Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Robotjurister sänker priset på rättsliga tjänster – i vissa fall behövs ingen mänsklig expert alls

Från 2017
Uppdaterad 12.03.2017 19:04.
Mjukvarurobotar
Bild: Yle / Tommi Pylkkö

Automatiseringen når nu allt fler branscher på allvar - också den juridiska. Jurister kan till och med bli onödiga i vissa fall när nya verktyg blir så lätta att använda att vem som helst kan göra det.

Står du framför din parkerade bil och funderar varför du har fått böter? Om du befinner dig i Storbritannien har du en enkel möjlighet att bestrida böterna via en chattrobot på nätet.

Samma tjänst kan också hjälpa dig som EU-medborgare att formulera en korrekt ansökan om ersättning för att din flygresa eller tågresa har försenats.

Webbtjänsten Do Not Pay
Bildtext Tjänsten Do not pay fungerar som en chattrobot.
Bild: Skärmdump / donotpay.co.uk

– Det finns ett stort behov av juridiska tjänster, men de som behöver tjänsterna har inte råd att betala för tjänsterna såsom de produceras traditionellt, som handarbete med timlön och så vidare, säger Anna Ronkainen, styrelsemedlem i den internationella föreningen för artificiell intelligens och juridik IAAIL.

Hon betonar alltså att alla inte har råd att få juridisk hjälp. Eller så anser man att det inte är värt det, om det till exempel handlar om ett mindre ärende.

Nya finländska mjukvarurobotar

De flesta jurist- och advokatbyråer i Finland har inte ännu automatiserat sitt arbete särskilt mycket, men det håller det på att bli ändring på. Nya tekniska lösningar väntas så småningom skaka om den juridiska marknaden.

Ett finländskt exempel är det nya uppstartsföretaget Contract Mill, som vill automatisera skrivandet av flera vanliga kontrakt.

– Tryck på "Skapa kontrakt", välj vilket slags kontrakt du vill ha och fyll i de uppgifter som behövs, förklarar företagets vd Kaisa Kromhof, samtidigt som hon visar en testversion av deras kommande webbtjänst. Den riktar sig både till jurister och till lekmän.

Kaisa Kromhof
Bildtext Kaisa Kromhof.
Bild: Yle / Niklas Fagerström

– Affärsmän kan göra vanliga avtal direkt utan att behöva få hjälp av en jurist. Det här gör det snabbare att göra affärer, kommenterar Kromhof.

Ett annat exempel har att göra med de tusentals upphovsrättsbrev som har skickats ut till finländare, om illegal fildelning. Juristbyrån Turre legal har delvis automatiserat förhandlingarna om förlikning för de kunder som vill bestrida att de har fildelat olagligt material.

Och det finländska företaget Trademarknow har utvecklat ett dataprogram som automatiskt kollar om två varumärken är för lika varandra, för att de ska kunna få existera samtidigt. Där avgör flera olika faktorer - bland annat hur vanliga olika ord är. Är alltså nyttigt om man har tänkt registrera ett nytt varumärke.

Trademarknow hör till de största företagen inom juridisk artificiell intelligens i Europa, och har bland annat IBM och Google som kunder.

Med artificiell intelligens menas alltså program som efterliknar mänsk­ligt beteende och tänkande. Exakt var gränsen för artificiell intelligens går är ändå flytande, och beror på vem man frågar.

"Nu kommer det att kunna finnas maskiner som hjälper till, så att man inte mera (alltid) behöver oss."

― Anders Carlberg, vd och delägare, advokatbyrån Dittmar & Indrenius

Tillgängligheten ökar

Trenden är klar. Också i Finland kommer vissa juridiska tjänster att bli betydligt billigare och mer tillgängliga så småningom.

– Så kommer det definitivt att vara, säger Anders Carlberg. Han är vd och delägare vid advokatbyrån Dittmar & Indrenius i Helsingfors.

– Enkla saker som är mekaniska och inte nödvändigtvis kräver juridisk expertis har skötts av jurister tidigare för säkerhets skull. Nu kommer det att kunna finnas maskiner som hjälper till, så att man inte mera behöver oss, tillägger han.

Anders Carlberg
Bildtext Anders Carlberg på Dittmar & Indrenius säger att hans advokatbyrå kommer att satsa på mer avancerade och mer värdefulla fall.
Bild: Yle / Niklas Fagerström

Carlberg bedömer att skillnaderna mellan olika aktörer som sysslar med juridik kommer att öka under de kommande åren, till följd av den allt snabbare automatiseringen.

– Den juridiska marknaden kommer i framtiden allt tydligare att indelas i olika segment. Juridiska tjänster som i huvudsak kan produceras med hjälp av program kommer att finnas på ena sidan.

Och vad är det för sida?

– Det är den sidan som strävar efter att effektivt, billigt och snabbt kunna ge service utan mänsklig medverkan i någon större grad. Men bägge sidor kommer att vara allt mera beroende av teknologin.

360 000 timmars arbete automatiserades

Potentialen kan vara mycket stor när det gäller att minska på repetitivt arbete. Den utländska bankjätten JP Morgan Chase tog till exempel i fjol i bruk en avancerad mjukvara för att kunna automatisera tolkandet av kommersiella låneavtal på engelska.

Dataprogrammet kunde på några sekunder göra det som tidigare skulle ha tagit anställda drygt 41 års oavbrutet arbete att utföra.

– En hel del rutinmässiga jobb som görs av icke-juridisk personal har försvunnit och kommer att fortsätta göra det. Det här gäller till exempel sekreterarjobb och vissa expertjobb, säger Riikka Koulu som är forskardoktor på den juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Yle Nyheter har tidigare berättat om en vetenskaplig studie som kom fram till att sannolikheten är 98 procent att yrket juristsekreterare kommer att försvinna. För juridiska assistenter är sannolikheten 94 procent.

Koulu påpekar att utvecklingen har gått långsamt i många år, men att vi nu har nått en brytningspunkt och att utvecklingen kommer att börja accelerera. Samtidigt kommer ändå en del nya teknikjobb att skapas.

Riikka Koulu
Bildtext Riikka Koulu.
Bild: Yle / Niklas Fagerström

Hon poängterar att de flesta juristjobben kommer att utföras av människor också inom den närmaste framtiden, eftersom juristers specialiserade, icke-rutinmässiga kunskap är svår att automatisera. Längre fram är det ändå troligt att många juristjobb kommer att försvinna.

Flera traditionella advokatbyråer och juristbyråer väntas i framtiden välja mer krävande uppdrag.

– Då kan vi fokusera på vår kärnverksamhet. Och det är att genom vår erfarenhet kunna ge de råd som en dator inte klarar av att ge, kommenterar Anders Carlberg.

Samarbete med robotar

Men många juridiska byråer tar ändå gärna hjälp av automation för att kunna göra arbetet effektivare.

Till exempel advokatbyrån Dittmar & Indrenius använder en mjukvara som kan kategorisera bevis och hänvisa till dem i texter. Det sparar en hel del tid i samband med mer omfattande domstolsprocesser.

Byrån har också nyligen varit i kontakt med flera utländska företag som utvecklar självlärande dataprogram för företagsbesiktningar, eller due diligence som det ofta kallas.

– Om man gör större företagsköp så brukar dokumentationen vara massiv och mängden avtal brukar vara stor. Och då blir det en mycket mekanisk exercis som fortfarande görs av en stor mängd människor, berättar Anders Carlberg.

Programmen byrån siktar på att köpa in kan med artificiell intelligens plöja igenom stora mängder data och skriva en rapport automatiskt.

Vi vill vara en av de första i Finland att göra en due diligence med mjukvara.

― Anders Carlberg, vd och delägare vid advokatbyrån Dittmar & Indrenius

Tills vidare fungerar de ändå inte på finska eller svenska men de kommer troligen att göra det inom en snar framtid.

– Vi tittar på sådana här alternativ och försöker vara närvarande där sådant här görs, så att vi kan vara en av de första i Finland att göra en due diligence med mjukvara. Vi kommer säkert att testa det så småningom parallellt med vårt vanliga arbete.

Carlberg påpekar ändå att det finns en del knepiga ansvarsfrågor som också måste redas ut; till exempel vem som tar ansvar för eventuella fel i mjukvaran.

Lagbok.
Bild: YLE/Arja Lento

Roboten föreslår hur fall borde lösas

Ett ännu mer avancerat exempel på automation är en juristtjänst som körs på ett av företaget IBM:s datasystem.

– Det är ett intressant projekt eftersom det kan lära sig själv. Programmet blir smartare hela tiden, ju mer data det får tillgång till och ju mer feedback det får av användarna, kommenterar Rikka Koulu på Helsingfors universitet.

Systemet används för tillfället av minst ett tiotal advokatbyråer i USA. Det fungerar ändå bara på engelska tills vidare, och endast inom begränsade ämnesområden.

– Jurister kan fråga den virtuella juristen hur de borde argumentera i ett visst rättsfall. Programmet kollar sedan rättspraxis, juridisk litteratur och lagstiftning och kommer med förslag på vad som konkret borde göras för att vinna fallet, förklarar Koulu.

Utmaning för Finland

Juridiska automationsprogram som bygger på artificiell intelligens och språkanalys väntas inte bli lika snabbt vanliga i Finland som till exempel i USA.

Det beror främst på att vi talar de relativt ovanliga språken svenska och finska, och inte engelska, spanska eller kinesiska. För kommersiella företag är det alltså mindre lönsamt att utveckla självlärande dataprogram för mindre språkområden.

– Marknaden här är ganska liten för att det ska finnas incitament för att utveckla någonting särskilt komplicerat, kommenterar Anna Ronkainen vid den internationella föreningen för artificiell intelligens och juridik.

Att Finland i internationell jämförelse är ett land med få invånare kan också vara problematiskt ur en annan synvinkel.

– Vi har betydligt färre juridiska dokument som datorn kan få tillgång till, vilket innebär att den kan ha svårt att lära sig lika effektivt som till exempel i USA, påpekar Koulu.

Strängare dataskyddsregler inom EU kan kanske också stoppa mjukvaran från att få tag på all info den skulle behöva.

Tvistelösningar via internet

Ett annat intressant fenomen är automatiserade tvistelösningar på nätet. De har funnits sedan början av 2000-talet.

Ebays webbsida för tvistelösningar.
Bild: Skärmdump / ebay.com

Till exempel köp- och säljsajten Ebay löser mer än 60 miljoner tvister årligen på sin plattform, på ett automatiserat sätt. Det innebär att Ebay inte behöver ha lika mycket personal anställd inom kundtjänsten.

– Det finns en algoritm som kan avgöra tydliga fall, såsom att produkten inte har anlänt eller att den är felaktig. Då flyttar tjänsten över pengar från ett konto eller betalkort till ett annat, säger Koulu.

Det här innebär alltså att privata internationella företag har fått en hel del makt i att avgöra tvister.

– De fungerar i praktiken som offentliga domstolar, tillägger hon.

Gäller också den offentliga sektorn

På den juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet anser man att utvecklingen av juridisk automation är så viktig att man i november startade en ny enhet vid namn Legal Tech Lab. Forskardoktor Riikka Koulu leder den.

– Tanken är att skapa oberoende forskningskunskap om vad digitaliseringen kan betyda för juridiken och hur man kunde komma fram till nya nyttiga lösningar samtidigt som man minimerar riskerna, kommenterar hon.

Hon betonar dessutom att också den offentliga sektorn måste digitaliseras och automatiseras allt mer - till exempel domstolarna.

– Genom att använda teknik mer så kan man minska på arbetsbördan vid domstolarna och samtidigt ge medborgarna en enkel och högklassig tillgång till juridiska tjänster, säger Koulu.

Det handlar alltså om att öka medborgarnas tillgång till juridisk information och juridisk service.

– Digitaliseringen av domstolarna måste också ta i betraktande slutanvändarnas behov, vilket har varit en av den privata sektorns starka sidor.

Hon nämner att bland annat bötesärenden och indrivning av fordringar gärna kunde automatiseras.

– Då kunde domstolarna få fokusera mer på mer komplicerade fall som också kan ha betydelse för skapandet av rättspraxis.

Sessionssal i Egentliga Finlands tingsrätt.
Bild: Yle/Nora Engström

Digitalisering ses som ett måste

Koulu säger dessutom att det kan bli ett problem för rättssäkerheten i Finland om de offentliga juridiska tjänsterna inte utvecklas i samma riktning som de privata i framtiden.

Bland annat räcker domstolarnas resurser inte till i framtiden, om inte också de blir smartare.

Anna Ronkainen som är styrelsemedlem i den internationella föreningen för artificiell intelligens och juridik förklarar det här ytterligare.

– Finland har ju stora problem vad gäller domstolsprocessernas längd. Vi får anmärkningar från Europeiska människorättsdomstolen hela tiden, säger hon och tillägger:

– När man kombinerar det med statens sparåtgärder och det faktum att en stor andel av personalen kommer att gå i pension under de närmaste åren så finns det ju stora utmaningar som måste lösas på ett eller annat sätt. Teknologin kan vara en lösning.

Diskussion om artikeln