Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Efter decennielångt söl granskar myndigheterna nu rapporter om vanskötta stiftelser

Från 2017
Uppdaterad 28.02.2017 22:34.
En skattkista.
Bild: All Over Press

Äntligen kom alltså Patent- och registerstyrelsen till skott. Efter att medierna - framförallt Hufvudstadsbladet - i ett drygt decennium rapporterat om vanskötsel i Hjördis och Trygwe Nymans stiftelser skrider Patent- och registerstyrelsen (PRS) äntligen till verket.

PRS ansöker om att Västra Nylands tingsrätt ska avskeda den nuvarande styrelsen.

Enligt PRS uppfattning har stiftelsens styrelse fortgående brutit grovt mot stiftelselagen och stiftelsens stadgar.

Patent- och registerstyrelsen kräver också att det tillsätts en godeman som sköter om stiftelsens angelägenheter tills en ny styrelse valts.

Astronomiska omkostnader - och nästan ingenting har delats ut

Under de femton senaste åren har rapporteringen kring de Nymanska stiftelserna handlat om ändlösa rättsprocesser och misstankar om förskingring. Omkostnaderna under samma tid har uppgått till 4 miljoner euro, och samtidigt har bara ungefär 100 000 euro delats ut.

I de utdragna rättsprocesserna har stiftelsens styrelseordförande R.Kenneth Wrede ofta anlitat sig själv som jurist. Vanskötseln av stiftelserna har varit allmänt känd, men trots det är det först nu som myndigheterna börjar ta itu med stiftelsehärvan .

PRS-direktör: Inte helt lätt att avsätta en styrelse

Terhi Maijanen är lag och tillsynsdirektör på Patent- och registerstyrelsen. Så här kommenterar hon den långsamma processen:

- Enligt stiftelselagen är tröskeln hög för att avsätta en styrelse. Nu har vi lämnat in en ansökan eftersom stiftelsens revisorer anmärkt om att stiftelsen varit illa skött både år 2014 och 2015.

Kan en styrelse tömma en stiftelse på tillgångar hur länge som helst? Det här har ju pågått i femton år och ingenting har hänt.

- Inte hur länge som helst. Nu har vi ju gjort en ansökan om att styrelsen ska avskedas. Vi får hoppas att Västra Nylands tingsrätt kommer till samma slutsats.

Är det den enda påföljden för styrelsemedlemmarna att man inte längre får sitta i styrelsen ?

Nej det kan nog bli skadeståndsanspråk, om det visar sig att man åsamkat stiftelsen skada.

Diskussion om artikeln