Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Flera partier vill ha en egen svensk skola med årskurserna ett till nio i S:t Karins

Från 2017
Uppdaterad 16.03.2017 13:01.
S:t Karins fullmäktigeklubba
Bildtext Inför kommunalvalet är det många som tycker att det finns marginal för förbättringar då det gäller den svenska servicen i S:t Karins.
Bild: Yle/Monica Forssell

Det är inte bara SFP som inför kommunalvalet lyfter fram behovet av en egen sammanhållen grundskola på svenska i S:t Karins.

I dag erbjuder staden förskola och de sex första klasserna i egen regi. Resten av grundskolan, eller det så kallade högstadiet, går de svenskspråkiga eleverna i S:t Olofsskolan i Åbo.

Valfrågor

S:t Olofsskolans lärarrum med texten St Olofsskolan skrivet på väggen ovanför.
Bildtext I S:t Olofsskolan i Åbo finns utrymme för elever från S:t Karins - men borde S:t Karins ändå satsa på en egen skola?
Bild: YLE/Elin Willows

Charlotta Häggblom är en av Svenska folkpartiets sex kandidater. Hon jobbar själv som lärare i Braheskolan i Åbo och tycker att S:t Karins borde överväga ett eget högstadium på svenska.

- Men vad S:t Karins än beslutar så påverkar det både S:t Karins och Åbo på lång sikt. Här är två städer som behöver fundera på på vilket sätt man kan samarbeta och hur långt det är realistiskt att samarbeta. För S:t Karins egen del är det ju nog också viktigt att själv bygga upp någonting för framtiden då den egna befolkningen ökar.

S:t Karins svenska skola
Bild: Yle/Monica Forssell

Men inte bara SFP flaggar för bättre svensk service i S:t Karins.

- Jag tycker det är ganska viktigt eftersom det lockar människor att flytta till S:t Karins. Skolor och dylikt ökar också sysselsättningen så det är bra för en stad att ha också skolor på svenska, säger Jaana Shelby (Kristdemokraterna) och får medhåll av Tapani Mannien (Vänsterförbundet).

- Det skulle vara bra att få de där tre klasserna som saknas, anser Markus Ollila (Centern) och tillägger att en sammanhållen grundskola på svenska också skulle gagna den finskspråkiga befolkningen som då också kunde låta sina barn gå i svensk skola och på så sätt lära sig det andra inhemska språket.

S:t Karins skylt
Bild: Yle/Monica Forssell

Anton Vaaranmaa, kandidat för De gröna håller med om att staden allvarligt bör fundera på att skapa en svenskspråkig sammanhållen grundskola i staden.

- Nu då det byggs en ny större skola i Valkeavuori och nu när S:t Karins svenska skola finns i centrum vid Hovirinta skolas utrymmen så kanske det skulle vara naturligt att utvidga skolan där.

Också Risto Laalo, kandidat för Socialdemokraterna ser positivt på en sammanhållen grundskola på svenska i S:t Karins, men Laalo vill att staden lyssnar på de berörda.

- Man kan inte riktigt säga ja eller nej. Det beror på många saker. Närmast vad barnens föräldrar och barnen själv tänker. Är det så att vi borde grunda ett nytt högstadium eller föredrar de ett bekant högstadium. Om föräldrarna vill det så är jag säker på att SDP:s inställning är positiv, säger Laalo.

Sannfinländarns inställning till en utvidgning av den svenska skolan sammanfattas av Janne Aso, ordförande för Sannfinländarna i S:t Karins.

Han säger att Sannfinländarna förbundit sig till att följa den skolstrategi som gjorts upp i S:t Karins. Enligt den modellen skulle man, enligt Aso, bygga en sammanhållen grundskola i Hovirinta och genom att anställa högstadielärare som kan undervisa på båda språken skulle man kunna erbjuda högstadieundervisning också åt de svenskspråkiga eleverna.

Enligt Aso räcker antalet svenskspråkiga elever inte till för att skapa en helt egen sammanhållen grundskola på svenska.

Laura Langh-Lagerlöf som ställer upp för Samlingspartiet är inne på lite samma linje som Aso.

- Bara det finns tillräckligt med elever! Det är kanske lite där på gränsen att för att kunna ha tillräckligt med ämnen och språk att välja mellan. Elevantalet är kanske aningen litet ännu i det här läget. Men antalet elever växer hela tiden.

I dag är cirka 1300 (drygt 4%) av stadens 32 000 invånare svenskspråkiga. År 2015 var 3,5% av invånarna svenskspråkiga.

Fotnot: Svenska folkpartiets, Centerns, Kristdemokraternas, Socialdemokraternas, Samlingspartiets, Vänsterförbundets och De grönas kandidater intervjuades för ett radioinslag 13.3.2017. Ett kriterium för att delta i inslaget var att kandidaten talar svenska. Sannfinländarna, som också har kandidater i S:t Karins deltog inte i radioinslaget eftersom ingen av kandidaterna talar svenska.

Kommunalvalskandidater i S:t Karins

Programmet är inte längre tillgängligt
Programmet är inte längre tillgängligt