Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Företagare i Hangö hoppas att beslutsfattarna öppnar ögonen för lokala varor och tjänster

Från 2017
Petra Biström, Kristiina Remes och Seija Lindblom
Bildtext Företagarna Petra Biström, Kristiina Remes, Seija Lindblom
Bild: Yle/Maria Wasström

Boendemöjligheter för anställda och smidigare kommunala processer finns på Hangöföretagarnas önskelista inför kommunalvalet. Artikeln ingår i Svenska Yles serie Valfrågor.

Affärsidkarna vid Berggatan i Hangö brukar träffas över en kopp kaffe och diskutera dagens ljusglimtar och bekymmer. Seija Lindblom och Petra Biström har hittills varit rätt nöjda med samarbetet med stadens beslutsfattare.

Valfrågor

Företagarna har täta kontakter till staden och är också sinsemellan organiserade. Hangö Företagare har 169 medlemmar, men för närvarande finns det hela 479 företag i Hangö. I fjol grundades 38 nya företag i Hangö. Det var 24 företag som avslutade sin verksamhet.

Öppna ögonen för det lokala

Petra Biström driver en kemikalieaffär i Hangö. Hon berättar att företagarna får regelbunden information från staden, men hon önskar att beslutsfattarna skulle lyfta fram de lokala företagen tydligare.

- Jag skulle hoppas att även staden anlitade våra tjänster.

Hon påpekar också att de små företagen är viktiga för staden.

- Om vi försvann skulle det vara jättedött i staden både för turister och Hangöbor.

Hangöskylt
Bildtext Utan företagare stannar turismen, påpekar affärsidkare i Hangö.
Bild: Yle/Maria Wasström

Yle Västnyland tog sig en närmare titt på vad större och mindre företagare i Hangö förväntar sig av de politiker som nu väljs in.

Ovisshet skapar ryktesspridning

Jennifer Fjäder är företagare på café Regatta i Hangö. Hon tycker att beslutsfattarna i högre grad borde anstränga sig för att informera kommuninvånarna om vad som är på gång, särskilt i tider då det diskuteras livligt på sociala medier och också felaktig information sprids som löpeldar.

- När invånarna känner att de inte vet vad som pågår lämnas det rum för spekulation. När dessa spekulationer, som kan vara helt felaktiga, kommer åt att spridas kan den enskilda företagaren bli lidande, säger Fjäder.

Hon hoppas att lokalpolitikerna tar del i diskussionen och sticker hål på myter och osanningar som ibland sprids.

Jennifer Fjäder med hunden
Bildtext Jennifer Fjäder hoppas att Hangöborna lättare ska få veta vad lokalpolitikerna beslutar.
Bild: Yle/Maria Wasström

Själv har hon erfarenhet av kommunalt beslutsfattande bland annat från den utdragna debatten kring huruvida Havsgatan ska vara en gågata eller öppen för biltrafik.

- Beslutsfattandet borde vara så transparent och lättillängligt som möjligt, säger hon.

Fjäder tillägger att smidiga och snabba processer är önskvärda ur företagarsynvinkel.

- Visst ska man ju få besvära sig men utdragna besvärsprocesser kan också skrämma bort folk.

Här får hon medhåll av flera andra företagare i café- och restaurangbranschen, bland dem Toni Kallinen på restaurangerna HSF/Stefan´s Steakhouse och Hangö Port.

Toni Kallinen bakom bardisken på restaurang HSF/Stefan's Steakhouse
Bildtext Toni Kallinen hoppas att Hangöborna skulle vara stolta och glada över de evenemang som ordnas i staden.
Bild: Yle/Maria Wasström

Kallinen hoppas att det i Hangö kunde ordnas fler och större evenemang som drar mycket folk. Han nämner festivalen Rockoff i Mariehamn som ett exempel, men är rädd att kritik, besvär och olika bestämmelser kan sätta käppar i hjulet för sådana stora evenemang.

- Jag skulle hoppas att företagsamhet uppskattades mer av Hangöborna. Politikerna kunde också fokusera mer på önskemål än på klagomål, tipsar han.

Hsf Restaurang i Hangös östra hamn
Bildtext Restaurang HSF/Stefan´s Steakhouse deltar i försommarens nya evenemang Taste Hanko.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Kallinen berättar också att lokala företagare i branschen nu gått in för att tillsammans ordna olika evenemang och det första i tur är Taste Hanko som arrangeras helgen före midsommar.

- Det är ett sätt att förlänga säsongen.

Industristad med anor

Hangö är också en industristad och har varit det i över hundra år. Sedan dess har många dörrar stängts, men nya har också öppnats. Många industrier och större företag huserar fortfarande i Hangö.

Hangö Elektriska är ett företag som verkat i Hangö sedan år 1937. Företaget säljer el- och VVS-tjänster och omsätter årligen drygt 10 miljoner euro.

- Den nuvarande stadsdirektörer är den första under min tid som besökt Hangö Elektriska, berättar vd Jörgen Henriksson.

Han påpekar att företagande i Hangö är mycket mer än turism.

- Det finns många gamla etablerade företag som skulle vara nöjda om beslutsfattarna åtminstone skulle känna till näringslivet i Hangö.

Vd Jörgen Henriksson vid Hangö Elektriska
Bildtext Jörgen Henriksson hoppas att Hangö stad också skulle satsa på bostäder i rimliga priser.
Bild: Yle/Maria Wasström

Henriksson säger att staden borde satsa på att skapa förutsättningar för anställda att bo i Hangö.

- I vårt företag har vi över nittio anställda och trettio eller fyrtio pendlar från Raseborg. Det finns ju lediga bostäder men prisnivån är helt fel, förtydligar han.

Henriksson påpekar att det är viktigare att folk bor och betalar skatt i staden än att kamma hem pengar genom att sälja dyra tomter.

Utbildning på nära håll

Han talar dessutom varmt för bättre pendlingsmöjligheter för dem som inte hittat lämpligt boende i Hangö.

- Det är viktigt att försöka lobba för nyetableringar samtidigt som man ska ta hand om sina gamla etablerade företag.

Henriksson säger också att man kunde utnyttja de redan existerande företagens nätverk för att locka nya företagare till Hangö. Han tycker också man kunde se större potential i att det trots allt finns utbildningsmöjligheter bakom hörnet.

- Vi har både lägre och högre utbildning på rimligt avstånd i Raseborg. Det är väldigt viktigt för oss alla, säger Henriksson.

Diskussion om artikeln