Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny djurskyddslag kräver utbildning av djurägare

Från 2017
Stallägaren Sirpa Leinola-Schöring och en häst.
Bildtext Sirpa Leinola-Schöring.
Bild: Yle / Axel Brink

Från och med nästa år kan professionella djurägare tvingas visa upp vissa kompetenskrav, men det här oroar inte djurägare vi pratat med. I stället ställer de sig positiva till lagförslaget.

Stallägaren Sirpa Leinola-Schöring från Vasa har haft stall i 15 år, men har ingen utbildning i djurskötsel. Hon anser ändå att hon vet hur man sköter om djur.

- Vid det här laget kan jag nog det här. När man börjar vet man inte så mycket, men man lär ju sig vartefter.

Leinola-Schöring tycker ändå att den nya lagförändringen är bra.

- Absolut tycker jag att man ska ha en utbildning om man har ansvar för djur och har en verksamhet.

Hela djurskyddslagen förnyas

Jord- och skogsbruksministeriet förbereder för tillfället en ändring i djurskyddslagen som kräver lämplig utbildning eller av erfarenhet erhållen kunskap av professionella djurägare. Vilka kompetenskrav man ställer på djurägarna kan sedan vid behov fastställas på förordningsnivå.

Hela djurskyddslagen ska förnyas under det här året och den här ändringen är en del av det.

För ägare av produktionsdjur finns redan kompetenskrav, men bland annat ridskolor och djurpensionat har tidigare klarat sig med att informera regionförvaltningsverket om sin verksamhet.

"Allt som är djuren till godo är bra"

Maj-Lis Isojoki driver i sin tur ett hundpensionat i Korsnäs och har livslång erfarenhet av att sköta om djur. Hon ställer sig positiv till lagförändringen och påpekar att de flesta hundpensionat redan i dagens läge har tillräcklig kunskap att sköta djur.

- Allt som är djuren till godo är bra. Vad gäller hundpensionaten tror jag att det är bra. I dagens läge är folk så jättenoggranna med sina hundar.

- Jag skulle kunna skriva en bok om hur otroliga saker de ska ha. Det ska vara grynost och fem olika vitaminer och blodplättar. Hundpensionaten sköter bra om sina hundar.

- Nog finns det väl olika grader av hur hundpensionat sköter om sina hundar. Men eftersom människor är så noggranna med sina djur för de inte dem en gång till till ett ställe där det har varit dåligt.

Lagen gäller även husdjursägare

Tanken är att lagförändringen inte endast ska ställa krav på professionella djurägare. Även ägare av husdjur ska ha tillräcklig kunskap om hur man sköter om djuret och andra saker som påverkar djurets välmående.

Det här förutsätts indirekt av djurägare redan nu, men enligt den föreslagna lagförändringen blir det här ett krav.

Det här betyder dock inte att alla husdjursägare måste gå någon kurs om hur man sköter djuret eller på något annat sätt bevisa sin kompetens. I praktiken skulle inte heller kunskapsnivån övervakas.

Lagförändringen ska under våren skickas ut på remissrunda innan regeringen lägger ut sin proposition till riksdagen på hösten. Tanken är att lagförändringen ska träda i kraft vid årsskiftet.