Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Robotar ersätter bankirer - hanterar troligen 3500 miljarder euro år 2020

Från 2017
Uppdaterad 02.03.2017 15:11.
Robot vid Mobile World Congress i februari 2017.
Bildtext En robot vid Mobile World Congress i Barcelona i tisdags (illustrationsbild). Robotar som förvaltar pengar ser ändå inte ut så här - de är istället algoritmer i datorer.
Bild: EPA/TONI ALBIR

En majoritet av förmögenhetsförvaltningen i världen väntas i framtiden ske med hjälp av robotar. Ett finländskt företag som skryter med automatiska placeringar har redan inlett sin verksamhet, men en koll visar att det åtminstone tills vidare är människor som fattar besluten där.

Konsultföretaget Deloitte uppskattar att vart fjärde finansjobb i Finland kan försvinna på fem år till följd av ökad automatisering.

– En uppskattning är att 85 procent av förmögenhetsförvaltningen sköts av robotar, senast inom tio år, säger konsulten Ilkka Huikko.

Det här är en internationell trend. Till exempel Royal Bank of Scotland beslöt i fjol att säga upp mer än 500 bankirer för att istället ersätta dem med mjukvarurobotar.

Datorn ersätter kaffestund

Men sådana här robotar gör också intåg i Finland. En ny aktör som fokuserar på automatisk förmögenhetsförvaltning är företaget Evervest i Helsingfors.

– Man får inte fika med oss men man får nog bra resultat. Och kostnadsnivån är mycket låg, berättar teknologichef Timo Tähtinen.

Timo Tähtinen
Bildtext Timo Tähtinen tittar på företagets webbplats.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Evervest tar, i linje med andra liknande robottjänster, en relativt låg provision på under en procent - företaget behöver nämligen inte träffa kunderna eller prata med dem.

Träffarna då man ofta blir bjuden på kaffe är vanliga bland mera traditionella placeringsbolag.

– En stor del av kaffemötena uppstår därför att de bokas. Placeringsbolagen ringer oändligt många samtal till människor av vilka de flesta inte är särdeles intresserade. Men emellanåt nappar någon på det, säger Henrik Palmén, lektor i finansiell ekonomi vid Hanken i Helsingfors.

I motsats till det här planerar Evervest få nya kunder via sin webbplats. Palmén säger att det kan bli utmanande.

– Företag med helt digitala modeller kommer eventuellt att få svårt att marknadsföra sig. I den här branschen har det visat sig att marknadsföringen är en ganska stor kostnad.

Indexfonder är billigare

Men de så kallade kaffemötena handlar inte enbart om marknadsföring. Alla företag som ger någon typ av placeringsrådgivning bör kartlägga hur stor risk kunderna vill ta på aktiemarknaden. Vanligen kan man ju vinna mera om är villig att bära en större risk.

– Förmögenhetsförvaltningsbolagen gör egentligen två saker. De kartlägger kundens behov och skapar utgående från det en uppfattning om hur riskfyllda placeringar kunden vill ha och är betjänt av. Det andra är att de översätter det här i placeringsverksamhet.

När det gäller placeringsverksamheten har Evervest valt att inte syssla med så kallad aktiv placering där man försöker välja de värdepapper vars värde ökar mest. I stället har företaget gått in för en så kallad indexstrategi.

– Den går ut på att de försöker följa index så gott det låter sig göras, säger Palmén.

Evervest
Bild: Skärmdump / evervest.com

Evervest skapar en individuell portfölj med börsnoterade indexfonder, bland annat baserat på hurdan risk kunden vill ta, och portföljen justeras några gånger per år beroende på marknadsläget.

– Det är så att maskinen föreslår att nu säljer vi det här, och sen kollar vi ordern, säger Timo Tähtinen.

Evervest relativt enkla robottjänst skuggar alltså olika börsindex. Man kunde tycka att det skulle löna sig mer att försöka placera i de bästa aktierna i stället för att placera i aktier som förväntas ha en medelbra prisutveckling. Men erfarenheten visar att det ofta inte är värt besväret.

– Aktiv portföljförvaltning kostar. Du måste ha anställda som sitter och funderar på vilka aktier som kommer att vinna och vilka som kommer att förlora. Och en annan sak som kostar i aktiv förvaltning är som sagt marknadsföring, säger Henrik Palmén.

– Kostnaderna av de här två är ofta högre än den överavkastning som man eventuellt får genom att vara aktiv. I sådana fall lönar det sig att bara följa index och inte vara dess aktivare överhuvudtaget, tillägger han.

Mot den bakgrunden är Evervests val förståeligt. Men det betyder också att företagets digitala modeller inte på den här punkten är särskilt avancerade eller unika.

Evervest

Automatisering sänker kostnaderna

Det som Evervest har satsat mera på är bedömningen av placerarnas vilja att ta, och förmåga att bära risker. En sådan datoriserad modell är billigare än konkurrenternas kaffemöten.

Evervest tar, i linje med andra liknande robottjänster, en relativt låg provision på under en procent.

Det är ingen liten fördel med beaktande av att kraven på, och kostnaderna för, att kartlägga kunderna ökar i hela placeringsbranschen.

– I finansbranschen har vi väldigt mycket reglering och den växer nästan explosionsartat för tillfället. Det beror delvis på bankkrisen. Man försöker åstadkomma en situation där försäljarna av finanstjänster säljer utgående från vad kunden är betjänt av och behöver, inte utgående från var de själva tjänar mest, säger Palmén.

Henrik Palmén är lektor i finansiell ekonomi vid Hanken i Helsingfors.
Bildtext Henrik Palmén, lektor i finansiell ekonomi vid Hanken i Helsingfors.
Bild: Yle/ Patrik Schauman

Försäljare i alla branscher försöker förstås sälja de varor och produkter som de själva tjänar mest på. I placeringsbranschen föreslår rådgivare ofta placeringar med lite högre risk än vad kunden önskar.

– Placeringsprodukternas kostnadsstruktur är ofta sådan att försäljare får bättre avkastning ju högre risk kunden tar. I finansbranschen har man därför gått in för att försöka reglera rådgivningen väldigt noggrant. Huruvida man lyckas är svårt att säga, men åtminstone ökar kostnaderna för tillfället mycket snabbt i branschen, säger Henrik Palmén på Hanken.

Kostnadseffektivitet är nästan det enda sättet att skapa fördel åt kunderna jämfört med konkurrenterna.

Henrik Palmén, lektor i finansiell ekonomi vid Hanken

Därför försöker Evervest automatisera sin rådgivning så mycket som möjligt.

– Kostnadseffektivitet är nästan det enda sättet att skapa fördel åt kunderna jämfört med konkurrenterna. Tyvärr har det visat sig att kunder åtminstone inte tills vidare har varit tillräckligt priskänsliga för att förstå det här, fortsätter Palmén.

Robotarna kommer att ta över allt mer

Palmén känner inte till exakt hur Evervests algoritm fungerar då den rekommenderar placeringar till kunderna, men han tror ändå inte att den innebär någon långvarig konkurrensfördel.

– Jag har väldigt svårt att tro att den skulle innehålla något som inte är ganska lätt att kopiera.

Det kan vara en orsak till att Evervest kan tänka sig att i framtiden låta robotar fatta mer självständiga beslut. I utlandet - till exempel i Storbritannien, Tyskland och USA - har man redan gått längre. Där kan robottjänster köpa och sälja utan desto mer övervakning. Det överväger också Evervest.

– I framtiden är det alltså möjligt att vi använder en modell där roboten kan göra mer själv, bekräftar investeringsdirektör Jussi Kallasvuo.

Jussi Kallasvuo
Bildtext Jussi Kallasvuo.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

De traditionella aktörerna, till exempel de största finländska bankerna, försöker samtidigt hänga med i utvecklingen, berättar konsulten Huikko på konsultföretaget Deloitte.

– De jobbar alla aktivt med att automatisera sina tjänster. När de nya funktionerna faktiskt lanseras kan och vill jag inte säga i det här skedet, kommenterar han.

Deloitte beräknar att robotar kommer att hantera uppemot 3 biljoner, alltså 3 500 miljarder, euro på global nivå år 2020. Och mer än 15 biljoner år 2025. Det motsvarar tre gånger den förmögenhet som det största placeringsbolaget Blackrock hanterar i dag.