Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenska Yle och FNB samarbetar om nyhetstjänster från och med april

Från 2017
Uppdaterad 08.03.2017 14:15.
FNB:s och Yles logon
Bild: Yle

Svenska Yle och nyhetsbyrån FNB har ingått ett avtal om köp av svenskspråkiga nyhetstjänster. Avtalet är ett led i en utredning om samarbete mellan Yle och kommersiella medier.

Yles finskspråkiga nyhetsverksamhet har för sin del ingått ett motsvarande avtal med Suomen Tietotoimisto (STT). Yle har kommit överens med Suomen Tietotoimisto om köp av nyhetstjänster från och med 1 april 2017. Avtalet gäller till slutet av 2017.

Direktören för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet Atte Jääskeläinen och STT:s verkställande direktör Mika Pettersson skrev under samarbetsavtalet den 8 mars. Svenska Yles direktör Marit af Björkesten ingick samtidigt ett avtal med STT:s dotterbolag Nyhetsbyrån FNB om köp av svenskspråkiga nyhetstjänster.

Samarbetet ska fördjupas

Jääskeläinen konstaterar att det grundas en gemensam projektgrupp för Yle och STT, och att gruppen ska fördjupa samarbetet till exempel då det gäller nattjour för nyheter.

STT:s vd Mika Pettersson är nöjd och ser det som en strålande nyhet att Yle åter blir kund hos STT-FNB.

Yles avtal med STT och FNB är ett led i en utredning om samarbete mellan Yle och kommersiella medier. Yle-arbetsgruppen, som leddes av Arto Satonen, säger i sin rapport att Yle borde inleda förhandlingar med kommersiella medier i den mån konkurrensrätt, regler om statligt stöd och upphovsrätter tillåter det. Målet är att trygga en nationell basnyhetstjänst.

Yle och STT har redan tidigare ingått avtal om användning av bilder i Yles publikationer på tv, webben och sociala medier.

Diskussion om artikeln