Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Uppdrag: Kvalitetsrevision av Yles journalistiska beslutsprocess

Från 2017

Bakgrund

Under de senaste månaderna har en diskussion om kvaliteten på och processen för Rundradions journalistiska beslutsfattande förts i offentligheten. Rundradions roll som skattefinansierad public service förutsätter att dess journalistiska beslutsfattande åtnjuter medborgarnas förtroende. Yles journalistik styrs av public service-värderingarna och de lagstadgade skyldigheterna samt av journalistreglerna och bolagets egna direktiv om programverksamheten som har utarbetats som en tillämpning av dessa, inklusive direktiven om agerandet på sociala medier.

Rundradion eftersträvar trovärdighet, oberoende och kvalitet på hög nivå i sin journalistik. Alla misstankar mot detta ska utredas. För kvaliteten på det journalistiska beslutsfattandet och en hög etisk nivå ansvarar i enlighet med yttrandefrihetslagen de ansvariga redaktörer som Yles styrelse har utsett. De leder och övervakar innehållsproduktionen och publiceringen i enlighet med yttrandefrihetslagen.

Uppdrag

De ansvariga redaktörerna har i samförstånd med bolagets styrelse beslutat att låta en utomstående expert genomföra en kvalitetsrevision av det journalistiska beslutsfattandet och de direktiv som har getts om detta. Kvalitetsrevisionen omfattar publicerings- och programbesluten om meddelanden som har gjorts tillgängliga för allmänheten enligt lagen om yttrandefrihet i masskommunikation samt efterlevnaden av journalistreglerna och Yles etiska regler i det dagliga programarbetet.

Kvalitetsrevisionen ska i synnerhet gälla:

- fastställandet, delegeringen och förverkligandet i praktiken av det ansvar som yttrandefrihetslagen förutsätter;
- beslutssystemets tydlighet och förverkligandet av systemet i det journalistiska ledarskapet;
- kommunikationen och tydliggörandet av bestämmelserna och uppföljningen av förverkligandet i det dagliga programarbetet inklusive sociala medier;
- korrigeringen av fel;
- bolagets journalistiska arbetes och redaktionskulturs förmåga till en verksamhetskultur som utvärderar och utvecklar sina journalistiska lösningar.

Kvalitetsrevisor

Rundradion beställer kvalitetsrevisionen av Helsingfors universitets professor i förvaltningsrätt Olli Mäenpää. Han har också varit ordförande för Opinionsnämnden för massmedier 1999–2003.

Rapporten ska vara klar och stå till bolagets förfogande den 15 maj 2017. Resultaten av kvalitetsrevisionen offentliggörs så snart rapporten är klar.

Helsingfors den 23 februari 2017
Rundradion

Diskussion om artikeln