Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Virus biter på antibiotikaresistenta bakterier

Från 2017
Uppdaterad 01.03.2017 06:51.
Regnbågslax i kyldisken.
Bild: All Over Press

Antibiotika behövs för att behandla infektioner, men ett allt större problem är att allt fler bakterier är antibiotikaresistenta. Ju mer antibiotika som används desto större blir problemet, så forskare försöker nu hitta andra metoder att komma åt bakterierna, bland annat med virus.

– Virus angriper celler, och bakterier är celler, förklarar docent Tom Wiklund vid Åbo Akademi. De virus vi använder angriper enbart bakteriecellerna, inga andra celler.

Wiklund är föreståndare för laboratoriet för akvatisk patologi vid Åbo Akademi, där man undersöker bakterier hos fiskar. Vid Jyväskylä universitet och Köpenhamns universitet har man redan i några år forskat i virus som bakteriedödare, och den 1 april kommer Åbo Akademi med i projektet FLAVOPHAGE, Bacteriophage based technology to control Flavobacterium pathogens in aquaculture. Målet är att minska användningen av antibiotika i fiskodlingar, främst hos laxfiskar, men helt kan man inte frångå antibiotika.

Elever forskar tillsammans med forskare Tom Wiklund
Bildtext Tom Wiklund leder också ett projekt där gymnasieelever forskar vid Åbo Akademi.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

– Vi jobbar med en speciell bakterie, och då virusen är specifika för en bakterieart kan man inte använda samma virus mot flera olika bakterier, förklarar Wiklund. Fisk liksom människor angrips av flera olika bakterier, och då måste man ha specifika virus mot varje bakterieart.

Forskarna koncentrerar sig på två sjukdomar orsakade av bakterier; kallvattensjukan och kolumnaresjuka hos fisk. Kallvattensjuka är den fisksjukdom som i Finland krävt flest antibiotikabehandlingar under 2000-talet, men båda sjukdomarna är ett stort problem i fiskodlingar både i Finland och globalt.

Om projektet är lyckat kunde man småningom föra över kunskapen till att behandla antibiotikaresistenta bakterier också hos människor med virus. Virus, eller bakteriofager, har ända sedan andra världskriget använts bland annat i Ryssland.

– De används mot besvärliga infektioner, till exempel vid bensår.

Men i EU och västvärlden har man varit mer försiktig, och man tillåter inte användningen av levande organismer.

– Man är rädd för att virus eventuellt kan sprida vissa gener, och därför har man inte godkänt metoden, säger Wiklund. Det är en av sakerna vi ska testa, undersöka hur det hela fungerar och hur man kunde undvika de eventuella problem som finns med virus.

I England används visserligen en motsvarande typ av virus för att bekämpa bakterier som angriper potatis, men EU är oroligt för att virusgener sprider sig i vattenmiljön.

Men enligt Wiklund behövs alternativa behandlingsmetoder.

– Vi kommer nog alltid att behöva antibiotika också i framtiden, men virus blir ett komplement, särskilt vid svåra infektionssjukdomar.

Karta över spridningen av CPE 2015
Bildtext Antibiotikaresistenta bakterier blir allt vanligare.
Bild: Yle

Diskussion om artikeln