Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Moderskapsförpackningens 80 år - från fattighjälp till internationell succé

Från 2017
En mamma med ett barn i famnen. Barnet har på sig kläder ur moderskapsförpackningen 2017.
Bild: FPA/Annika Söderblom

Det började redan på 1920-talet, då Mannerheims Barnskyddsförbund delade ut mönster till kläder, och senare lånade ut en korg med babykläder till fattiga mödrar i Finland. Lagen om moderskapsunderstöd stiftades 1937. År 2017 fyller den numera internationellt berömda moderskapsförpackningen 80 år.

Spädbarnsdödligheten var i inbördeskrigets fotspår skyhög i Finland. Med oro över detta och en vilja att öka nativiteten fattades 1937 beslutet att mindre bemedlade kvinnor skulle få hjälp i form av en förpackning med kläder, lakan och andra textiler, eller en penningsumma på 450 mark som motsvarade en dryg tredjedel av en industriarbetares månadslön. Man kunde också beviljas en kombination av båda.

Lakanen var till för att skydda sängen vid hemförlossningar. De föll bort mot slutet av 1950-talet.

Moderskapsförpackningen introducerades för fattiga 1938 - Spela upp på Arenan

Beslut om förpackningens innehåll fattades av dåvarande socialstyrelsen, med hjälp av experter. I förhandlingar diskuterades också andra tillbehör som vitamintabletter och kaffe. Det senare ansågs vara synnerligen viktigt för trötta mödrar. Man kom ändå fram till att mödrarna kan köpa sig kaffe och vitaminer med penningunderstödet.

De tidiga åren innehöll förpackningen också textiler ämnade för mamman, bland annat lakan, handdukar och cellulosavadd. Lakanen var till för att skydda sängen vid hemförlossningar. De föll bort mot slutet av 1950-talet.

En låda för alla

År 1949 slopades inkomstvillkoret för moderskapsunderstödet, vilket innebar att nästan alla mödrar oavsett inkomstnivå eller egendom beviljades stödet, förutsatt att de senast innan den fjärde graviditetsmånadens slut besökte en läkare, barnmorska eller en kommunal rådgivning samt följde de råd som där gavs.

Utanför blev i den här lagförändringen ännu mödrar som bodde på institution eller satt i fängelse – de ansågs få det de behövde där de bodde. Från och med 1977 omfattas även de av lagen om moderskapsunderstöd. Från och med 1990 har också adoptivföräldrar rätt till understödet.

Eftersom det rådde brist på tyg bestod förpackningen under krigsåren främst av tyger gjorda av papper som mödrarna själva kunde sy kläder av åt sina barn.

Äitiyspakkaus 1948 - Spela upp på Arenan

Moderskapsförpackningen inspekteras av några kvinnor 1948

Förpackningens innehåll har ända från början varierat enligt rådande läge och behov. Under krigsåren fortsatte man dela ut förpackningen trots brist på varor, eftersom behovet var än större då. Eftersom det rådde brist på tyg bestod förpackningen under krigsåren främst av tyger gjorda av papper som mödrarna själva kunde sy kläder av åt sina barn.

År 1942 började förpackningen anta den form vi känner i dag: en papplåda med en madrass i bottnen, för att barnet skulle ha en egen sängplats. Tanken var att skydda spädbarn från infektioner, eftersom många kvinnor och barn under krigsåren levde väldigt trångt och i tillfälliga bostäder.

Färger, kondomer och leksaker

1970-talet förde med sig en rad förändringar som tog förpackningen än närmre den låda som delas ut i dag. Eftersom det blev vanligare att också mödrarna jobbade krävdes det lättskötta och praktiska kläder.

På 70-talet föll de gamla tygkläderna bort och ersattes av trikå och frotté. Täcket blev en sovpåse och lakanet fick sällskap av ett påslakan. Kläderna, som tidigare varit enkla och i huvudsak oblekta eller vita, fick nu färger.

Här började också engångsblöjor bli vanliga. De introducerades 1969 och fanns kvar i lådan fram till år 2009 då de föll bort med hänsyn till miljön. På 1970-talet föll också emaljfatet för att tvätta barnet, och barnets kläder i, bort.

Moderskapsförpackningen 1977 presenteras av två kvinnor som klär på en docka.
Bildtext Moderskapsförpackningen 1977 presenteras.
Bild: LEHTIKUVA/HANS PAUL

På 1970-talet kom också kondomerna till, en del i förpackningen som då orsakade debatt, och som allt sedan har väckt frågor bland föräldrar. Orsaken till att kondomer finns med i förpackningen är att främja mödrars hälsa genom att förebygga infektioner och påminna om behovet av preventivmedel.

På 1930-talet förhöll många sig skeptiska till att förbereda sig inför förlossningen och spädbarnstiden, istället koncentrerade man sig på att dölja graviditeten.

På 1980-talet började man också beakta barnets psykiska utveckling. Därmed blev såväl en liten pekbok som en leksak – den första en gul tygskallra med ett glatt ansikte på ena sidan och ett surt på andra sidan – bestående inslag i förpackningen.

På tal om hälsa; en av de viktiga orsakerna till att moderskapsunderstödet infördes var att få ner spädbarnsdödligheten och få upp nativiteten. Det gjorde man genom att villkora understödet – i början skulle kvinnan av läkare eller barnmorska få ett intyg på graviditeten när den varat i minst sju månader, och sedan 1949 senast innan den fjärde graviditetsmånadens slut.

Moderskapsförpackningen från 1994 visas upp. I mitten ligger ett litet barn.
Bildtext 1994 tog Folkpensionsanstalten över ansvaret för moderskapsförpackningen. Så här såg den ut det året.
Bild: FPA/Soili Rasi-Bäckman

Ännu på 1930-talet förhöll många sig skeptiska till att förbereda sig inför förlossningen och spädbarnstiden, istället koncentrerade man sig på att dölja graviditeten. Genom att erbjuda ett generöst understöd lyckades man fånga upp kvinnorna under graviditeten och ge dem råd som förbättrade både deras och barnens hälsa.

Och effekten var tydlig. Då spädbarnsdödligheten strax efter inbördeskriget låg på över 10 procent hade den fram till 1970 sjunkit till 1,3 procent. År 2015 var spädbarnsdödligheten rekordlåg i Finland, 1,7 promille. År 1945 var 86 procent av mödrarna inskrivna på rådgivningarna. År 1960 var den siffran 95 procent. I dag använder så gott som alla gravida rådgivningstjänsterna.

Skottland och New Jersey nästa

Att gravida eller familjer får understöd är inte unikt för Finland. Däremot har moderskapsförpackningen väldigt länge varit det. Förpackningen har de senaste åren uppmärksammats internationellt, och flera andra länder har också tagit i bruk liknande stöd.

År 2013 skrev BBC en artikel om förpackningen som skulle komma att bli en enorm succé. Artikeln som går under rubriken ”Why Finnish babies sleep in cardboard boxes” lästes tio miljoner gånger på 20 månader och är en av BBC:s mest delade nyheter någonsin.

Moderskapsförpackningen 1999 framlagd.
Bildtext Moderskapsförpackningen 1999.
Bild: FPA/Annika Söderblom

Moderskapsförpackningen i Finland är en social trygghetsförmån och är därmed inte till salu. Det har lett till att en del företag tagit saken i egna händer och gjort en exportprodukt av konceptet. Både i Finland och i Storbritannien finns företag som säljer lådor med innehåll som motsvarar FPA:s förpackning. Det finska företaget gör också en speciallåda med mumininnehåll.

År 2014 rapporterade bland andra Svenska Yle om ett projekt i Sydafrika med målet att introducera en låda liknande den finska till de mödrar som har det svårt ställt i landet. Den lådan är gjord i plast istället för papp och fungerar som ett badkar, något som lådans initiativtagare, två sydafrikanska entreprenörer, ansåg mer användbart i sydafrikanska förhållanden.

Också andra stater och delstater har tagit efter det finländska förmånskonceptet. I New Jersey, USA ska man detta år börja dela ut babylådor till nya familjer. Också Skottland har inlett ett pilotprojekt med förpackningar till nyblivna föräldrar, med målet att omfatta hela Skottland i programmet till sommaren.

Också Australien och Kanada har inlett pilotprojekt där de delat ut babylådor till familjer.

Ett barn kryper iklädd en orange tröja och randiga hängselbyxor. Kläderna är från moderskapsförpackningen 2011.
Bildtext Barn födda i Finland 2010 var klädda i en del orange och gult.
Bild: FPA/Vaula Aunola

De ursprungliga finska förpackningarna har också återanvänts och fått resa ut i världen under årens lopp, bland annat till Lettland, Irak och Tanzania. Lådan har också getts i gåva åt bland andra prinsessan Estelle i Sverige och prins George i Storbritannien.

Årets moderskapsförpackning presenterades i tisdags. Du kan bekanta dig närmare med den här.

Källor: Kiertokorista äitiyspakkaukseen – poimintoja äitiyspakkauksen historiasta ja nykypäivästä (Ahmala, Lauronen, Ukkonen 2014), 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta (Ilkka Taipale, 2015), FPA: Moderskapsunderstödets historia, Statistikscentralen: Spädbarnsdödlighet 2015.

Diskussion om artikeln