Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Avhandling: Hormonella preventivmedel och hårfärgning inverkar på cancerrisk

Från 2017
Uppdaterad 09.03.2017 15:47.
Eija Väänänen visar en hormonspiral
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Enligt en färsk doktorsavhandling ökade bröstcancerrisken med 52 procent efter klimakteriet hos kvinnor som använt hormonspiral, i jämförelse med dem som använt kopparspiral.

Andra hormonella preventivmedel ökade på samma vis bröstcancerrisken hos yngre, högst 50 år gamla kvinnor med 32 procent då de jämfördes med kvinnor som inte använt hormonella preventivmedel.

Bland kvinnor som färgat håret fann man att bröstcancerrisken var 23 procent högre än bland kvinnor som aldrig färgat sitt hår.

Det krävs ändå mer forskning om de här faktorernas inverkan på cancerrisken.

- Den mest betydande riskfaktorn för bröstcancer är fortfarande åldern och de redan kända riskfaktorerna som har att göra med levnadsvanor. De är bland att man fått sitt första barn i hög ålder, ett litet barnantal, liten fysisk aktivitet och riklig alkoholanvändning, säger Sanna Heikkinen som skrivit avhandlingen.

Många av de här faktorerna har blivit mer vanligt förekommande i Finland under de senaste årtiondena.

Mer information om mammografi behövs

I sin avhandling utredde Heikkinen också kvinnors mammografibesök som görs före den organiserade screeningen inleds vid 50 års ålder.

Över 60 procent av dem som deltagit undersökningen hade genomgått mammografi före den organiserade screeningen inletts.

Enligt Heikkinen borde man bättre upplysa kvinnor om avigsidorna med onödiga mammografibesök.

- Såsom att strålningsbelastningen ökar samt eventuella felaktiga positiva eller negativa cancerupptäckter och följderna av dem.

8 000 kvinnor som insjuknat i bröstcancer deltog i undersökningen och i kontrollgruppen deltog 20 000 kvinnor.

Sanna Heikkinens avhandling Lifestyle factors and breast cancer in Finland kan läsas i sin helhet i E-Thesis -tjänsten.

Artikeln har uppdaterats med information om hur många som deltog i undersökningen, avhandlingens titel och en länk till avhandlingen den 9.3.2017 kl. 15.45