Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Malms flygplats drivs av frivilliga - bara snöplogen får betalt

Från 2017
Gun Gustavsson i en hangar på Malms flygplats
Bildtext Gun Gustavsson blev hastigt och lustigt flygplatschef när Malms flygfältsförening tog över flygplatsen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

På Malms flygplats landar fortfarande flygplanen trots att verksamheten skulle upphöra vid årsskiftet. En förening driver nu flygplatsen, och sköter allt med frivilliga krafter.

Vid årsskiftet lämnade Finavia Malms flygplats, och Malms flygfältsförening tog över verksamheten. Helsingfors stad har planerat att bostäder ska byggas på flygplatsen från och med år 2020, så arrangemanget är tillfälligt.

- Föreningen har hyrt ungefär hälften av flygplatsområdet av staden. Det betyder att vi har bara en bana. Den kortare banan är tagen ur bruk och staden har det området var största delen av den banan ligger, säger Gun Gustavsson som nyss tillrätt som flygplatschef på Malm.

Gun Gustavsson sitter bakom ett stort tomt kontorsbord - hon ska snart flytta in i flygplatschefens rum
Bildtext Gun Gustavsson har tänkt möblera om i sitt nya kontor. Den förra flygplatschefen tömde rummet på sina saker den sista februari.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Gun Gustavsson ska fortsätta som vd på BF-Lento och också vara flygplatschef. I praktiken innebär det att hon flyttar från ena ändan av den tredje våningen till den andra. Hennes lilla kontor kommer i annan användning och själv ska hon sitta i flygplatschefens rymliga rum.

Övervakare i kontrolltornet på Malms flygplats - Klaus Sundman och Timo Kasurinen
Bildtext Klaus Sundman och Timo Kasurinen och övervakar trafiken. De får inte betalt.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Malms flygplats har inte längre flygledning, men det är ändå inte tomt uppe i kontrolltornet.

- Här sitter våra övervakare som jobbar i tre turer, fem timmar åt gången ända från sju på morgon till tio på kvällen. Ingen är anställd, alla jobbar frivilligt, jag med. Endast den som kör plogbilen får betalt, säger Gun Gustavsson.

flygplan och flygplatsbyggnad
Bildtext Terminalbyggnaden från 1938 ska bevaras också om det byggs bostäder på flygfältet.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

- Det här är en civil flygplats utan hjälpmedel det vill säga utan flygledning. Vi har vissa procedurer som alla följer. Radio och transponder är obligatoriskt. Transpondern visar vår position och höjd till radarflygledningen på Helsingfors-Vanda så de kan följa med dom små flygplanen var dom går. Vi har mycket strikta gränser var vi får röra oss. Det fungerar bra utan flygledning när alla följer samma procedurer, säger Gun Gustavsson.

Timo Kasurinen sitter i flygledningstornet på Malms flygfält och övervakar trafiken
Bildtext Snärtig utsikt, konstaterar Timo Kasurinen som övervakar trafiken på Malms flygplats.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Timo Kasurinen berättar att han bor nära Malms flygplats och själv flyger. Han sitter i kontrolltornet en eller två gånger i veckan.

- Idag har det inte varit så mycket att göra eftersom vädret har varit dåligt. Nu är ett ultra light-flygplan där uppe. Om det händer någonting kan jag varna andra flygplan att ett flygplan är på banan och jag kan sätta ljusen på. Jag tar emot förhandstillstånd och om det finns flygare som inte tidigare har flugit här så ger jag dem information, säger Timo Kasurinen.

flygplan i hangar
Bildtext Många plan som förvarats här flögs bort ifjol eftersom det först sent i december klarnade att verksamheten kunde fortsätta år 2017.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Malms flygfältsföreningen betalar 93 000 euro i året till staden. Dessutom går ungefär 20 000 euro till underhåll. Pengarna kommer in från medlemsavgifter, säsongkort för flygplanens landningsavgifter och försäljningen av elplatser ute på gården där planen kan parkera och få en värmare. Föreningen hoppas också på att få understöd.

Gun vid ett flygplan i hangar på malms flygplats
Bildtext Tanken på vad som händer om Malms flygplats verkligen stänger gör Gun Gustavsson allvarlig.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Gun Gustavsson är vd för en flygskola som verkar på Malms flygplats. När hon får frågan om hur det går med flygskolan om Malms flygplats stänger för gott är hon tyst en god stund.

- Det är en svår fråga. Om det finns elever som inte ännu har slutfört sin skolning och det stängs då slutför vi det i Åbo. Kanske ser vi efter om vi kan fungera där. Men jag misstänker att det kommer att vara väldigt svårt eftersom kunderna finns här i Helsingforstrakten.

Nyländsk förmiddag: Livet på Malms flygplats

16:20

Diskussion om artikeln