Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö: Miljökonsekvenserna behöver inte utredas för datasjökabeln

Från 2017
Havskabel sjösätts.
Bildtext Bilden visar sjösättningen av delningsstycket Branching Unit, som förgrenar kabeln till Hangö.
Bild: Cinia Group

Cinia Groups projekt att dra en datakabel i havet från Hangö till den stora datakabeln mellan Finland och Tyskland torde inte ha stor inverkan på havsmiljön. Därför behövs ingen miljökonsekvensbedömning, anser Hangö miljönämnd.

Det är Nylands närings-, trafik- och miljöcentral som har begärt ett utlåtande av Hangö stad om man behöver bedöma miljökonsekvenserna och göra en Natura bedömning.

Den nya kabeln ska dras cirka 44 kilometer längs havsbottnen till den befintliga sjökabeln.

Kabeln är 35 millimeter tjock och har ett skyddsskal.

Bedömningen är att bottensedimentet och bottendjuren störs minimalt eftersom kabeln ligger på bottnen. Det är bara vid stranden och ner till åtta meters djup kabeln grävs ner i sedimentet.

Arbetet får inte göras då fiskarna leker eller fåglarna häckar. Kabeln får inte dras genom Natura 2000 områden.

Frågan om utlåtande ska också behandlas av Hangö stadsstyrelse.

Cinia Group lägger ner havskabel till Tyskland i Finska viken.

Avtalet undertecknat - fritt fram för sjökabel till Hangö

Cinia och C-Fiber Hanko tecknade samarbetsavtalet.