Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Partiernas luddiga vallöften riskerar sänka valdeltagandet

Från 2017
Uppdaterad 11.03.2017 18:48.
Valaffischer i Åbo inför riksdagsvalet 2015
Bild: Yle/Johanna Ventus

Vallöften och kommunalval är en problematisk kombination. Konkreta vallöften med tydlig lokal förankring skulle öka väljarnas förståelse för vad kommunerna beslutar om och få folk att rösta mer. Ändå vågar partierna sällan ge konkreta löften.

Med en månad kvar till kommunalvalet börjar nu traditionella medier, sociala medier och gatorna fyllas av partiernas och kandidaternas valkampanjer. Men hur mycket handlar vallöftena bara om publikfrieri och har vallöften alls någon betydelse i kommunalval?

Det rimliga vore att partierna konkretiserar sina vallöften i kommunerna inför val, så att man har tydliga vallöften och tar tydligt ansvar

― Åsa von Schoultz

Trots att kommunalpolitik oftast handlar om konkreta frågor, lyser konkreta och lokalt förankrade vallöften med sin frånvaro när det vankas kommunalval. Det konstaterar både statsvetaren Åsa von Schoultz och kommunforskaren Marianne Pekola-Sjöblom.

Valaffischer i Helsingfors
Bild: Yle/Touko Yrttimaa

Vårdreformen dominerar kommunalvalsdebatten

Att stora nationella politiska frågor lätt kör över lokalare frågor blev också väldigt tydligt i Yles första stora kommunalvalsdebatt i tisdags (7.3).

I en och en halv timmes direkt sänd tv-debatt pratade partiledarna nästan uteslutande om vårdreformen - en fråga som kommunerna i framtiden inte bestämmer över, men som ändå blivit det kommande kommunalvalets största politiska fråga. Maktkampen mellan regeringen och oppositionen kapade hela kommunalvalsdebatten.

Att det dessutom är rikspolitikerna som tar allt större plats i kampanjerna försvagar den lokala förankringen ytterligare. Också i årets kommunalval fokuserar partierna på stora nationella valteman:

Stort tomrum mellan partiledning och enskild kandidat

Enligt Åsa von Schoultz, professor i statsvetenskap, är det förståeligt att partiledningen försöker aktivera väljarna med stora övergripande valteman, men det är också problematiskt, eftersom det i kommunalvalet i praktiken är frågan om lika många val som det finns kommuner.

Statsvetaren Åsa von Schoultz
Bildtext Enligt statsvetare Åsa von Schoultz är vallöften särskilt problematiska just i kommunalval, men ändå nödvändiga.
Bild: Robert Seger

- I kommunalval är det väldigt svårt att tala om vallöften, det är ju egentligen frågan om över 300 enskilda val, ett i varje kommun. Dels den nationella nivån där partiledarna försöker mobilisera sina väljare kring sina partier på ett övergripande plan, dels den lokala nivån där över 30 000 kandidater försöker vinna väljarnas förtroende. Det här är nästan en väldigt förvirrande ekvation, säger Åsa von Schoultz.

Ekvationen är omöjlig, eftersom det finns ett enormt tomrum mellan partiernas stora politiska teman och de enskilda kandidaternas ambitioner på lokalnivå.

Konkretare vallöften bland partierna behövs

Statsvetaren Åsa von Schoultz efterlyser därför tydligare och konkretare vallöften av partiernas lokalorganisationer. Enligt henne är det här ansvarsfullt och hjälper också väljarna att förstå vad kommunerna egentligen besluter om, något som är oklart för många.

- Det rimliga vore att partierna konkretiserar sina vallöften i kommunerna inför valen, så att man har tydliga vallöften på partinivå. Det har man inte nu i de flesta kommuner, och gör att man undviker att ta ansvar.

Vore det vara bättre att helt slopa alla vallöften i kommunalval, när de skapar så mycket förvirring?

- Nej, det måste nog finnas vallöften. Men man borde bli bättre på att tala om konkreta löften och hur man tänker genomföra dem.

Man brukar inte ge så mycket löften i kommunalval, och det är helt klokt och kanske mera ärligt.

― Marianne Pekola-Sjöblom

Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom är mera skeptisk till vallöften. Hon ser hellre att man inte ger några vallöften alls.

- Man brukar inte ge så många löften i kommunalval, och det är egentligen också helt klokt och kanske mera ärligt. Man kan inte på förhand helt veta vilka stora frågor som kommer att dyka upp och behandlas i kommunen de följande fyra åren.

Den återkommande kritiken mot vallöften är att de ger en orealistisk bild av hur en kommun skulle se ut om bara ett parti eller bara en kandidat ensam fick styra och bestämma. I verkligheten handlar ändå lokalt beslutsfattande långt om samarbete och kompromissande, där pragmatism ofta väger tyngre än ideologi, vilket också Pekola-Sjöblom påpekar.

Är vallöften egentligen helt onödiga?

Man kan alltså fråga sig om vallöften i kommunalval egentligen behövs och vad som händer om man inte håller dem?

- Kommunalvalet är en politisk arena där många kommer undan med väldigt vaga löften. Konkreta vallöften skulle bidra till att göra politiken tydligare, det skulle öka väljarnas kunskaper, insikter och intresse, säger Åsa von Schoultz.

Bild av den svenskspråkiga. logotypen för Yles bevakning av kommunalvalet 2017
Bildtext Kommunalvalet ordnas den 9.4.
Bild: Yle

Oroväckande litet intresse för kommunalval

Tydliga vallöften kunde få väljarna att bättre förstå vad man beslutar om i kommunerna, vilket också kunde vara lösningen på kommunalvalets största problem, det låga valdeltagandet. Det anser också kommunforskaren Marianne Pekola-Sjöblom.

- I kommunalval är valdeltagandet tio procentenheter lägre än i riksdagsval, under 60 procent. Jag tror det här delvis beror på att folk inte riktigt förstår vad kommunerna beslutar om och därför inte heller förstår vad man egentligen röstar om. När man dessutom i kommunalval kan diskutera väldigt mycket riksfrågor och i riksdagsval kan diskutera heta kommunala frågor, och när de här blandas ihop i valdebatterna och i medier, skapar det ännu mera förvirring bland folket. Det här är väldigt problematiskt, säger Pekola-Sjöblom.

Och förvirringen lär inte bli mindre när de nya landskapens egna fullmäktigen ska väljas i landskapsvalet i januari.

Bekanta dig närmare med de enskilda kandidaternas vallöften i kommunalvalet i Yles valkompass!

Bild på Kommunalvalet 2017 logon

Nu är Yles valkompass öppen!

Nu kör valbevakningen igång på allvar.