Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EK:s familjepaket får både ros och ris: "Som mamma blir jag alldeles förskräckt"

Från 2017
Uppdaterad 01.03.2017 10:01.
En vuxens hand och en barnhand
Bild: Jyrki Lyytikkä

EK:s förslag om att förkorta vårdledigheten väcker blandade reaktioner. Ser förslaget till barnens bästa? Det undrar en expert.

Enligt EK borde föräldraledigheten fördelas jämnt mellan båda föräldrarna, samtidigt som rätten att vara vårdledig från jobbet skulle upphöra då barnet blir 18 månader.

- Som mamma blir jag alldeles förskräckt över tanken att vi ska göra ett beslut som fråntar familjerna möjligheten att besluta över vad som är bäst för dem. Jag är väldigt tveksam till EK:s förslag, säger verksamhetsledaren för Barnavårdsföreningen Pia Sundell.

Sundell frågar sig vems bästa EK ser till: Familjernas eller näringslivets?

- Jag hoppas att man gjort en gedigen barnkonsekvensanalys när man kommit fram med förslaget. Hur kommer barnen att påverkas?

Pia Sundell
Bildtext Går ekonomin före barnets bästa? undrar Pia Sundell.
Bild: Jouko Keski-Säntti

Ställer krav på dagvården

EK:s förslag skulle innebära ett ökat tryck på dagvårdssystemet. Fler dagvårdsplatser och mer personal behövs om EK:s vision blir verklighet.

- Hur ska vårt samhälle klara av bördan om alla barn ska på dagis efter 18 månader. Kommer vi att ha kapacitet för det? undrar Pia Sundell.

Finns den kapaciteten i dag?

- Svaret är nej. Som det ser ut just nu har vi inte kapacitet att erbjuda kvalitativ dagvård. Upptagningsplatser för små barn tar jag kraftigt avstånd från. Vi kan inte skapa system utan att fundera på vad det kräver för resurser.

Direktör Terhi Päivärinta vid Kommunförbundet påpekar att kommunernas förutsättningar att bygga ut dagvården varierar.

- I vissa regioner finns det en reserv, men kanske blir det aktuellt att utbilda mer personal. Men det är klart att det ställer krav på kommunerna om föräldrarna väljer att gå på jobb tidigare.

Speciellt utmanade blir situationen om man gör snabba förändringar i systemet, säger Päivärinta.

- Om det kommer snabba förändringar kommer det säkert att bli en stor utmaning. Men knappast sker förändringen över en natt.

Pia Pakarinen.
Bildtext Sysselsättningen är viktigast, anser Pia Pakarinen.
Bild: YLE/Albert Häggblom

Handelskammaren: Sysselsättningen är viktigast

Vid Helsingforsregionens handelskammare välkomnar direktören Pia Pakarinen EK:s utspel. Det viktigaste just nu är att sysselsättningsgraden höjs, anser hon.

- Familjerna kan förstås besluta att vara hemma längre, men då måste de stå för kostnaderna själva.

I dagens läge innebär de långa föräldraledigheterna en belastning för arbetsgivarna, säger Pakarinen. Samtidigt sätter vårdledigheterna käppar i hjulen för kvinnors karriärmöjligheter.

- För kvinnorna innebär frånvaron ojämlika karriärmöjligheter, och det borde man också ta på allvar. EK:s modell skulle också vara kostnadsneutral, vilket är viktigt.

Så här fungerar familjeledigheterna

  • Mammaledigheten börjar 5–8 veckor före den beräknade förlossningen. Inkomstrelaterad moderskapspenning utbetalas för 105 vardagar eller ungefär 4 månader
  • Pappan har rätt till 54 öronmärkta lediga dagar efter att barnet fött. Föräldrarna kan vara hemma samtidigt och sköta barnet högst 18 vardagar.
  • Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten. Barnet är nu ungefär 3 månader gammalt. Antingen barnets mamma eller pappa kan ta ut föräldraledighet. Under föräldraledigheten betalar FPA inkomstrelaterad föräldrapenning i 158 vardagar, med andra ord i drygt ett halvår.
  • Föräldraledigheten slutar när barnet är ungefär nio månader. Efter det här kan pappan eller mamman rätt att vara vårdlediga utan lön tills barnet fyller tre år. Vårdledigheten kan också vara partiell.
  • Stöd för hemvård av barn kan sökas om en mamma eller pappa sköter barnet hemma. Hemvårdsstödet är 338 euro per månad. Dessutom betalar vissa kommuner tillägg till hemvårdsstödet. Kommuntilläggets storlek varierar.

Källa: Folkpensionsanstalten