för det så kallade Kakolatornet i Åbo delar fortfarande partierna kraftigt - och kan bli en fråga för nya fullmäktige att ta ställning till först efter kommunalvalet.

Inom de stora partierna, Samlingspartiet och Socialdemokraterna, är stödet för tornbygget starkt.

- Det är en intressant idé. En synlig plats som Kakola skulle ge locka turister och skapa mervärde, säger Lauri Kattelus, ordförande för samlingspartiets fullmäktigegrupp.

Kattelus tillägger att tornet också måste var öppet för offentligheten på ett eller annat sätt. I praktiken kunde det betyda en restaurang eller ett café.

- Det kan inte uteslutande handla om att bygga fler kvadratmetrar till privata bostäder.

Socialdemokraternas gruppordförande Päivi Pietari förhåller sig också positivt till planerna.

- Vissa menar att man inte borde bygga tornet på grund av den inte passar in i den historiska miljön. Men nu har man ju redan byggt en hel del på Kakolabacken. Bergbanan blir snart klar, så varför skulle ett utsiktstorn som landmärke förstöra hela miljön?

Pietari tillägger att hon uttrycker sin egen syn och att det förekommer olika åsikter kring frågan inom partiet.

Både Kattelus och Pietari vill betona att man ännu inte formellt inom de respektive fullmäktigegruppen enats kring en gemensam åsikt i frågan.

”Platsen är helt fel”

Inom de Gröna och Vänsterförbundet har planerna på ett Kakolatorn från första början fått ett kritiskt mottagande.

- Platsen är helt fel. Kakolamiljön bör utvecklas men det ska göras i enighet med områdets historiska särdrag och inte genom att bygga ett utsiktstorn, säger Niina Ratilainen som basar för de Grönas fullmäktigegrupp.

- Det sägs att tornet skulle skapa mervärde och öka attraktionskraften, men Kakolaområdet är redan nu attraktivt.

Ratilainen säger sig inte vara en motståndare av höga byggnader utan tycker att Kuppisområdet kunde lämpa sig väl för högre byggnader i framtiden. Hon efterlyser också klarare riktlinjer inom byggandet.

- Vi behöver också föra en diskussion mellan alla partier om vilka områden i staden som lämpar sig för höga byggnader. Det skulle också underlätta byggentreprenörernas arbete.

Pirjo Rinne, ordförande för Vänsterförbundets fullmäktigegrupp, beskriver sig som "en försvarare av höga byggnader".
Men hon ogillar Kakolaplanerna.

- Åbo är en historisk stad och Kakolamiljön passar inte alls för ett högt tornbygge. Redan i dag kan man njuta av fina utsikter från Kakolaberget, det behövs inget torn där.

Enligt Rinne kunde tidigare industriområden i Pansio, runt Logomo eller i Österås lämpa sig bättre för högre byggnader.

Bland myndigheterna har Museiverket och Egentliga Finlands förbund också motsatt sig planerna på ett torn på Kakolabacken, med motiveringen att miljön är olämplig för ett högt torn.

Oklart om sittande fullmäktige hinner behandla tornet

Planerna på ett Kakolatorn kommer att diskuteras vid stadsplanerings- och miljönämndens möte på tisdag. Nämnden kommer att bordlägga ärendet, enligt flera politiker som Yle Åboland talat med.

Tanken är att ge partierna mer tid att diskutera frågan internt.

Flera av stadens politiker som Yle Åboland talat med förhåller sig också skeptiska till att frågan ännu hinner komma att behandlas av sittande fullmäktige under våren.

Kommunalvalet hålls den 9 april och nya fullmäktige tillräder i början av juni.

Därmed är chansen stor att Kakolaplanen och tornet kommer att bli en fråga som landar hos nästa fullmäktige.

Diskussion om artikeln