Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vindkraftens eventuella inverkan på hälsan ska utredas

Från 2017
Uppdaterad 07.03.2017 13:11.
Utsikten från Krutar gård mot vindkraftsparken i Torkkola, fotograferat med teleobjektiv.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Arbets- och näringsministeriet låter undersöka vilka eventuella olägenheter vindkraften kan ha för hälsan och miljön. Det här är en del av den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030.

Hälsoriskerna ska utredas av Institutet för hälsa och välfärd (THL) i samarbete med Teknologiska forskningscentralen (VTT) och Strålsäkerhetscentralen. Också specialläkare deltar i utredningsarbetet.

Projektet inleds med mätningar av genomsnittliga infraljudnivåer i olika områden i närheten av vindkraftsanläggningarna. Infraljud mäts också på naturligt tysta områden samt i stadsområden och vid gator.

I en skild litteraturöversikt utreds de hälso- och miljöolägenheter som hörbart buller och infraljud kan utgöra.

Naturhistoriska centralmuseet utreder konsekvenserna för fågelarter och fladdermöss - till exempel krockar med vindkraftverk. Också förändringar i livsmiljön för djuren ska utredas.

Enligt planerna publiceras resultatet under maj månad.

Utredningen leds och övervakas av en styrgrupp som består av representanter för olika ministerier och personer från Strålsäkerhetscentralen.

Diskussion om artikeln