Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa kan gå in för kollektivboende för äldre

Från 2017
Brandbackens servicecenter
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Vasa ställer sig positivt till nya boendeformer för den äldre befolkningen. Bland annat kan man tänka sig ett helt servicekvarter på Travbaneområdet.

I stadens svar till en fullmäktigemotion inlämnad av Thomas Öhman (SFP) skriver man att det i Vasa finns ett behov av boendegemenskaper för äldre.

I sin motion skriver Öhman att det i Vasa kommer att finnas nästan 8 000 personer över 75 om tio år. Öhman efterlyser nya former av boende, till exempel kollektivboende.

Ypperligt läge på travbanan

Äldrerådet i Vasa förhåller sig positivt till boendegemenskap i ägarform. Social- och hälsovårdsnämnden anser att man i Vasa å det snaraste bör producera nya servicelösningar som kombinerar boende och vård.

Tekniska nämnden konstaterar å sin sida att det bostadsområde som planeras på den före detta travbanan i Vasa erbjuder ett ypperligt läge för ett bostads- och servicekvarter för äldre.

Metamorfoosi
Bildtext Vision för travbaneområdet i Vasa.

Där kan nämnden tänka sig 3-4 byggnader med cirka 200 bostäder, restaurang och gemensamma utrymmen. Målet är att blanda olika boendeformer och säkerställa boende till ett rimligt pris.

Liknande kvarter kan uppföras också på andra håll i Vasa, om än i lite mindre skala. Exempel på stadsdelar är Korsnäståget, Gerby och Roparnäs.

Staden kunde stöda byggandet bland annat genom att erbjuda tomter på lämpliga ställen.

Seppo Rapo: Kanske i mindre skala

Stadsstyrelsen behandlade motionen på måndag kväll. Den går nu vidare till fullmäktige.

Stadsstyrelsens ordförande Seppo Rapo (Saml) säger att idén är god, men vad den leder till är oklart.

Är det sannolikt att staden går in för dessa nya boendeformer?

- Inte är det omöjligt. De kan fungera som ett bra komplement. Men jag tror inte att det blir så storskaligt i så fall, säger Rapo.

Diskussion om artikeln