Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Invandrare i Borgå fick språkpraktik i stadens skolor

Från 2017
Borgå folkakademis invandrarlinje har lektion
Bildtext Eleverna vid Invandrarlinjen vid Borgå folkakademi delar med sig av sina erfarenheter i Borgå stads skolor.
Bild: Yle/Stefan Härus

Invandrarlinjen vid Borgå folkakademi har en del externa samarbetsprojekt där bland annat besök i svenskspråkiga skolor ingår.

Eleverna har nyligen avslutat en period i några skolor och det är med inlevelse som eleverna berättar om sina besök i Borgåskolorna. Taufik från Marocko besökte Lyceiparkens skola.

- I Marocko har vi 50 elever i klassen. Här var det max 30 elever i klassen. Intressant var det också att se, att det var två lärare på lektionerna. Den andra assisterade. Så är det inte i Marocko. Där har vi ju inte ens skolböcker, konstaterar Taufik.

Regelbundna besök

Natali uppskattade att få en inblick i det finska utbildningssystemet och hon tyckte att den aktuella perioden i Borgåskolorna var värdefull, men inte enbart för henne.

- Eleverna i skolan fick på ett fantastiskt sätt lära sig om levnadssätt och kulturer i andra länder genom att i sin egen skola och på sitt eget modersmål kunna samtala med människor från andra länder, säger Natali.

Catharina von Schoultz, linjeledare för Akans invandrarlinje, berättar att man regelbundet besöker skolor i Borgå, men också skolor utanför stan i till exempel Sibbo, Vanda och Helsingfors.

- Skolor och daghem är lämpliga miljöer för inlärning, eftersom eleverna på invandrarlinjen studerar svenska. Det är inte så lätt att hitta andra så helsvenska miljöer att öva sin svenska i, säger Catharina von Schoultz.

En win-win-situation

Precis som Natali, tycker också von Schoultz att båda parter kan dra nytta av mötet mellan finlandssvenska elever och invandrare som håller på att lära sig svenska.

- Det här är en riktig win-win-situation och enligt vad jag har hört från såväl skolor som av mina elever, så har det fungerat över förväntan. Mina elever tycker nu att de känner sina respektive skolor, lärare och elever och känner sig bekväma i den finlandssvenska skolmiljön, säger von Schoultz.

Natali Panchuk och Annika Katajanenko vid Borgå folkakademis invandrarlinje
Bildtext Natali och Annika.
Bild: Yle/Stefan Härus

Intressanta möten

Annika från Estland besökte Kvarnbackens skola och där hade eleverna och Annika bland annat jämfört traditionerna i Finland och Estland.

- Bland annat delade vi med oss av våra familjetraditioner och maträtter och jag tycker att det blev ett riktigt intressant möte mellan eleverna och mig, säger Annika.

Maria från Vietnam fick besöka Kvarnbackens skola, där hon bland annat fick träffa elever från klasserna två och sex. Det är speciellt en händelse som gjorde ett extra starkt intryck på henne.

- Den sista dagen under min praktik i skolan, blev alla elever kommenderade ut på gården. Där fattade vi varandras händer och bildade ett vänskapsband runt hela skolbyggnaden. Det var en fin upplevelse, säger Maria.

Catharina von Schoultz
Bildtext Catharina von Schoultz.
Bild: Yle/Stefan Härus
"svarta tavlan" på akans invadnrarlinje
Bildtext Elevernas erfarenheter av praktiktiden i Borgåskolorna.
Bild: Yle/Stefan Härus

Praktisk inlärning

Catharina von Schoultz säger att samarbete med skolorna i Borgå också hänger ihop med att hon som förtroendevald arbetar med bildningsfrågor. Inom den sektorn har hon stött på den problematik som finns i de svenska skolorna, det vill säga att det finns så få invandrarelever i skolan i jämförelse med de finska skolorna.

- De svenska eleverna lär sig inte i skolan vad mångkultur betyder i praktiken och det är en kunskap de absolut borde få. Också läroplanen betonar internationalitet och det är inte så lätt för de svenska skolorna att uppfylla den biten eftersom den inte finns i vardagen, menar von Schoultz.

I och med samarbetsprojektet med Borgå folkakademis invandrarlinje har både de svenskspråkiga skolorna och invandrarlinjen kunnat dra nytta av kontakten.

- Integration är alltid en tvåvägsprocess. Det glömmer vi ibland bort. Det talas om hur invandrare ska lära sig av oss och anpassa sig och förvisso är det så, men lika viktigt och nyttigt är det att vi lär av dem, säger von Schoultz.