Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Slunga-Poutsalo: Sannfinländarna är nu ett fullvuxet parti

Från 2017
Uppdaterad 14.03.2017 07:58.
Sannfinländarnas Riikka Slunga-Poutsalo talar i Lojo fullmäktige.
Bildtext Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf) i podiet under Lojos fullmäktigemöte.
Bild: Yle/Pia Santonen

I Lojo har kandidatnomineringen till kommunalvalet gått ovanligt bra och Sannfinländarna är ett av partierna som lyckats. Partisekreteraren och kandidaten Riikka Slunga-Poutsalo tror inte heller att valresultatet påverkas av att Timo Soini nyss sade att han slutar som partiordförande, för nu är partiet fullvuxet.

Lojo hör till undantagen vad gäller antalet kommunalvalskandidater. Antalet är ungefär lika stort som förra gången, 381.

I valet 2012 var antalet 384 samtidigt som antalet kandidater sjunkit i hela landet.

- Det var en överraskande nyhet för mig. Jag har å arbetets vägnar följt med situationen i hela landet och det är ganska ovanligt i det här kommunalvalet. Det betyder att politiken i Lojo intresserar jämbördigt, säger kandidaten Riikka Slunga-Poutsalo som jobbar som partisekreterare för Sannfinländarna.

Hon tycker det är positivt att politiken i Lojo intresserar.

Spännande val i Lojo

Lojo är den ort i Västnyland där Sannfinländarna är starkast. Partiet har också den här gången lyckats bra med sin kandidatvärvning och har 1 kandidat mer än i förra valet. Nu är 46 stycken uppställda.

Sannfinländarnas partikansli är också välrepresenterat, inte bara av Slunga-Poutsalo, utan också av Sirje Haaranen som är assistent åt partisekreteraren.

- Men det är svårt att förutspå något om resultatet i Lojo. Det kommer att bli en jämn och spännande valkamp, säger Slunga-Poutsalo som fick det tredje största jämförelsetalet i förra valet.

Så här är de 51 fullmäktigeplatserna nu fördelade

SDP 12, Samlingspartiet 11, Sannfinländarna 7, Vänsterförbundet 6, Centern 5, De gröna 5, Vårt Lojo 3, SFP 1, Kristdemokraterna 1.

På grund av kommunsammanslagningarna minskade platserna rejält i Lojofullmäktige förra gången då sammanlagt 44 mandat försvann. De flesta platserna försvann från SDP och Samlingspartiet medan Sannfinländarna då fick 5 platser till.

De tre största partierna har rätt lika många kandidater uppställda. SDP hade en full lista som mål, såsom i förra valet. Det skulle betyda 76 kandidater men det slutliga antalet förblev endast 55. En full lista betyder antalet ledamöter i fullmäktige gånger 1,5.

Dessutom är Nina Virtanen inte uppställd. Virtanen var röstdrottning och fick Lojos största jämförelsetal i förra valet. Ett nytt namn för SDP är däremot FFC:s direktör Matti Tukiainen.

Det tredje stora partiet i Lojo är Samlingspartiet som lyckats locka fler kandidater än tidigare, 60 stycken mot 47 år 2012.

Janne Laakkonen var den Samlingspartist som fick flest röster i kommunalvalet i Lojo 2012.
Bildtext Samlingspartiets röstkung i förra kommunalvalet, Janne Laakkonen, var tidigare aktiv i lokalpolitiken i Sjundeå och fortsatte sedan i Lojo. I år ställer han inte upp.
Bild: Yle/Robin Lindberg

En av partiets kandidater som återvänder efter paus är den tidigare stadsstyrelseordföranden Jussi Patinen.

Däremot är Samlingspartiets röstkung Janne Laakkonen, som förra gången fick näst störst jämförelsetal, borta. Han bytte också parti under valperioden till Sannfinländarna.

Se Yle Västnylands valdebatt med Lojokandidater här.

Partiet tål att Timo Soini avgår som ordförande

Men hur stor risk ser partisekreterare Slunga-Poutsalo att partiets resultat i kommunvalet över lag påverkas av att den karismatiska ordföranden Timo Soini inte mer ställer upp för omval i sommar?

- Jag tror inte att det har någon inverkan. Det här partiet har redan vuxit sig så stort, vi har bra politiker och bra namn i partiledningen. Partiet har vuxit upp och blivit så att säga fullvuxet. Det tål att ordföranden byts i sommar.

Slunga-Poutsalo säger att hon inte ställer upp som ordförandekandidat.

- Jag har just nu inte kapacitet för det, säger hon.

SFP nästan som förut – men den invalda ställer inte upp

I Lojo har två valförbund ingåtts. Dels mellan Samlingspartiet och Svenska folkpartiet och dels mellan Finlands kommunistiska parti som har 1 kandidat och Kommunistinen työväenpuolue- rauhan ja sosialismin puolesta (ungefär det kommunistiska arbetarpartiet) som har 5.

Svenska folkpartiet har 9 kandidater i år mot 10 senast. Monica Lemberg som har varit partiets enda invalda i fullmäktige ställer inte upp för omval.

Kuriosa om Lojokandidaterna

Partierna i Lojo verkar mer än på annat håll i Västnyland vara benägna att satsa på kändisar och personer från underhållningsbranschen.

Som exempel kan nämnas en som gjort sig känd genom tv-underhållningsprogrammet Big Brother och också leder spelprogram i tv, en tv-producent som bland annat jobbat med det populära Tanssii tähtien kanssa samt en musikpromotor som jobbat med dragspelsvirituosen Maria Kalaniemi.

Också en sångare finns med som blev känd under 1960-talet. Hon blev dock allvarligt skadad av en elefant under 1980-talet.

Feministiska partiet är ett nytt parti i Lojo och det har en kandidat. Den 11 januari 2017 har partiet skrivits in i justitieministeriets partiregister, vilket kan göras då en politisk förening samlat ett understöd av 5 000 röstberättigade personer. I Finland finns 16 registrerade partier. Partiets kampanj för att samla in pengar "Be like Benny- vippaa penni" baserar sig på Abba-artisten Benny Anderssons understöd för partiets systerförening i Sverige.

Kandidaten och vänsterförbundaren Matti Pajuoja gjorde sig för ett par år sedan känd som rekordhållare. Han är enligt Helsingin Sanomat Finlands aktivaste politiker eftersom han då inte hade missat ett enda möte. Han har nu verkat i politiken i över 30 år.

Titlar som kandidaterna uppger sig ha är bland annat teckenspråkstolk, serietecknare, hundspannsidrottare och fiskemästare.

En annan av förra valets röstmagneter ställer inte heller upp, Sari Huttu från De Gröna. I övrigt är De gröna det ena parti som går till val med full lista, 76 kandidater.

Centern har rätt lika många kandidater, 27 nu mot 23 i förra valet.

Kristdemokraterna har ett rekordantal kandidater, 23 stycken mot tidigare 18.

Vårt Lojo har 21 kandidater mot 20 senast. Vårt Lojo är en folkrörelse som inte är partibunden och som grundades år 1992. Beslutsfattarna för Vårt Lojo behöver inte följa gruppbeslut utan står för sina egna åsikter.

Servicen kan bli valfråga, men inte tvåspråkigheten

Riikka Slunga-Poutsalo tror att valfrågorna kommer att bli den omfattande nya servicestrukturen och organisation som man just nu bygger upp i Lojo.

- Vi diskuterar säkert om det räcker nu eller om det ska dras in ytterligare skolor eller något liknande under nästa valperiod.

Lojos kandidater hade låg medelålder år 2012

I Lojo var medelåldern bland kandidaterna i valet 2012 näst lägst i Västnyland, 49,5 år. Lägsta medelåldern hade Raseborg, 47,2 år. De äldsta kandidaterna fanns i Hangö (53,6 år) och Ingå (52 år) medan Sjundeå höll sig i mitten med 49,6 år.
m
Medelåldern i årets val är ännu inte klar.

En annan valfråga kan bli grönområdet Porla vid Lojo sjö i stadens centrum.

- Och så ska vi också försöka ta upp vårdreformen. Men enligt mig så har den egentligen inte så stor betydelse just nu. Först efter två månader då kommunalvalet är över så ska vi förbereda oss för landskapsvalet.

En fråga som hon inte tror att blir någon valfråga den här gången är Lojos frivilliga tvåspråkighet eftersom den var aktuell förra gången. Men hon har sin åsikt klar i frågan.

- Jag ställer mig skeptisk till en sådan här konstlad tvåspråkighet. Jag är också en aning orolig över hurudana kostnader det blir i samband med landskapsreformen, säger hon men vill påpeka att hon inte har något emot svenskspråkiga.

Socialdemokratiska partiets kandidater

Samlingspartiets kandidater

Sannfinländarnas kandidater

Vänsterförbundets kandidater

Centerns kandidater

De grönas kandidater

Vårt Lojos kandidater

SFP:s kandidater

Kandidater för Kommunistinen työväenpuolue - rauhan ja sosialismin puolesta

Feministiska partiets kandidat

Finlands kommunistiska partis kandidat

Kristdemokraternas kandidater

Diskussion om artikeln