Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Bolagsstyrelser förändras och ger mer plats för kvinnor

Från 2017
En affärskvinna som står framför en massa män iklädda kostym.
Bildtext Det behövs mer mångfald i våra bolagsstyrelser. Då löser vi kanske problem på ett bättre sätt.
Bild: All Over Press/DWImages/Alamy

Fler kvinnor i bolagens styrelser ger en mångfald som alla tjänar på. Men för att det här ska ske måste de som letar upp kandidater skärpa till sig och inte alltid välja den lättaste vägen.

Under de senaste åren har antalet kvinnor i börsbolagens styrelser ökat. I fjol var 25 procent av styrelsemedlemmarna i alla börsbolag kvinnor och av nyutnämningarna gick 35 procent till kvinnor.

Catarina Fagerholm som är vd för Instru Optik tror att en orsak till den stigande siffran är nya bolag på börsen. Många av de nya bolagen är inriktade på hälsa - en bransch som är ganska kvinnodominerad.

- Orsaken till att kvinnornas antal länge varit lågt är att börsbolagen i Finland traditionellt varit väldigt teknologi- och industrifokuserade. Det har kanske varit mer mansdominerade branscher vilket gjort att det varit svårare för kvinnor att komma in i lednings- och styrelsepositioner, säger hon.

Svartvit bild av Catarina Fagerholm för kampanjen Naisjohtajat esiin!.
Bildtext Catarina Fagerholm är en av kvinnorna som ingår i kampanjen Naisjohtajat esiin!. Du kan läsa mer om kampanjen på naisjohtajat.fi/keksi.
Bild: Elina Manninen

Det är fortfarande svårt för kvinnor att komma in i de styrelserna, men nu håller det på att ske en förändring.

- Synen på en styrelses sammansättning håller på att ändra. Den kunskap man tidigare anses ha behövt i styrelser håller på att förändras. Vi blir mer internationella och digitaliseringen och sociala medier har en större betydelse också i bolagens värld.

De som söker kandidater måste anstränga sig

När bolagen behöver mer kunnande blir repertoaren av styrelsekandidater större, och då hoppas Catarina att kvinnorna får en större roll. I framtiden kanske det inte är så viktigt att du varit vd för ett bolag för att komma in i en styrelse - du kan till exempel ha varit digitalansvarig och gjort ett bra jobb, och komma in den vägen när styrelsen sedan behöver ditt kunnande. Catarina tror att det här leder till att kvinnornas andel i styrelser ökar, förutsatt att man också anstränger sig lite.

- Utnämningskommittéerna som söker kandidater har varit lite slöa i sitt arbete och kanske tittat där det är enklast att hitta kandidater. Om de bara skulle anstränga sig lite och göra ett bättre jobb skulle det ske en snabbare förändring.

”Kvoter är nedvärderande”

Internationellt sett är kvinnornas andel av styrelseplatserna i börsbolagen ganska stor, men enligt Centralhandelskammaren finns det fortfarande tolv börsbolag som inte har en enda kvinna i styrelsen. Catarina tror att det här bidrar till negativ publicitet för bolagen i fråga.

- Jag är inte en kvinnosakskvinna och tycker inte att kvinnor ska komma in på kvoter. Det är nedvärderande för de kvinnor som är styrelsemedlemmar eftersom de är där för att de har en gedigen erfarenhet och kunskap som de kan delge, men vilken som helst bransch borde kunna ha en mångfald i sin styrelse.

Förändrade attityder

Catarina tycker ändå att utvecklingen går åt rätt håll. Hon har en 30 år lång karriär bakom sig och har sett att attityderna förändrats väldigt mycket.

- Kvinnor i dag har till exempel en helt annan syn på familj, fritid och jämlikhet i hemmet. Pappor stannar hemma med sjuka barn mycket oftare än när jag började min karriär, säger hon.

Man talar om vad kvinnor har att ge som hela Finland kan ha nytta av.

Så en stor förändring har skett och fortsätter att ske, och det är positivt. Catarina tycker också att vi börjat prata om kvinnors yrkespositioner på ett bättre sätt.

- Det är trevligt att vi kommit bort från att det inte bara handlar om kvinnor och jämlikhet utan också om kvinnligt ledarskap och vad kvinnor tillför i ledarskapsmodeller och diskussioner. Man talar om vad kvinnor har att ge som hela Finland och Finlands företagsvärld kan ha nytta av.

Ett nätverk med mångfald

Men jämlikhet är något vi hela tiden måste jobba med, och ett sätt att få in fler kvinnor i ledande positioner är att stötta varandra. Catarina är med i en förening som heter Diamanten. Det är ett nätverk för kvinnor i ledande positioner - inte bara inom business utan också kultur, media, politik och annat. De satsar på mångfald eftersom man då oftast får fram bättre lösningar och kan tackla problem på bättre sätt, eftersom man kan se på saken från olika perspektiv.

- Vår främsta verksamhet är att vi fungerar som mentorer åt yngre kvinnor som tagit de första stegen i sin karriär och kanske nått sin första chefsposition. Vi hjälper dem att balansera arbete, liv och karriär.

Mentorprogrammet har fungerat i snart tio år vilket betyder att över 100 unga kvinnor gått programmet.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln