Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Joseph Beuys ville förändra samhället med konst

Från 2017
Uppdaterad 04.03.2017 10:51.
Joseph Beuys
Bildtext Joseph Beuys
Bild: Ari Karttunen/EMMA

På konstmuseet EMMA i Esbo pågår som bäst utställningen Outside the Box, som presenterar den tyska nutidskonstnären Joseph Beuys. Han räknas som en av de centrala gestalterna inom efterkrigstida så kallad konceptuell konst och var bland annat med om att grunda Fluxus-rörelsen, en konströrelse som syftade till att förändra konstbegreppet i grunden.

Till Beuys agenda hörde ett starkt samhällsengagemang, han ville rent av förändra samhället genom konsten. Men hur gick han till väga och vad står den konceptuella konsten egentligen för? Och vilken är Beuys insats inom den konceptuella konstens sfärer? Det här är frågor som Pernilla Wiik kan besvara. Hon är museilektor på EMMA och har varit med om att framställa Outside the Box-utställningen.

En annan fråga av mer personligt intresse som jag också ville ha svar på när jag besökte utställningen, har att göra med Joseph Beuys eventuella koppling till den moderna tyska elektroniska och experimentella musikscenen, som växte fram in på 1970-talet.

Ett kusligt fotografi

Det hände sig nämligen så, att jag i ett samlingsalbum, som presenterar artister inom nämnda stil, för några år sedan stötte på ett fotografi av en - för mig då obekant - Joseph Beuys med en hare i famnen och något slags ansiktsmålning (ser ut som silverfärg på det svartvita fotot, men är egentligen guld och fotot härstammar från en performans, How to Explain Pictures ta a Dead Hare).

Kuslig och lite skrämmande rent av, tyckte jag han såg ut, men likväl fascinerande och mitt intresse väcktes.

Joseph Beuys med död hare i famnen
Bild: Ralf Sandell

När jag nu på utställningen sedan närmare får bekanta mig med Beuys och hans konst, betrakta, läsa på och lära mig, inser jag att djuren i själva verket innehar en alldeles central ställning i Beuys konst och han hade själv en hare, som han matade och kärleksfullt tog hand om på bakgården till sin ateljé. Så med den här informationen kommer också fotografiet ovan att framstå i en ny, mindre kuslig och snarare mild dager.

Och mot den här bakgrunden låter jag museilektor Pernilla Wiik ta vid och fortsätta att berätta om Beuys förhållande till djuren:

- Jo, som du själv sa, så är djurmotiven ett av de viktigaste bildmotiven för Beuys och han använder dem som symboler för olika samhällsfrågor, som politik, ekonomi och diverse ekologiska utmaningar.

Och speciellt haren är väldigt viktig för honom, han ser haren som ett rörligt aktivt, oheroiskt djur, som besitter en stor kreativitetspotential.

― Pernilla Wiik

För att använda lite Beuysk terminologi.

För Beuys är djuren nämligen intressanta för att de har kvar i sig ett intuitivt, primitivt beteende och det här – det intuitiva, primitiva – är just det som kan skapa kreativitet. Vilket är ett centralt tema för Beuys.

En vägg med djurmotiv

Så finns det en också stor mängd djurmålningar och teckningar, affischer och dylikt med djurmotiv på en av väggarna som direkt möter besökaren på utställningen. Och här kan det påpekas att, trots att vi har att göra med till stor del konceptuell konst, så finns här alltså också tavlor, målningar i mer traditionell bemärkelse.

Djurmålningar av Joseph Beuys
Bild: Ralf Sandell

Men om begreppet konceptuell konst, som jag har varit inne på här, är det som Beuys främst brukar förknippas med, är det ju på sin plats att så småningom reda ut vad det egentligen står för. Först vill jag emellertid ännu ha svar på den andra frågan som fick mig att fatta intresse för Outside the Box-utställningen - vid sidan om fotografiet med haren - nämligen Beuys koppling till den moderna tyska elektroniska och experimentella musikscenen.

Två musikkonstverk

Då finns det på utställningen två musikkonstverk – eller kanske snarare ljudkonstverk? - skapade av Beuys. Pernilla Wiik får berätta:

- Det ena är gjort för en performans som han utförde på ICA i London kallad Albrecht D. där han använder sig av vardagliga redskap för att skapa ljud, eller musik om man så vill. Det andra är den så kallade Skotska symfonin, Die Schottische Symphonie där han stämmer ett piano i 44 minuters tid.

Skivomslag till Skotsk symfoni
Bildtext "Die Schottische Symphonie", skivomslag
Bild: Ralf Sandell

Till saken hör att Joseph Beuys ingick i Fluxus-rörelsen och var en av grundarna till denna rörelse som ville förnya konsten. Medlemmarna kom från olika konstområden och där ingick också flera musiker, bl.a. John Cage och Karl-Heinz Stockhausen.

Så det är via den här kontakten genom Fluxus-rörelsen, som kopplingen till den tyska avantgarde-musikscenen finns att hittas. Och just Die Schottische Symphonie är ett verk som Beuys skapade för Fluxus-rörelsen.

- Här kan man ju fråga som om vi talar om musik eller om det är bara ljud, påpekar Pernilla Wiik, och det är också det som var Fluxus-rörelsens och tyska avantgarde-musikernas mål: att skapa ny musik som bröt med de borgerliga och klassiska idealen.

Därför införde man atonalisk musik och använde sig av till synes slumpmässiga ljud och andra sorters ljudkällor än traditionella instrument.

Och det kan tilläggas att då Beuys i den Skotska symfonin stämmer ett piano i 44 minuters tid, så uppstår det faktiskt tidvis vackra melodier och intressanta ljud – om man ids lyssna.

Vad står den konceptuella konsten för?

Och nu, efter att jag i flera repriser gått som katten kring het gröt, har det blivit dags för en utredning av själva begreppet konceptuell konst. Därför ger jag igen ordet åt Pernilla Wiik:

- Den konceptuella konsten handlar om det att man frångår den materiella eller estetiska slutprodukten, som tidigare var själva konstverket. Det viktiga och centrala är i stället idén, tanken som föregår slutprodukten, det vill säga konceptet.

Därav alltså termen ”konceptuell konst” och Beuys hörde till de verkligt stora inom området, som verkligen vidgade begreppet konst.

Han tyckte inte att vad som helst för föremål kunde vara konst, så som tidigare t.ex. Marcel Duchamp, som ställde ut en pissoar och kallade det konst. Men Beuys ansåg att alla tillsammans kan skapa konst, och konsten är det samhället som vi kan omforma.

Joseph Beuys tecknar i sanden
Bildtext Joseph Beuys tecknar i sanden
Bild: MUZEUM SZTUKI

Och det är just i den här samhälleligt omdanande bemärkelsen som Beuys utvecklade den konceptuella konsten och gjorde sin egen insats. Han gjorde alltså inte ”konst för konstens skull”, utan strävade verkligen till att förändra samhället genom konst.

- Hans konstverk kallas för sociala skulpturer, fortsätter Pernilla Wiik, vilket innebär att genom att göra en konsthandling, en performans, kan man vara med och förändra samhället.

Hur ställer man ut konceptuell konst?

När man talar om sådana här begrepp som konceptuell konst, Fluxus-rörelse, sociala skulpturer och dylikt, så får man lätt en uppfattning om att det handlar om någonting abstrakt, för att inte säga ”svår” konst. Så hur kan man ”ställa ut” sånt här? Och hur ter sig Beuys idéer på utställningen?

Dels finns här på utställningen, som jag nämnde också tavlor och målningar i mer konventionell mening. Eller fotografier, affischer och artefakter som hör ihop med de aktioner, performanser som Beuys har medverkat i. Pernilla Wiik berättar mera:

- I och med att det inom den konceptuella konsten och för Beuys inte var viktigt med det slutliga, så är allting på utställningen inte ens de egentliga konstverken, utan det kan vara frågan om reproduktioner eller affischer som han har signerat och därmed blir de konstverk.

Museilektor Pernilla Wiik framför Beuys-affischer
Bild: Ralf Sandell

Då handlar det till exempel om affischer som framställts i syfte att uppmärksamma någon performans som Beuys har utfört, där alltså performansen är handlingen, konstverket, som leder till ett förbättrat samhälle.

Utställning lyfter fram fyra aktuella teman

Bland de mer kända av Beuys enskilda konstverk på utställningen kan sedan nämnas till exempel en svart griffeltavla med den kritade texten i rött: ”Kunst=Kapital”. Som sådant inte något enastående, men här är det förstås igen tanken bakom som är det väsentliga:

Kunst = Kapital, Josehp Beuys griffeltavla
Bild: Ari Karttunen/EMMA

- Beuys tänkte sig att konsten innehåller det kreativa och genom kreativiteten kan vi förnya samhället, och vidare kan det fungera som kapital, förklarar Pernilla Wiik.

Det var hans tanke, det nya kapitalet, i stället för pengar.

― Pernilla Wiik

Den här griffeltavlan hänger för övrigt på en vägg bredvid några Andy Warholska porträtt av Beuys och en symboliskt laddad Coca-Cola-flaska, som Beuys tömt på sitt innehåll och fyllt med örtte i stället. Ett ikoniskt föremål redan i sig, Coca-Cola-flaskan, blir här ytterligare en referens till just Andy Warhol, en annan av vår tids stora inom den konceptuella konsten.

Joseph Beuys av Andy Warhol
Bild: Ralf Sandell

Avslutningsvis kan det tilläggas att Beuys dog år 1986 och hann alltså inte uppleva, eller åtminstone inte uppleva så mycket av den förändring som han eftersträvade i samhället. Men många av de ämnen som han tog upp i sin konst är högrelevanta än idag och det här gör att hans namn igen upplever ett uppsving.

Till hans konstsyn hörde också ett ekologiskt engagemang och han var med om att grunda Det gröna partiet i Tyskland, och ekonomiskt motsatte han sig den ständiga tillväxtens mantra, som tutas ut av marknadsliberaler ännu idag – eller idag mer än någonsin förr.

- Det är just det som gör honom så aktuell, att de frågor han tog upp på 1960-, 70- och 80-talen fortfarande är aktuella.

Och det är också det som vi lyfter fram här på EMMA via fyra teman: politik, ekonomi, ekologi och det marginella.

― Pernilla Wiik

Förhoppningen är att med utgångspunkt i de här fyra frågorna få igång en diskussion om hur samhället ska byggas upp genom demokrati och hållbar utveckling helt i Joseph Beuys anda.