Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mammografiscreening av äldre kvinnor har räddat liv

Från 2017
Uppdaterad 08.03.2017 11:07.
Mammografiundersökning i Berlin 2007
Bildtext Kring 5 000 finländska kvinnor får diagnosen bröstcancer varje år.
Bild: All Over Press

Mammografiscreening av kvinnor i åldern 60-69 år ser ut att minska dödligheten i den vanligaste cancerformen bland finländska kvinnor.

I Sverige erbjuds alla kvinnor i åldern 40-74 år mammografiscreening i syfte att hitta eventuella bröstcancerfall i ett tidigt skede.

I Finland omfattades till en början 50-59-åringar av screeningen och för cirka tio år sedan utvidgades screeningen till att gälla även kvinnor i åldern 60-69 år.

Kring 5 000 finländska kvinnor får diagnosen bröstcancer varje år. Siffran håller på att stiga. Var åttonde kvinna kommer någon gång under sin livstid att drabbas av bröstcancer. Även män kan få bröstcancer, men det är sällsynt.

Över 800 kvinnor dör årligen i bröstcancer. En tidig diagnos är viktig för att minska dödligheten.

- Erfarenheterna av att utvidga screeningen har varit positiva, även om man fortfarande måste vänta på de slutliga resultaten, säger den erfarne radiologen, avdelningsöverläkaren Tarja Rissanen vid Uleåborgs universitetssjukhus.

Internationella studier har enligt Rissanen visat att mammografiscreening av 50-69-åringar klart har minskat dödligheten.

Väldigt få tackar nej till screening

I Finland har kommunerna anordnat gratis screening vartannat år för 50-59-åringar. Screeningen har småningom utvidgats till att gälla ända upp till 69-års ålder.

Mammografiundersökning i Berlin 2007
Bildtext mammografiundersökning i Berlin 2007
Bild: All Over Press

- Attityden till screening är bra. I Uleåborgstrakten deltar över 85 procent av kvinnorna i screeningen. Kvinnor ser också till att få remiss om de själva har hittat något avvikande. En väldigt liten andel vägrar att delta i screening, säger Rissanen.

Trots att strålningsmängderna är små kan röntgenundersökningar i vissa sällsynta fall göra så att friska eller godartade blir elakartade. Nyttan av massundersökningarna är enligt Rissanen hundrafalt större än den lilla ökade risken att insjukna.

Oenigt om screening av 40-åringar

I internationella studier av mammografiscreening har man noterat effekter som minskar dödligheten. Förekomsten av bröstcancer är å andra sidan lägre i den här åldersgruppen jämfört med äldre kvinnor.

I Finland har man inte kunnat enas om att erbjuda screening även för den här åldersgruppen.

En orsak kan enligt Rissanen vara att unga ofta kan ha godartade förändringar som leder till onödiga undersökningar. Den drabbade upplever också onödig stress och ångest i väntan på resultaten av undersökningarna.

En kvinna med bara bröst känner efter knölar.

Hos yngre kvinnor med tät bröstvävnad kan det vara svårt att upptäcka tumörer med mammografi. Experter säger att det är viktigt att själv undersöka brösten.

Texten är baserad på Yle uutisets artikel skriven av Arto Veräjänkorva

Diskussion om artikeln