Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kivimo-färjans färjefäste i Roslax byggs om

Från 2017
Den nya Kivimofärjan vintern 2012
Bild: Yle/Nora Engström

Vid Kivimo-färjan kommer färjefästet i Roslax i Houtskär att byggas om. Trafiken leds via en omväg, och färjetrafiken stannas upp till tre gånger per dag.

Arbetet görs under mars, april och maj innan sommarsäsongen börjar, men bygget kommer ändå att leda till buller och till trafikstörningar i färje- och vägtrafiken längs Skärgårdens Ringväg.

En del av arbetena innebär borrpålning, som orsakar buller, men de görs i huvudsak under dagtid och på vardagarna, berättar NTM-centralen i ett pressmeddelande.

Trafiken stoppas, men inte under veckosluten

Trafiken kommer kommer att stoppas vardagar från måndag till torsdag mellan kl. 06.00 och 21.00. Varje enskilt stopp varar i högst 60 minuter och det förekommer högst tre stopp per dag. Mellan varje enskilt trafikstopp går det minst 2 timmar så att eventuell trafikstockning hinner avhjälpas.

På vardagar måndag till torsdag mellan kl. 21.00 och 06.00 kan trafiken stoppas helt, dock så att utryckningsfordon vid behov kan komma fram vid färjeläget.

Medan arbetena pågår kan det även förekomma andra tillfälliga stopp i färje- och vägtrafiken. Byggarbeten kommer inte att genomföras mellan fredag kl. 17.00 och måndag kl. 06.00 för att det inte ska förekomma störningar under de värsta rusningstiderna.

Information om trafikstopp

Trafikverkets vägtrafikcentral informerar om trafikstoppen under byggtiden. På Trafikverkets webbplats finns aktuell information om trafikstörningar.

Den som vill kan även få e-postmeddelanden om trafikstoppen från entreprenören. Korta trafikstopp på högst 1 timme meddelas 1–2 dygn i förväg.

Längre trafikstopp som pågår nattetid meddelas 3–4 dygn i förväg. Om du vill vara med på e-postlistan kan du anmäla dig till Jaakko Vanha-Kuitti, arbetsplatschef vid Destia Oy på adressen jaakko.vanha-kuitti@destia.fi.

Nytt markstöd byggs

På landsväg 12003 byts södra markstödet vid färjeläget i Kivimo i Houtskär ut helt mot ett bergförankrat markstöd med borrpålar.

Byggnadsarbetet börjar i mars då byggarbetsplatsen anläggs och arbetet slutförs i sin helhet före slutet av maj.

Det nya markstödet byggs direkt bakom det nuvarande markstödet. Under entreprenaden styrs landsvägstrafiken till en omväg. När det nya markstödet är färdigt, rivs det nuvarande markstödet och färjelägets bryggklaff fästs i det nya markstödet.

Här finns hela pressmeddelandet om arbetena vid Kivimo-färjan.

Diskussion om artikeln