Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå stad tar tag i inneluftsproblemen i Hindhår bildningscentrum

Från 2017
Uppdaterad 08.03.2017 07:03.
Färgpennor.
Bild: Yle / Hanna Othman

Hindhår skolas rektor Jaana Viljakainen är nöjd med att staden tar problemet på allvar.

Hindhår bildningscentrum, som ligger tio kilometer väster om Borgå centrum, är en av de byggnader i staden som lidit av dålig inomhusluft. I byggnaden fungerar både en svensk och en finsk lågstadieskola samt ett daghem.

På tisdagen hölls ett möte i skolan med en så kallad ”inneluftsgrupp” som innefattade representanter från lokalitetsledningen, utbildningstjänsterna, arbetarskyddet och skolhälsovården. Men också rektorerna och en föräldrarepresentant var närvarade.

- Jag upplevde det som informativt, sakligt och välstrukturerat. Efter mötet kände jag att jag bättre vet vartåt det lutar och vart vi är på väg. Mera delaktig i processen helt enkelt, säger Viljakainen.

Mindre åtgärder med det samma

Hon säger att hon inte behövde övertala stadens tjänstemän om att det finns ett problem i byggnaden, utan den saken var alla överens om.

Rektorn säger att hon vet att många åtgärder tar tid, men att det redan nu pratades om mindre åtgärder som kan göras snabbare.

- Exempelvis är ventilationen på dygnet runt nu. Det var faktiskt föräldrarepresentanten som kunde berätta det, han hade varit och kollat på veckoslutet och maskinerna hade snurrat på, säger Viljakainen.

Senast på torsdagen den nionde mars kommer Borgå stad att informera mera i detalj om vilka åtgärder som planeras för Hindhår bildningscentrum.