Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vårdreformen avgörs i grundlagsutskottet

Från 2017
Uppdaterad 08.03.2017 10:12.
Vårdreformen avgörs i grundlagsutksottet
Bild: YLE Antti Lempiäinen

I den stora vårdreformen är det riksdagens grundlagsutskott som har sista ordet. Utskottet ska avgöra om ska avgöra om vårdreformen kan garantera en jämlik vård och om landskapen får tillräckligt stor självbestämmanderätt.

Vårdreformen ska vara klar om två år men fortfarande är mycket oklart. Lagförslaget till valfrihet inom social- och hälsovården har sänts på remiss och svaren ska vara inlämnade i slutet av mars.

Krister Ståhlberg, professor emeritus i offentlig förvaltning, är mycket kritisk till om målsättningarna för reformen överhuvudtaget kommer att uppfyllas.

- En regering som är så starkt bunden till att genomdriva reformen så att den inte blir en stor katastrof leder till att man också tummar på grundlagen. Jag tycker att det är förfärligt. Finland får ett tecken på bananrepublik.

Landskap och valfrihet

Krister Ståhlberg påpekar att det blir problematiskt med landskapen som ska sköta vården.

Krister Ståhlberg, professor emeritus
Bildtext Krister Ståhlberg, professor emeritus, är kritisk till vårdreformen.
Bild: YLE Antti Lempiäinen

- Det landskap man nu lägger fram med alla styrmedel – det är inget självstyrande landskap, vilket vår grundlag förutsätter att vi ska ha.

Den andra frågan är enligt Ståhlberg jämlikheten och om det kommer att finnas den valfrihet regeringen vill uppnå.

- Det kan hända att den fungerar där det finns massor med människor men den kommer inte att fungera där det inte finns mycket människor.

Krister Ståhlberg pekar på det tänkta systemet med servicesedel och ett enhetspris för vad vården ska kosta. Ett system där klienten med sin sedel kan välja mellan olika vårdproducenter.

- Det är en helt grundläggande fråga. För vi vet att det inte kostar samma sak att åka ut och serva en person i till exempel Houtskär som det kostar att serva hundra personer som sitter på mottagningen i Åbo och köar.

Landskapen ska få fria händer

Omsorgsminister Juha Rehula (c) har fullt förtroende för att vårdreformen kommer att lyckas. Tanken är att enhetspriserna kommer att slås fast på landskapsnivå.

- Lagen ger landskapen ramarna men värdet på sedlarna bestämmer sedan landskapen själva.

Rehula säger att landskapens vårdbehov varierar och då kommer också styckepriset på sedlarna att vara olika. Då vårdansvaret flyttas från kommunerna till landskapen blir förutsättningarna för att få en jämlik vård större.

Finland får ett tecken på bananrepublik.

- Jag har fullt förtroende. Med bredare axlar kommer jämlikheten att öka.

Tuomas Pöysti, vårdreformens ledande tjänsteman på finansministeriet, säger så här om jämlikheten och valfriheten.

- Om vi är ärliga så är serviceutbudet i landsbygden och skärgården redan idag sämre. I norra och östra Finland finns den stora avstånd till servicen. Valfriheten kommer inte att förändra det här.

Hur garantera vård på svenska?

När det gäller jämlikhet och språkkunskaper säger Tuomas Pöysti att man i utkastet till valfrihetslagen har infört ytterligare stadganden om att landskapen kan kräva spåkunskaper i båda nationella språken.

- Men förstås är det inte bara juridiken som är viktig utan det praktiska läget. Det finns utmaningar att garantera tillgången till vård på svenska.

Tillbaka till grundlagen. Omsorgsminister Juha Rehula är helt på det klara med att vårdreformen kommer att avgöras i riksdagens grundlagsutskott.

- In i det sista kommer det i riksdagen att diskuteras om landskapen får tillräckligt med självstyre. Sedan kommer man att prata om jämlikheten: vad är statens styrning versus landskapens beslutanderätt.

Enligt omsorgsminister Juha Rehula har grundlagsutskottet redan tidigare gett klartecken för en möjlig mellanstegsförvaltning.

Han vill inte diskutera möjligheterna för ett negativt beslut i grundlagsutskottet och om ett nyval då skulle behövas för att få igenom reformen.

- Jag börjar inte spekulera, för nu är det bara så att finländarna behöver den här vårdreformen. Inte till vilket pris som helst men vi har en grundlag som förslaget måste följa.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln