Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Över hundra forskare kräver ändring i Finlands flyktingpolitik

Från 2017
Uppdaterad 28.02.2017 14:16.
Demonstration utanför Migrationsverket 8.9.2016
Bildtext Demonstration utanför Migrationsverket i september 2016.
Bild: Yle / Freddi Wahlström

I en namninsamling som publicerades på måndagen kritiserar akademiker runtom i landet Finlands skärpta asylpolitik.

I ställningstagandet konstaterar skribenterna att flyktingdebattens humanitära aspekter hamnat i skymundan. Kritiken riktar sig också mot myndigheternas hårda retorik och behandlingen av personer som fått negativt asylbeslut.

Asylpolitiken har konsekvent blivit så mycket hårdare att man får skämmas.

― Professor Elina Oinas

Människorätts- och flyktingorganisationer har kritiserat linjedragningen, enligt vilken säkerhetssituationen i Irak, Afghanistan och Somalia inte är grund för asyl.

Namninsamlingen vädjar till Finlands regering och myndigheter att inte förbigå mänskliga rättigheter i frågor om asylpolitik. De som undertecknat vill också visa sitt stöd för asylsökande, som demonstrerar för rättvis och människovärdig behandling.

"Regeringen lyssnar inte på forskare"

Namninsamlingen har undertecknats av över hundra forskare vid högskolor i hela Finland. Bland dem finns Elina Oinas, professor i sociologi vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. Hon anser att den asylpolitik Finland för tillfället driver kränker mänskliga rättigheter.

- Den har konsekvent blivit så mycket hårdare att man får skämmas. Det här är inte ett civiliserat land om vi håller på så här, med tanke på vår etik har vi inte råd med en sådan politik som går emot allt jag trott vi representerar, säger Oinas.

Det är frågan om familjer som splittras, minderåriga, människor som har varit med om väldigt långa, traumatiska upplevelser.

― biträdande professor Klas Backholm

Hon ställer sig också kritiskt till att beslutsfattarna i dagens läge verkar strunta i forskarnas expertis.

- Tidigare har vi haft ett klimat där man lyssnade på forskare, men den här regeringen har inte varit särskilt intresserad.

Klas Backholm, som är biträdande professor vid Svenska social- och kommunalhögskolan och forskar bland annat i krispsykologi, undertecknade adressen eftersom han är orolig över asylsökandes psykiska välmående.

- Det är frågan om familjer som splittras, minderåriga, människor som har varit med om väldigt långa, traumatiska upplevelser. Vi i Finland och Norden i allmänhet är kända för att vara tryggt, erbjuda bra stöd och ha förståelse för psykiskt illamående. Slarvar man med det så ser jag nog det som väldigt problematiskt, säger han.

Diskussion om artikeln