Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Musikinstitutet och medborgarinstitutet fusioneras i Raseborg

Från 2017
Uppdaterad 09.03.2017 09:01.
Mbi i Karis
Bildtext Medborgarinstitutet i Raseborg får ett nytt namn efter fusionen med musikinstitutet.
Bild: Yle/Minna Almark

Tanken är att det nya institutet ska inleda sin verksamhet från och med augusti i år. Nu ska en namntävling ordnas för att hitta ett nytt namn för det sammanslagna institutet som består av Musikinstitutet Raseborg och Raseborgs medborgarinstitut. Artikeln är uppdaterad med en kommentar av rektor Maarit Hujanen.

Kulturnämnden godkände en fusion på sitt möte på tisdagen (7.3) med två tillägg: För det första ska nämnden informeras kontinuerligt om fusionens framskridande och för det andra bör den nya organisationen garantera att de svenskspråkiga och de finskspråkiga studerandena behandlas likvärdigt.

Också rektor vald

Det nya institutet erbjuder fri bildning och grundläggande konstundervisning.

Maarit Hujanen är nu rektor för Raseborgs medborgarinstitut och hon blir rektor för det nya institutet från och med 1 augusti i år.

Maarit Hujanen
Bildtext Maarit Hujanen blir rektor för det nya institutet.
Bild: Yle/Veronica Montén

Hangö stadsfullmäktige och Ingå kommunstyrelse har godkänt det nya samarbetsavtalet. Musikinstitutet ordnar kurser även i Ingå och Hangö.

Ungdomsfullmäktige i Raseborg har inte något emot sammanslagningen, men påpekar att servicen inte får bli sämre för ungdomarna.

Sammanslagningen görs eftersom Raseborgs stadsfullmäktige den 6 juni i fjol godkände ett åtgärdsprogram som berör samtliga sektorer i stadens förvaltning.

Musikundervisningen blir inte lidande

Kursutbudet kommer att förändras väldigt lite det första läsåret säger rektor Maarit Hujanen.

Det har också funnits de som har befarat att musikinstitutets högklassiga musikundervisning kan bli lidande då instituten slås ihop. Hujanen försäkrar ändå att oron är obefogad.

- Det finns ett avtal och budgeten styr väldigt mycket vad vi gör. Musikundervisningen ordnas utgående från välbeprövade metoder och enligt önskemål av kommunerna. Vi samarbetar med kommunerna och blivande biträdande rektorn Tuula Kalmi har översyn på att kursutbudet hålls på samma nivå som förr.

Ännu större enhet

Hujanen talar för att förstora institutet ytterligare och hoppas på att de små medborgarinstituten i Hangö och Ingå också kan tänka sig att bli en del av en större helhet i framtiden.

I Hangö finns just nu planer på att fusionera det svenska och finska medborgarinstitutet i staden.

Diskussion om artikeln