Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barnombudsmannen: Det är barnet som ska stå i centrum då familjestöden reformeras

Från 2017
Uppdaterad 08.03.2017 12:03.
Pojke som spelar fotboll.
Bild: Yle/Emmi Bergvik

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila påpekar att barnet måste ställas i centrum då regeringen begrundar reformen av systemen för familjeledighet. En beredning av den här typens reform måste göras grundligt och ges ordentligt med tid, säger han.

Olika partier och organisationer för nu fram behovet av ett nytt system för familjeledighet. Reformarbetet kräver att man utreder de djupgående effekter en reform kommer att ha på olika livssituationer i en familj.

Barnombudsman Tuomas Kurttila
Bildtext Barnombudsman Tuomas Kurttila.
Bild: Yle/Linus Lång

Kurttila säger i ett pressmeddelande att det viktigaste nu är att fokusera på barnets utveckling och behov i olika åldrar.
Han tar avstånd från de förslag där man vill lägga om föräldraledigheten för att komma åt de så kallade flitfällorna eller för att få arbetskraften att bli rörligare än nu.

"Man måste beakta den fattigdom som finns bland barnfamiljer"

- Om hemvårdsstödet ska förnyas måste man inse vilken stor betydelse det här stödet kan ha för inkomsterna i en familj. Det är synnerligen viktigt att bedöma de ekonomiska följderna ur ett fattigdomsperspektiv.

Kurttila påpekar också att miniminivån på föräldrapenningen är mycket låg, och att en del barnfamiljer i dag kämpar med omfattande ekonomiska problem.

Kommittén för sociala rättigheter i Europarådet samt FN:s kommitté för barnens rättigheter har gett Finland reprimander för brister i de här systemen, konstaterar han.

Kurttila kritiserar de modeller som har presenterats. Han anser att de inte i tillräckligt hög grad tar ställning till flexibel vårdpeng, deltidsvård, stöd för privat vård och tillfälliga vårdledigheter.

- Modellen svarar inte heller på de behov som finns då det gäller yngre skolbarn. Det behövs ett flexibelt system för familjeledighet som gör det möjligt att kombinera familj och arbete på ett bättre sätt.