Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kampen mot att flytta Kyrkoby skola i Sibbo trappas upp

Från 2017
Uppdaterad 04.03.2017 22:44.
Kyrkoby skola i Sibbo.
Bildtext En majoritet av föräldrarna motsätter sig planerna på att flytta Kyrkoby skola, men vad eleverna anser är oklart.
Bild: Yle/Katarina Lind

Bara tio procent av de föräldrar som svarat på enkäten stöder förslaget att flytta Kyrkoby skolan till den planerade tilläggsbyggnaden av Nickby hjärta, tillsammans med ett svenskspråkigt gymnasium och en finskspråkig högstadieskola.

Det visar en färsk enkät som Sibbo kommun låtit göra efter att flera mestadels svenskspråkiga föräldrar motsatt sig planerna på att flytta Kyrkoby skola.

Ändå föreslår tjänstemannaberedningen och projektets politiska styrgrupp just det alternativet, det vill säga att flytta skolan. Det alternativet kallas i utbildningssektionens beredning för alternativ fyra.

Undervisningschef Hannu Ollikainen i Sibbo.
Bildtext Undervisningschef Hannu Ollikainen tror på en stor och stark svensk enhet.
Bild: Yle/Katarina Lind

Undervisningschef Hannu Ollikainen vid Sibbo kommun har berett ärendet tillsammans med den politiska styrgruppen. Måndagen den 6 mars kommer ärendet upp till behandling i utbildningsutskottet.

─ Politikerna bestämmer, men själv har jag i min beredning försökt verka för en stark svensk enhet i Nickby hjärta, säger Hannu Ollikainen.

För stor enhet

Flera föräldrar och lärare har på tidigare informationsmöten framfört argument som talar emot att Kyrkoby skola flyttas till en större enhet i Nickby hjärta.

Heli Eskman, som är ordförande för den lokala Hem och skolaföreningen anser att föräldrarnas argument i korthet kunde sammanfattas med att den planerade skolenheten helt enkelt blir för stor.

Enligt Eskman, som själv jobbar inom dagvården, är mindre enheter tryggare för barn.

─ Redan nu kan vi se att det finns yngre elever som är rädda att gå till busshållplatsen.

Beredningen beaktar inte folkopinionen

Heli Eskman har svårt att förstå att Sibbo kommun först låter göra en enkät bland föräldrarna, men sedan ändå väljer det alternativ som vinner minst gehör bland föräldrarna.

Frågan är nu om utbildningsutskottet på sitt möte på måndagen låter sig påverkas av enkäten.

Kjell Grönqvist, som suttit med i den politiska styrgruppen, vill i det här skedet inte spekulera om hur det går på måndagens möte. Varken han eller den beredande tjänstemannen Hannu Ollikainen utesluter att ärendet bordläggs på måndagen.

─ Vi beslutsfattare får bekanta oss med materialet och prata ihop oss nu under veckoslutet, säger Grönqvist.

Skolbyggnadernas öde oklart

Hem och skola har också startat en namninsamling som redan har åtminstone 350 underskrifter. Undertecknarna motsätter sig flytten.

En annan fråga som diskuteras i samband med projektplanen, är vad som ska hända med Sibbo gymnasiums byggnad. Byggnaden borde i vilket fall som helst renoveras i fall kommunen trots allt besluter att fortsätta verksamheten där.

Genom att flytta gymnasiet till den nya enheten i Nickby hjärta, skulle kommunen till exempel kunna riva hela byggnaden och bygga bostäder på området, i stället för att genomföra en dyr renovering.

Den byggnad där Kyrkoby skola nu finns är däremot frisk, och den byggnaden kunde omvandlas till en finskspråkig skola.

Diskussion om artikeln