Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Ventilationen i Gammelbacka skola hade kanske aldrig putsats"

Från 2017
Uppdaterad 07.03.2017 09:29.
Gammelbacka skola.
Bild: Yle / Hanna Othman

Sotare Seppo Ollikainen blev bestört då han såg i vilket skick ventilationskanalerna var i Gammelbacka skola då han skulle rengöra dem under sportlovet. Han har en känsla av att de aldrig har putsats.

- Där fanns en otrolig mängd damm som barnen måste andas in.

Seppo Ollikainen befarar att många barn i skolan led av andningsbesvär utgående från i hurdant skick ventilationskanalerna var innan han rengjorde dem.

Ollikainen reagerade också på att filtren var otroligt smutsiga. Enligt anteckningar på väggen hade filtren bytts senast 2014, trots att de enligt Ollikainen borde bytas åtminstone ett par gånger om året.

Han förstår över huvud taget inte varför Borgå stad har installerat maskinell ventilation i skolan. Det är ett stockhus där luften enligt honom borde bytas ut på naturlig väg.

Problem med inomhusluften

Gammelbacka skola har lidit av dålig inomhusluft. Gymnastiksalen och den tidigare matsalen är i användningsförbud, men också i det gamla huset har inomhusluften varit dålig. En anställd kan inte alls vistas i byggnaden, utan jobbar bara i barackerna på gården.

Skolan har helt nyligen fått en ny matsal i gamla huset i stället för den som måste tas ur bruk. Det var i samband med matsalsbygget som ventilationskanalerna putsades.

Gammelbacka skolas matsal.
Bildtext Gammelbacka skola tog kring sportlovet i bruk den nya matsalen.
Bild: Yle / Hanna Othman

Skolans rektor Johan Öhberg konstaterar att det var bra att ventilationskanalerna rengjordes. Han var själv på semester under sportlovet och träffade aldrig Seppo Ollikainen som utförde jobbet.

Arbetsskyddsombudet Jouko Soini konstaterar att det är beklagligt att ventilationen har varit så smutsig men tillägger att det är bra att jobbet nu är gjort.

Förutom att ventilationen har putsats så har också skolan storstädats i ett par omgångar för att komma åt den dåliga inomhusluften.

- Läget är mycket bättre nu, säger rektor Johan Öhberg.

Rengjordes möjligen 2012

Pekka Koskimies fungerar sedan årsskiftet som projektchef vid lokalitetsledningen. Det var i sista hand han som beställde rengörningen eftersom den ingick som en del av köksrenoveringen.

Koskimies understryker att det inte är han som ansvarar för rengörningen av ventilationskanalerna i Borgå, utan att han beställde rengöringen i det här enskilda fallet.

Koskimies tror inte på att ventilationen har varit orengjord särskilt länge. Han har fått information om att den gjordes för fem år sedan.

- Vår husteknikchef sade alldeles nyss till mig att ventilationskanalerna i skolan enligt vår bokföring har rengjorts 2012.

Filterbyten skrevs inte upp

Sotare Seppo Ollikainen som gjorde rengöringen av ventilationen kastar fram teorin om att det är en firma som till pappers har skött om rengöringen, men i praktiken bara skickat räkningen och lämnat jobbet ogjort. Det här kan tekniska disponenten inte kommentera.

- Jag var inte på jobb här på den tiden, säger han.

Pekka Koskimies intygar att filtren högst troligen har blivit bytta åtminstone en gång per år, trots att anteckningen vid ventilationsmaskinen i skolan visar att de senast skulle vara bytts 2014.

- Tyvärr har de personer som byter filter bara fört bok över filterbytena i sina egna anteckningsblock.

Artikeln har kompletterats 7.3. klockan 8:54 med preciseringar om Pekka Koskimies titel. I ett samtal till reportern underströk han att rengöringen av ventilationskanaler i allmänhet inte ligger på hans ansvar.

Diskussion om artikeln