Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Datorbrist i Helsingforsskolor kan bero på korruptionshärvan vid utbildningsverket

Från 2017
Fyran Annika Vokkolainen löser matematikuppgifter på skolansn dator i Mattliden.
Bildtext Det finns för få bärbara datorer i skolorna i Helsingfors. Under de kommande åren köper staden omkring 30 000 nya datorer.
Bild: Niklas Evers

Digitaliseringsprogrammet för skolorna i Helsingfors klubbades igenom i somras. Digitaliseringen kör igång samtidigt som det råder stor brist på bärbara datorer i många skolor – och det här beror delvis på korruptionshärvan som uppdagats vid utbildningsverket.

Liisa Pohjolainen, direktör vid utbildningsverket, säger till Yles finska nyheter att korruptionshärvan antagligen är en orsak till att det råder brist på bärbara datorer i många skolor i Helsingfors.

Niclas Grönholm, som är linjedirektör för svensk dagvård och utbildning vid utbildningsverket, säger att utgångsläget inför stadens digitaliseringsprogram antagligen är sämre till följd av korruptionsutredningen.

Den tidigare datachefen Hannu Suoniemi, som ansvarade för datoranskaffningar till skolorna under flera år, misstänks ha förtjänat flera miljoner med hjälp av bedrägeri.

- Tittar man på vår utrustningsnivå så kan det ha konsekvenser av korruptionshärvan. Härvan påverkar inte i sig digitaliseringsprogrammet som körde igång i höstas, åtminstone inte ännu, säger linjedirektör Grönholm.

Niclas Grönholm, linjedirektör vid utbildningsverket i Helsingfors, november 2015
Bildtext Niclas Grönholm är linjedirektör vid utbildningsverket i Helsingfors.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Korruptionshärvan kan ha haft konsekvenser med tanke på antalet bärbara datorer.

Niclas Grönholm, linjedirektör för svensk dagvård och utbildning vid utbildningsverket.

I Kottby lågstadieskola utnyttjas teknologi i många ämnen

I Kottby svenskspråkiga lågstadieskola har digitaliseringen kommit bra igång. Teknologi används i så gott som alla läroämnen.

- Vi använder teknologi till exempel i samband med gymnastik och slöjd. I gymnastik kan vi filma olika prestationer. Man gör dokumentationer, programmerar och söker information, säger Sebastian Edén som är klassföreståndare för årskurs 6.

Också rektorn Pia Silvander är nöjd med hur digitaliseringen har kört igång. Till exempel nätuppkopplingen har förbättrats jämfört med i fjol, vilket också är ett av målen i Helsingfors stads digitaliseringsprogram just för år 2017.

- Vi har ganska bra apparatur. Vi har iPad, vi har bärbara datorer och stationära datorer. Några fler bärbara datorer skulle vi behöva, säger rektorn Pia Silvander.

Klassläraren Sebastian Edén och rektorn Pia Silvander i Kottby lågstadieskola.
Bildtext Klassläraren Sebastian Edén och rektorn Pia Silvander i biblioteket i Kottby lågstadieskola.
Bild: Yle/Kristian Svensson

Enligt stadens handlingsplan för digitalisering ska alla skolor få fler bärbara datorer under de kommande åren. I lågstadieskolorna ska två elever dela på en dator och i högstadiet ska det finnas en dator per elev år 2019.

- För tillfället ligger vi under målsättningen, men vi klarar oss ändå. Digitaliserinsprojektet sker från 2016 till 2019. Målen nås i sinom tid när det kommer pengar, säger Silvander.

Staden har nu också fått till pengar för att kunna köpa fler datorer.

Vi skulle behöva fler bärbara datorer, men vi klarar oss.

Pia Silvander, rektor vid Kottby lågstadieskola.

Elev i årskurs 5: "Hellre skriver jag med penna"

Linn Sievers och Oliver Ström går i årskurs fem i Kottby lågstadieskola.
Bildtext Oliver Ström och Linn Sievers är nöjda med hur teknologin utnyttjas i undervisningen. De står bredvid en 3D-printer som också används i skolan.
Bild: Yle/Kristian Svensson

Också eleverna i Kottby lågstadieskola är glada över att få använda olika teknologiska lösningar på lektionstid.

- Vi använder mest bärbara datorer och stationära datorer, säger Oliver Ström som går i årskurs fem.

- Vi har till exempel använt vår bok i historia på datorn. Då kan man i stället lyssna på den om man inte vill läsa, säger Linn Sievers, som också går i årskurs fem.

Vi kan titta på Youtube hur man gör saker rätt.

Oliver Ström, åk5 i Kottby lågstadieskola.

Teknologin utnyttjas också i till exempel slöjdundervisningen.

- Om man vill kolla hur man filar eller gör en sak rätt så kan vi till exempel titta på en video på Youtube, säger Oliver Ström.

Än så länge skriver eleverna ändå till exempel prov med hjälp av penna och papper.

- Jag tycker mera om att skriva för hand än att skriva på tangentbord, telefon eller iPad. När man skriver för hand kan man bestämma om man vill ha till exempel ett kommatecken. Man behöver inte kolla var man får ut det på tangentbordet, säger Ström.

Många elever får samsas om samma dator

I och med att skolorna i Helsingfors digitaliseras ska antalet bärbara datorer öka i alla skolor. Än så länge ser läget ändå ganska dåligt ut i många skolor. Yles finska nyheter har sammanställt en lista över hur många bärbara datorer skolorna i Helsingfors har.

Här nedan kan du se en lista över hur det ser ut i de svenskspråkiga skolorna i Helsingfors.

SkolaEleverGamla datorerNya datorer 2016Alla datorerNya datorer/elev %
Botby grundskola480696313213,1
Cygnaeus lågstadieskola2653721587,9
Brändö lågstadieskola12037205716,7
Degerö lågstadieskola1254510558
Drumsö lågstadieskola226594310219
Grundskolan Norsen3501646823219,4
Hoplaxskolan5862246028410,2
Kottby lågstadieskola157713208,3
Kronohagens lågstadieskola9116173318,7
Minervaskolan1413811497,8
Månsas lågstadieskola61305358,2
Nordsjö lågstadieskola1613613498,1
Staffansby lågstadieskola14630275718,5
Zacharias Topeliusskolan1626913828
Åshöjdens grundskola278956516023,4
Östersundoms skola540447,4

Diskussion om artikeln