Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

En försiktig tumme upp för avgiftsfri dagvård i Pargas

Från 2017
Uppdaterad 13.03.2017 11:53.
Barn äter en smörgås på ett daghem.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Diskussionen om avgiftsfri dagvård har blivit en het potatis inför kommunalvalet. I Pargas ställer många kandidater sig försiktigt positiva till förslaget, men påpekar samtidigt att förslaget kräver noggranna utredningar.

Enligt förslaget kunde 20 timmar dagvård i veckan vara avgiftsfri för föräldrarna, alltså den pedagogiska delen inom dagvården.

Enligt Yles valkompass anser drygt 40 procent av de kandidater som fyllt i valkompassen att staden borde gå in för avgiftsfri småbarnspedagogik inom dagvård, medan drygt 36 procent är delvis av samma åsikt. Det här var resultatet då 84 kandidater hade svarat på frågan i valkompassen, 12.3.

En rundringning till kandidater i Pargas bekräftar att man ställer sig positivt till idén, men att det också finns många frågetecken bland annat gällande kostnader och utrymmen.

Daghemsbarn leker.
Bild: All Over Press

- Jag ställer mig försiktigt positiv, men de ekonomiska följderna för staden och de andra konsekvenserna måste noggrant utredas och bedömas. Det säger Tarja Rinne, som kandiderar för SFP i Pargas.

Enligt Rinne kunde staden prova på avgiftsfriheten för att se om det skulle locka de familjer som kanske av ekonomiska orsaker inte väljer dagvård. På det här sättet kunde man öka familjernas valfrihet.

Hur finansiera?

Den ekonomiska frågan väcker också frågor hos Samlingspartiets kandidat Kim Lindstedt.

- Idén är helt okej, men då måste man också fundera på hur man finansierar det. Min stora oro är om det återigen är en utgift för kommunen som måste betalas genom att skära ner på något annat, säger Lindstedt.

Barn leker med docka på dagis
Bild: Mikael Crawford/Yle

Utrymmesbristen är en sak som oroar Lindstedt, om avgiftsfri dagvård blir verklighet.

- Men det lönar sig att utreda och kolla om det har några effekter eller om det bara leder till utgifter för kommunen, säger Lindstedt.

"Vänta och se på vårdreformen"

Även Socialdemokraternas kandidat Widar Nyberg håller med om att själva idén låter god.

- Utan att ha fört några diskussioner om saken så tycker jag att det är en riktigt god idé. Det är ju bara frågan om vad man prioriterar i kommunen när resurserna är knappa, säger Nyberg.

Daghemstambur med overaller.
Bild: Yle/Marie Söderman

Enligt Nyberg borde Pargas ändå vänta och se hur det går med vårdreformen, innan beslut om dagvården fattas. Han anser också att avgiftsfri dagvård inte ska genomföras, om det innebär att gruppstorlekarna drastiskt ökar i stadens daghem.

"En jämställdhetsfråga"

De Grönas Helena Särkijärvi ställer sig positivt till förslaget.

- Jag anser att den avgiftsfria dagvården kunde tas i bruk stegvis. Jag syftar på den pedagogiska småbarnsfostran, som är 20 timmar i veckan. För tillfället används det här minst av de familjer som behöver det mest, säger Särkijärvi.

Särkijärvi tror också att avgiftsfri dagvård leder till att det behövs fler fastigheter inom dagvården.

röd hink i sandlåda
Bild: Yle/Erica Vasama

- Men jag ser flera fördelar, såsom att kvinnor får större chans att delta i arbetslivet. Det här är en jämställdhetsfråga, fortsätter Särkijärvi.

Alla fyra kandidater är nöjda med den dagvård som Pargas stad erbjuder. Att hålla dagvårdsfastigheterna i gott skick är en av de största utmaningarna i framtiden, anser de kandidater som Yle Åboland talat med.

Kommunförbundet: Stora tilläggskostnader

Enligt Kommunförbundets uträkningar skulle avgiftsfri dagvård innebära tilläggskostnader på upp till 300 miljoner euro för kommunerna, om barn över tre år skulle få gå gratis på dagis.

Leksaker.
Bild: Yle/Daniel Korpi

I nuläget går drygt 60 procent av treåriga barn på dagis. Enligt Kommunförbundets uträkningar skulle antalet dagisbarn öka med nästan 20 procent om dagvården blir avgiftsfri för föräldrarna.

Det innebär stora omändringar för kommunerna, då antalet barn på daghemmen ökar, vilket innebär att man är tvungen att anställa mer daghemspersonal och fundera på tilläggsutrymmen.

Samtidigt erbjuds alla barn möjlighet till pedagogisk småbarnsfostran, oberoende av föräldrarnas ekonomiska situation, påpekar lärarfacket OAJ som flaggar för avgiftsfri dagvård. Lärarfackets mål är att alla barn från tre år och uppåt ska erbjudas avgiftsfri dagvård i framtiden. Det här är för att alla barn ska garanteras avgiftsfri småbarnspedagogik.

Artikeln uppdaterad 13.3.2017 klockan 11.52 med en precisering om att frågan gäller avgiftsfri småbarnspedagogik inom dagvården.

Diskussion om artikeln