Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vill du att dagis ska vara gratis? Se upp när du väljer kommunalvalskandidat

Från 2017
daghemmet lyan i Grankulla
Bildtext Gratis småbarnspedagogik skulle kunna innebära att hälften av daghemsdagen är gratis också för yngre barn, precis som förskolan.
Bild: Marianne Sundholm

Frågan om avgiftsfri småbarnspedagogik splittrar partierna. Bara De gröna och Vänsterförbundet tar tydligt ställning till frågan i sina nationella valprogram. SDP i Helsingfors och Esbo stöder avgiftsfri dagvård, men driver inte frågan på nationell nivå. Flera partier har både kandidater som är för och de som är emot.

Du som önskar att en del av dagvården skulle bli gratis ska vara uppmärksam när du väljer kommunalvalskandidat.

Frågan om avgiftsfri småbarnspedagogik splittrar flera partier i kommunerna i huvudstadsregionen.

De gröna och Vänsterförbundet har avgiftsfri småbarnspedagogik i sina nationella valprogram och driver dem också lokalt. Enligt De gröna i Helsingfors skulle gratis småbarnspedagogik inte behöva kosta mycket: Dagvårdsavgiften som familjerna betalar täcker redan i dag väldigt lite av dagvårdens utgifter. Enligt De grönas beräkningar i Helsingfors skulle gratis småbarnspedagogik för alla 5-åringar kosta staden bara 3 miljoner euro till.

Samlingspartiet driver "på lång sikt"

Om Vänsterförbundet och De gröna är tydliga i frågan är de andra partierna inte det.

Samlingspartiet säger i sitt valprogram att gratis småbarnspedagogik är ett mål på lång sikt. Partiet har både kandidater som är för och kandidater som är emot avgiftsfri småbarnspedagogik.

Pia Kauma, gruppordförande för Samlingspartiet i Esbo, stöder inte avgiftsfri småbarnspedagogik. Om Samlingspartiets nationella valprogram säger hon att det handlar om ett annat läge än dagens.

- Det är en långtidsvision, säger hon. Då skulle vi ha ett läge där den subjektiva rätten till dagvård är begränsad så att de minsta barnen har bara halvdag, och då kan också avgiftsfri småbarnspedagogik gälla halva dagen.

- Men med social- och hälsovårdsreformen på kommande vet vi inte vilka resurser som blir kvar för kommunerna att använda. Just nu ser jag det inte som realistiskt att genomföra avgiftsfri småbarnspedagogik, säger Kauma.

SDP delat i frågan

Socialdemokraterna tar inte ställning till gratis småbarnspedagogik i sitt nationella valprogram, men SDP driver frågan i de lokala valprogrammen i både Helsingfors och Esbo.

Däremot gör SDP i Vanda inte det.

- SDP i Vanda vill återinföra den subjektiva rätten till dagvård, säger Jukka Hako, gruppordförande för SDP i Vanda.

Men han säger precis som Kauma i Esbo att det är så oklart vad social- och hälsovårdsreformen innebär för kommunens ekonomi att man inte ännu kan tala om avgiftsfri småbarnspedagogik.

- Inte om den kommunala ekonomin försvagas ytterligare.

SFP:s kandidater av olika åsikt

SFP var med och röstade för att frågan om gratis småbarnspedagogik ska utredas i Helsingfors, men kandidaterna hos SFP har olika åsikter i den här frågan i hela huvudstadsregionen.

SFP:s gruppordförande i Helsingfors fullmäktige, Björn Månsson, säger att behovet i huvudstaden är ett annat än i resten av landet.

- Det här är en typisk sådan sak där vi i Helsingfors försöker erbjuda en liten guldkant, nånting mer än i resten av landet. Vi har så höga boende- och levnadskostnader i Helsingfors att vi måste försöka erbjuda någonting annat i stället.

Centern, Sannfinländarna och Kristdemokraterna lyfter fram hemvård

Centern, Sannfinländarna och Kristdemokraterna nämner inte gratis småbarnspedagogik i sina valprogram, utan lyfter fram hemmets och föräldrarnas roll i barnens vård.

Så säger partierna i sina valprogram

Plock ur vad riksdagspartierna skriver om dagvård och småbarnspedagogik i sina nationella valprogram:

Centern (fritt översatt från finska)
Alla har rätt till småbarnsfostran. Familjens rätt att välja mellan att sköta små barn hemma eller i dagvård måste säkras.

Samlingspartiet (fritt översatt från finska)
Vi ska stegvis gå över till avgiftsfri småbarnspedagogik (20 timmar/vecka) och höja andelen barn som deltar i den.

Sannfinländarna (fritt översatt från finska)
En fungerande kommunal dagvård ska beakta både den pedagogiska kvaliteten och föräldrarnas arbete. Dagvård kan ändå inte ersätta föräldrar och deras ansvar för att uppfostra och vårda sin avkomma.

Socialdemokraterna (fritt översatt från finska)
Varje barn har rätt till småbarnspedagogik, och den rätten ska inte äventyras med höga dagvårdsavgifter.

De gröna
Låt oss i kommunerna sträva till att införa en avgiftsfri tidig fostran, vilket skulle leda till att den blev mera lockande och samtidigt förbättrade småbarnsföräldrarnas situation i arbetslivet. “

Vänsterförbundet
Finland bör skapa ett system enligt svensk modell, där alla 3–5-åringar garanteras avgiftsfri småbarnspedagogik.

Svenska folkpartiet

Småbarnspedagogiken lägger grunden för ett gott lärande och sociala färdigheter. Därför ska den subjektiva rätten till dagvård få finnas kvar.

Kristdemokraterna
Parallellt med högkvalitativ dagvård och småbarnsfostran, poängterar vi vikten av, samt möjligheterna till, att vårda barnet hemma ända fram till förskoleåldern

Marianne Sundholm.

Analys: Gratis dagis kan bli kommunalvalsfråga i hela landet

Helsingfors utreder gratis småbarnsfostran.

Diskussion om artikeln