Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Könsroller och förväntningar styr ungas karriärval

Från 2017
Två anställda i en lagerbyggnad.
Bild: All Over Press

Den färska Ungdomsbarometern för 2016 som publicerades i dag visar att ungdomarnas drömyrken inte skiljer sig särskilt mycket från hur könsfördelningen i arbetslivet ser ut i dag.

– Vi hade nästan hoppats på att se tecken på att fördelningen mellan könen i arbetslivet försvinner i framtiden, men det här materialet visar att de unga väljer ungefär lika som de vuxna tidigare har gjort, säger Miina Keski-Petäjä som är överaktuarie vid Statistikcentralen.

Tillsammans med utvecklingschef Mia Teräsaho vid institutet för hälsa och välfärd THL har Keski-Petäjä undersökt vilka drömyrken de unga har och jämfört det med hur könsfördelningen ser ut inom olika branscher i dag.

Enligt barometern önskade sig unga kvinnor yrken inom social- och hälsovård, de samhällsvetenskapliga områdena och lärarbranschen, medan unga män önskade sig yrken inom tekniska branscher och informationsteknologi.

Två kvinnor står framför ett mörkt draperi och tittar i kameran.
Bildtext Mia Teräsaho och Miina Keski-Petäjä har undersökt ungdomars drömyrken i Undgomsbarometern 2016.
Bild: Yle/Camilla Berghäll

Teräsaho och Keski-Petäjä konstaterar att könsfördelningen på arbetsmarknaden har flera negativa effekter. Den begränsar individens möjligheter att välja yrke, och den påverkar till exempel lönenivåerna så att lönerna i kvinnodominerade branscher är lägre än i mansdominerade branscher.

Unga påverkas av omgivningen

Det som påverkar de unga i deras karriärval är samhället och de rådande föreställningarna. Också hur yrkena framställs har en inverkan.

Bilder påverkar, och hur man visar olika människor i olika yrkesroller.

― Mia Teräsaho

För att förändra situationen anser forskarna att man behöver föra en diskussion med de unga, både hemma inom familjen och i skolan. När gäller till exempel prao ska både flickor och pojkar få möjlighet att bekanta sig med olika yrken.

Skolan behöver också föra dialog med föräldrarna.

– Till exempel på föräldramöten borde man diskutera vad könsfördelningen mellan olika branscher betyder för samhället och vad man kan göra åt det, säger Teräsaho.

"Egna intressen ska styra valet"

Eleverna i Gymnasiet Lärkan anser inte att deras val av utbildning påverkas av om utbildningen representerar en mans- eller kvinnodominerad bransch.

– Det hindrar inte mig att komma fram till vad jag vill studera, även om man kanske tänker en gång extra om det är frågan om en bransch där det är mest män som studerar, säger Jannica Savander.

Emilia Winqvist tror att ens uppväxt påverkar mycket hur man ser på saken.

­Jag har själv aldrig tänkt på att det skulle påverka mig att jag inte kan studera någonting för att jag är kvinna, men om man har växt upp med att kvinnor och gör vissa saker och män andra påverkar det säkert mera.

― Emilia Winqvist

Eleverna är ändå av den åsikten att det är ens egna intressen som ska påverka valet av utbildning.

– Jag har alltid varit intresserad av matematik och fysik så det känns naturligt att söka sig till IT-branschen, säger Frida Björklund.

Diskussion om artikeln