Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sjukhus med omfattande jour behöver inte ha alla specialiteter

Från 2017
Uppdaterad 02.03.2017 10:04.
Ett specialsjukhus behöver inte jour för alla specialiteter.
Bild: YLE Antti Lempiäinen

Alla specialiteter vid sjukhusen med omfattande jour behöver inte en jour dygnet runt alla dagar. Dessutom har en del sjukhus som fått den nya statusen mindre beredskap för en omfattande jour än vad till exempel Vasa centralsjukhus har idag.

Någon lista på vilka specialiteter som ska ha omfattande jour vid de 12 utnämnda sjukhusen med omfattande jour finns inte. Det fanns en önskan om att göra en lista på de specialiteter som ska ha omfattande jour vid sjukhusen. Men den feedback som förslaget väckte gjorde att Social- och hälsovårdsministeriet övergav idén på att lista specialiteter.

• Att göra upp kategoriska listor ansågs inte vara ändamålsenligt, säger omsorgsminister Juha Rehula som själv hade velat ha en förteckning av specialiteterna.

En orsak var att regionerna är så olika och att det inte är meningsfullt att ändra på de sjukhusstrukturer och rutiner som tidigare har byggts upp. Minister Rehula nämner till exempel Jyväskylä med ett centralsjukhus som i storlek är nära ett universitetssjukhus.

Alla specialiteter får inte en omfattande jour

Det har tidigare nämnts i diskussionerna att det ska vara 12 specialiteter vid sjukhusen med omfattande jour. Det betyder att det ska finnas 10 läkare för varje specialitet.

Aki Lindén, vd för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS har tidigare kritiserat valet av de tolv sjukhusen med omfattande jour. Han tror inte att sjukhusen med omfattande jour i Villmanstrand och Rovaniemi kan klara av en omfattande jour för 12 specialiteter.

• Om du har ett sjukhus med ett befolkningsunderlag på 125 000 invånare så har du inte ett så stort sjukhus att det skulle finnas tillräckligt med läkare att de kan ta hand om all jourverksamhet.

Befolkningsunderlaget för Villmanstrand och Rovaniemi sjukhus ligger på nivån 130 000 invånare. Södra Karelens centralsjukhus (Etelä Karjalan keskussairaala) i Villmanstrand har idag en omfattande jour för sju specialiteter. Därutöver har man stand by beredskap för flera andra specialiteter.

• Vilka specialiteter som ett sjukhus med omfattande jour ska ha är inte klart definierat, säger Tarja Nylund sjukhusdirektör vid Etelä-Karjalan keskussairaala.

Situationen på Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi är ungefär densamma. I detta nu har sjukhuset 8 specialiteter med en omfattande jour.

Vasa centralsjukhus större än Villmanstrands sjukhus

Valet av de 12 sjukhusen med omfattande jour har inte gjorts enligt befolkningsunderlaget. Till exempel har Kymmenedalens centralsjukhus (Kymenlaakson keskussairaala) i Kotka ett befolkningsunderlag på cirka 175 000 invånare.

Det är ungefär i samma klass som Vasa centralsjukhus med ett befolkningsunderlag på litet över 170 000 invånare. I Vasa har man idag en omfattande jour för 10 specialiteter vilket alltså är mer än i både Villmanstrand och Rovaniemi. I Österbotten var det Seinäjoki centralsjukhus som fick status som sjukhus med en omfattande jour.

Omsorgsminister Juha Rehula säger att det inte finns något idealiskt befolkningsunderlag för ett sjukhus med omfattande jour.

Omsorgsminister Juha Rehula
Bildtext Omsorgsminister Juha Rehula.
Bild: YLE Antti Lempiäinen

• Det fanns flera kriterier för var sjukhusen med en omfattande jour skulle placeras. Det var tillgänglighet, arbetsfördelning, ja sex olika kriterier som avgjorde frågan.

Patientströmmar går inte till sjukhus med omfattande jour

Vasa centralsjukhus är inte det enda exemplet på ett landskap som har blivit utan ett eget sjukhus med en omfattande jour. Till exempel Kymmenedalen med Kotka centralsjukhus (Kymenlaakson keskussairaala) fick inte den här statusen.

När centralsjukhuset i Kotka ska skicka patienter vidare blir frågan om de ska skickas till Villmanstrand som är närmaste sjukhus med en omfattande jour eller till Helsingfors där det finns ett universitetssjukhus.

• Det är sådana saker som inte ska avhandlas i ministeriets korridorer eller i ministeriets kabinett utan jag har fullt förtroende för att fältet kan göra den arbetsfördelningen, fastslår Juha Rehula.

Hittills har svårare fall skickats från Kotka till Helsingfors. På samma sätt har till exempel patienter från Kemi centralsjukhus skickats till Uleåborgs universitetssjukhus. Det är inte heller troligt att patienter från Kemi i framtiden kommer att skickas till Rovaniemi sjukhus som är ett av de tolv sjukhusen med en omfattande jour.

Patienter från Kotka kommer sannolikt också i framtiden att skickas till Helsingfors och inte till sjukhuset med omfattande jour i Villmanstrand.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln