Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå konkurrensutsätter maten och städningen

Från 2017
En stor kastrull.
Bildtext Kommunen utgår ifrån att nuvarande arbetstagare kommer att få övergå i tjänst hos det nya företaget.
Bild: Yle/Jesper Alm

Politikerna i fullmäktige i Sjundeå förde en lång diskussion om konkurrensutsättningen av maten och städningen på sitt möte i måndags (6.3). Efter omröstning godkände fullmäktige till sist att en privat aktör får ta över städningen och matservicen i kommunen från och med i höst.

Under våren ska kommunen begära in anbud och målet är att en privat aktör ska kunna ta över från och med 1 augusti i år.

Fullmäktige röstade först om att remittera ärendet. Det var Harri Haanpää från gruppen Vihreä Vastuu som ville att frågan remitteras.

Han fick stöd och det handlade bland annat om att man ville klargöra en del saker och dessutom hade man inte hört grundtrygghetsnämnden och bildningsnämnden som representerar sektorer som berörs av upphandlingen.

Fullmäktiges ordförande, Arja Alho (SDP), ville också veta vad det helt konkret betyder för servicen på de olika enheterna - alltså skolor, daghem, äldreboende - då en del av personalen övergår till en privat arbetsgivare.

Fullmäktigeledamoten Heikki Valtavaara, som bildar sin egen grupp, var en av dem som motsatte sig en remittering å det skarpaste. Han konstaterade att tekniska chefen, Markus Moisio, har fullt upp med alla fuktskadade skolor i kommunen och att han inte behöver belastas med flera utredningar om konkurrensutsättningen.

Fullmäktige röstade med siffrorna 17-10 för att ärendet inte remitterades.

Billigare

Sjundeå har anlitat företaget Damico till hjälp för att bereda en konkurrensutsättningen av städningen och matlagningen.

Damico är ett konsultföretag som är specialiserat på bland annat effektivering av städnings- och matlagningsservice.

Företaget har räknat ut att Sjundeå kunde spara 200 000 euro per år i kostnader genom en privatisering.

Tvätt av golvbrunn med diskborste.
Bildtext Också städningen ska privatiseras, men just den biten väckte mindre debatt.
Bild: Johan Lindholm / Yle

Dessutom skulle Sjundeå slippa betala för en dyr renovering av centralköket och det skulle spara kring 600 000 euro.

Också då den omtalade landskapsreformen träder i kraft från år 2019 är det enklare om köksverksamheten är privatiserad, konstaterar Damico.

Kvalitetskriterier

Genast i början av behandlingen av ärendet föreslog SFP-gruppen att man lägger till en text om kvalitetskriterier i beslutet.

Gruppen hänvisade till Statsrådets principbeslut om kriterier för offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster från år 2016.

Det innebär bland annat att man ska tänka på odlingsmetoder som är goda för miljön, men även tänka på djurens välbefinnande. Också hälsa och livsmedelssäkerhet är viktigt.

lunchportion med potatis och köttfärssås
Bildtext Kvalitetskraven för livsmedlen diskuterades livligt. Många tyckte de var bra, men funderade på vad de betyder i praktiken.

När man gör upphandlingar borde man åtminstone tänka på hur färska livsmedlen är, om de är av jämn kvalitet, hur sårbara de är, deras salt- och fetthalter, hur ekologiskt de har producerats, hurudan mängden bakterier är och hur säkra livsmedlen är.

Det är också viktigt att veta ursprungsland och i vilket land livsmedlen har förädlats.

Fullmäktige godkände till sist de här kriterierna efter omröstning och livlig diskussion. En ledamot röstade blankt, i övrigt föll rösterna 20-6 för kriterierna.

Bindande kriterier

En del politiker ifrågasatte ifall det blir några besparingar om kommunen ställer höga kvalitetskrav.

Tekniska chefen, Markus Moisio, konstaterade också att om kommunen ställer alltför speciella och tuffa krav kommer inget företag att lämna in anbud.

Han poängterade också att Damicos utredning om hur mycket pengar kommunen kunde spara handlar om en privatisering av nuvarande servicenivå och inte en förbättring eller med tuffare krav.

Fullmäktige diskuterade också om det handlar om rekommendationer eller om det är bindande krav. Kommundirektören Juha-Pekka Isotupa efterlyste då också klara direktiv om sanktioner ifall de här kraven inte uppfylls.

SFP:s Stefan Svanfeldt konstaterade att det handlar om kriterier som nämns då själva upphandlingen görs, men Isotupa efterlyste ändå direktiv om sanktioner.

Omröstning också om själva konkurrensutsättningen

Fullmäktige röstade också om att förkasta hela konkurrensutsättningen. SDP:s Kristian Parviainen tyckte man fortsätter som nu och istället utvecklar kosthållet och städningen i egen regi.

Men Sjundeå privatiserar nu alltså kosthållet och städningen i tre års tid med en option på tre år till. Det beslutade fullmäktige med rösterna 19-8.

Diskussion om artikeln