Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

”En frihet att få föda i hemmet”

Från 2017
Uppdaterad 24.03.2017 12:39.
En gravid kvinnas mage
Bild: Wikimedia commons.

Hemmet upplevs av hemföderskor som en trygg och bra plats att föda på jämfört med sjukhusmiljö. Under de senaste 20 åren har antalet hemförlossningar stigit mycket snabbt. Förutsatt att inga katastrofer i samband med hemförlossningar når nyhetsrubrikerna kommer antalet att öka, tror forskningsprofessor.

I ett gammalt 1800-tals trähus i Kvevlax, Korsholm, bor Carolina Beijar, 22, med sambo och hunden Rocca. I vardagsrummet väntar en nybäddad mammalåda på familjens första baby som är beräknad i dagarna. Carolina har bestämt sig för att föda sitt barn hemma.

- Jag började forska i hur förlossningen på ett sjukhus kommer att gå till och de metoder som används där är jag inte så förtjust i, säger Carolina Beijar.

På mitt eget sätt

Ungefär halvvägs in i graviditeten bestämde hon sig för hemförlossning. Hon är säker på sitt val även om hon haft samtal med sjukhuspersonal som avrått henne från det. Föräldrar och närmsta vänner stödjer hennes beslut.

- Från sjukhusets sida vill de informera om riskerna. De peppar ju inte en precis, säger Carolina Beijar.

Hur bemöter du kommentarerna om risker?

- Jag är väldigt säker på mitt beslut, så kommentarerna rinner av. Förstås är det aldrig roligt när någon tycker att man gör ett dåligt beslut. Men jag har bestämt mig, säger Carolina Beijar.

Den nära kontakten som Carolina fått med sin barnmorska under graviditeten upplever hon som betydelsefull. Hon känner stark tilltro inte bara till barnmorskan utan också till kroppens krafter och vikten av att tänka positivt. Det faktum att smärtlindring i hemmet inte går att jämföra med den smärtlindring som sjukhuset erbjuder oroar henne inte.

- Det finns möjlighet till akupunktur i hemmet eller sterila kvaddlar. Sedan tror jag mycket på tankens kraft och vikten av att tänka positivt. Jag tror också att man ska hålla sig på avstånd från negativa förlossningsberättelser. Jag tror att de smärtlindringar som sjukhuset erbjuder gör att du tappar kontakten till din kropp och förlorar förmågan att känna vad den vill, säger Carolina Beijar.

Har du en förberedelseplan i ditt huvud om det blir komplikationer?

- Ja, blir det så att vi måste åka in till sjukhuset är det helt okej. Jag har inte fokuserat så extremt mycket på det, men jag är tacksam för att det alternativet finns om barnet ligger fel eller om det bara inte går, säger Carolina Beijar.

Som förstföderska säger Carolina att hon inte är så kaxig. Hon vet att det är svårt att föreställa sig hur det kommer att gå och hon förhåller sig ödmjuk till den närmsta framtiden.

- När jag går och lägger mig på kvällarna kan jag känna att jag är litet nervös. Men annars har jag samma goda känsla som jag har haft genom hela graviditeten. Jag försöker tänka att det går bra, samtidigt som jag försöker att inte tänka så mycket.

Carolina Beijar läser vid skrivbordet. Hunden Rocca ligger på golvet.
Bildtext I hemmets lugn finns en trygghet för Carolina Beijar.
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen

I ditt hem är du boss

Barnmorskan Camilla Snickars har två jobb. Inom restaurang- och livsmedelsbranschen finns hennes huvudsyssla medan jobbet som privat barnmorska görs vid sidan om. Hemförlossningar har alltid intresserat och efter fyra år i Köpenhamn på landets största förlossningssjukhus har hon goda erfarenheter av det. I Köpenhamn föds uppskattningsvis elva procent av alla barn hemma och sjukhuset är enligt dansk lag förpliktigat att bistå hemförlossningen. I Finland betalar familjerna själva för förlossning i hemmet.

- Jag brinner för kvinnans rätt till sin egen kropp och kvinnans rätt att välja, autonomi och trygghet, säger Camilla Snickars.

Vad är det som man kan få i ett hem som man inte får i ett sjukhus?

- När du är i ditt hem är det du som bestämmer. När du kommer in till ett sjukhus blir du lägre i hierarkin och du blir sämre på att försvara dig själv. När du är i ditt hem är du boss och har en stark delaktighet i det som sker och tar ansvar för det.

En av de största invändningarna mot förlossningar i hemmet är att det anses riskfyllt. Men för en frisk kvinna med en normal graviditet som själv vill föda hemma är det inte mera riskfyllt än att föda på sjukhus, menar Snickars.

- Föder du hemma undviker du alla onödiga ingrepp som statistiskt sett händer på sjukhus. Vården själv har en stor del i iatrogena skador, man förhåller sig till tidsregler eller tar vattnet för att man tycker att det går för långsamt eller lägger värkstimulerande dropp. Många får epiduralbedövning. Alla dessa saker är förknippade med ökad risk för komplikationer, säger Camilla Snickars.

Skillnaden på förlossningsklimatet i Finland och Danmark är stort. I Danmark finns en allmän opinion för hemförlossningar och det anses som ett tryggt alternativ för den friska kvinnan. I Finland är fortfarande den allmänna normen att hemförlossning är riskabelt och förlossningar ska skötas på ett sjukhus. Snickars tror dock att systemet på sikt kommer att ändras i Finland.

- Förr eller senare kommer folk att bli insatta i vilka samhällsekonomiska konsekvenser den vård som vi bedriver i dag har. Den är orienterad kring riskpatienter och betalar sig indirekt genom att ju fler ingrepp och komplikationer som inträffar desto fler pengar får sjukhusenheten. I Storbritannien har myndigheterna ändrat riktlinjerna och rekommenderar omföderskor att föda hemma eller på klinik för att det blir billigare och minskar risken för komplikationer som förknippas med sjukhus, säger Camilla Snickars.

Camilla Snickars i svart tröja vid ett bord.
Bildtext Efter varje förlossning känner jag stor tacksamhet till livet, säger Camilla Snickars.
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen

Hemförlossningar kommer att öka

I Finland och Sverige är hemförlossningar proportionellt sätt lika förekommande. Mera vanligt är det i Norge, Danmark och Island där staten också ger ekonomiskt bidrag för kvinnor som vill föda hemma. I Danmark har det förekommit tydliga pikar i populariteten efter att medlemmar i den kungliga familjen valt att föda hemma.

- Hemförlossningar är trendiga på Island och i Danmark. Mellan en och två procent av alla barn föds hemma, säger Mika Gissler, forskningsprofessor på Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Avsaknad av ekonomiskt stöd inverkar bromsande på utvecklingen i Finland. Gissler tror dock att antalet barn som föds hemma kommer att öka i Finland, förutsatt att det inte inträffar någon tragedi som kan kopplas till hemförlossning och då inverka avskräckande.

- I dag sprids informationen snabbt och man kanske tänker att det här kan vara en möjlighet också för vår familj. Många har kanske haft den bilden att man inte får föda hemma, men så är inte fallet, säger Gissler.

Under de senaste 25 åren har antalet barn som planerat fötts hemma stigit från fem barn år 1991 till 45 barn år 2015. Statistiken för 2016 är inte ännu offentlig, men siffran kommer mycket sannolikt att öka ytterligare.

- I dag lever vi i en mångkultur där vi är vana över att kunna bestämma själva och välja mellan olika alternativ. Det är ett konsumtionssamhälle där vi kan shoppa oss till det mesta, svarar Gissler på frågan om han är förvånad över utvecklingen.

Från myndighetshåll uppmuntras inte gravida att föda hemma. Social- och hälsovårdsministeriet hade som avsikt att avlägsna hela kapitlet om hemförlossningar i den nationella guiden över barnafödandet.

- Vi fick stå på oss och gå med på en kompromiss. I guiden rekommenderas att barn föds på sjukhus, men för de som önskar föda hemma är det viktigt med information så den delen finns kvar, säger Gissler.

- När man diskuterar hemförlossningar är det också ett intressant faktum att en tredjedel av alla planerade hemförlossningar i Helsingforsregionen slutar på sjukhus, säger Gissler.

Är det här ett intressant ämne att forska inom?

- Ja, det är det. Det är ett fenomen. Och det vore verkligen intressant att följa de barn som fötts hemma och se hur det går för dem i livet. Där har också familjens sociala värderingar en intressant roll, säger Gissler.

Mer om ämnet på Yle Arenan