Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EK föreslår rejäl förkortning av hemvårdsstödet

Från 2017
Uppdaterad 01.03.2017 09:59.
Mamma med barnvagn
Bild: YLE/ Sandra Snellman

Finlands Näringsliv EK kommer med ett djärvt familjepolitiskt utspel. I EK:s modell skulle föräldraledigheten fördelas jämnt mellan båda föräldrarna, samtidigt som rätten att vara vårdledig från jobbet skulle upphöra då barnet blir 18 månader.

- Som helhet skulle EK:s modell sporra familjerna att fördela ansvaret för vården jämnare, i likhet med den svenska modellen, säger direktör Ilkka Oksala vid EK.

I praktiken föreslår EK en 7 + 6 modell, där båda föräldrarna får sex månader ledigt var efter att att barnet fötts. Mamman skulle dessutom ha rätt till inkomstrelaterad moderskapspenning i en månads tid före barnets födsel.

Hemvårdsstödet begränsas

EK vill också se en markant förkortnning av hemvårdsstödet, som betalas ut för vården av barn under tre år som inte har en kommunal dagvårdsplats. I EK:s vision skulle hemvårdsstöd betalas ut för barn under 18 månader.

Enligt Ilkka Oksala vill EK att föräldrarna skulle återvända till arbete snabbare än i dag.

- Med modellen skulle vi göra oss av med de långa frånvarotiderna från arbetet, som bidraget till en ojämlika karriärmöjligheter mellan män och kvinnor.

Vårdledigheten förkortas rejält

I samband med att hemvårdsstödet förkortas vill EK även se över rätten att vara vårdledig. I dag kan en förälder vara vårdledig i upp till tre år. Enligt EK borde rätten att vara vårdledig upphöra då barnet är 18 månader.

- Modellen skulle göra det möjligt att vårda barnet på heltid även efter att perioden för föräldrapenningen avslutas, säger Oksala.

Enligt Oksala får den nya modellen understöd både bland arbetsgivarna inom den manligt dominerade industrisektorn och den kvinnligt dominerade servicesektorn. Han uppmanar regeringen att skrida till verket med reformen av familjeledigheterna under den pågående regeringsperioden.

Djärvt utspel

EK:s modell skulle innebära en helomvändning i den finländska familjepolitiken. Förslaget skulle styra papporna att ta ut vårdledighet i betydligt större utsträckning än i dag. Förslaget skulle även öka på jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet.

Samtidigt skulle modellen försvåra hemvården av barn över 18 månader, och öka trycket på dagvården. Det här upplevas som en försämring av de familjer som värnar om de långa långa vårdledigheterna.

På måndagen presenterade Samlingspartiet sin modell för hur familjeledigheterna borde utvecklas i framtiden. Samlingspartiets modell utgår från en mildare kvotering av vårdledigheten och en bibehållen möjlighet att vara vårdledig i tre års tid.

Som bekant har både Centern och Sannfinländarna varit njuggt inställda till planerna på kortare vårdledigheter. Frågan är således om EK:s djärva utspel kommer att få gehör hos regeringen.

Så här fungerar familjeledigheterna

  • Mammaledigheten börjar 5–8 veckor före den beräknade förlossningen. Inkomstrelaterad moderskapspenning utbetalas för 105 vardagar eller ungefär 4 månader
  • Pappan har rätt till 54 öronmärkta lediga dagar efter att barnet fött. Föräldrarna kan vara hemma samtidigt och sköta barnet högst 18 vardagar.
  • Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten. Barnet är nu ungefär 3 månader gammalt. Antingen barnets mamma eller pappa kan ta ut föräldraledighet. Under föräldraledigheten betalar FPA inkomstrelaterad föräldrapenning i 158 vardagar, med andra ord i drygt ett halvår.
  • Föräldraledigheten slutar när barnet är ungefär nio månader. Efter det här kan pappan eller mamman rätt att vara vårdlediga utan lön tills barnet fyller tre år. Vårdledigheten kan också vara partiell.
  • Stöd för hemvård av barn kan sökas om en mamma eller pappa sköter barnet hemma. Hemvårdsstödet är 338 euro per månad. Dessutom betalar vissa kommuner tillägg till hemvårdsstödet. Kommuntilläggets storlek varierar.

Källa: Folkpensionsanstalten

Diskussion om artikeln