Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Han jobbar för en grön attraktiv skärgård

Från 2017
ESIN:s generalsekreterare Christian Pleijel poserar på en väg i Kökar.
Bildtext Christian Pleijel är en stolt Kökarbo.
Bild: Andy Ödman/Yle

Förra året valdes Kökarbon Christian Pleijel till generalsekreterare för European Small Island Federation, ESIN. Nu representerar han 359 000 öbor och lobbar i Bryssel för en miljövänlig attraktiv skärgård.

Christian Pleijel var tidigare skärgårdsutvecklare vid Ålands landskapsregering och han kom då i kontakt med olika EU-projekt som berörde skärgården och via det hittade han ESIN.

Intresseorganisationen ESIN:s verksamhet bekostas av 11 länder och regioner inom EU och man räknar med att man har drygt 1 400 bebodda öar med en sammanlagd befolkning på 359 000 invånare.

Uppmärksammar små bebodda öar

ESIN har två huvudsyften. För det första att medlemsöarna ska komma i kontakt med varandra och lära av varandra, samt för det andra att lobba för sina öars intressen i Bryssel.

Enligt Pleijel är öarna inom ESIN väldigt olika varandra men samtidigt lika. Till olikheterna hör om öarna är i kallt eller varmt vatten eller om de är tätt befolkade eller inte. Till exempel är de grekiska öarna ofta tätt befolkade till skillnad från våra nordiska öar.

Främsta likheten mellan de små öarna i ESIN är att de alla är skilda från fastlandet och därför har samtliga öar samma utmaning – att vara tillgängliga för folk som bor där eller vill flytta dit.

Christian Pleijel anser att det saknas en ordentlig agenda för hur man ska kunna utveckla de små öarna i EU, men att det inom unionen finns ett växande intresse för dem och för ESIN.

Förbindelsebåtar förbrukar mycket energi

Nyligen undersökte ESIN energiförbrukningen på öarna. Allt från hur mycket bilarna, småbåtarna och hushållen förbrukar till hur mycket energi förbindelsebåtarna använder sig av. Man undersökte även varifrån energin kommer – om det är via fjärrvärme, el eller till exempel lokalproducerat.

Det visade sig att 38 procent av den energi man använder går åt till att åka färja till och från ön. Vill man jobba med energieffektivisering så kan man börja med färjesystememet. Man kan fundera på hur man ska effektivera det, göra det energisnålare och samtidigt miljövänligare, anser Pleijel.

Onödiga biltransporter

Enligt Pleijel så flyttar vi i Norden väldigt många bilar med förbindelsebåtar om man jämför med södra och östra Europa. Han nämner Frankrike, Kroatien, Skottland och Irland som länder med öar dit man flyttar färre bilar. Vissa av de här öarna är bilfria, andra har utökad lokaltrafik och vissa har lokala bilparker.

Det här till skillnad från de nordiska länderna där man av tradition transporterar bilar. Pleijel nämner landskapet Åland där skärgårdstrafiken år 2015 hade drygt en miljon (1 077 000) passagerare och över hälften så många biltransporter (575 000).

Alltså man flyttade fler än en bil per två passagerare.

Öcentrum på Kökar

Man har nu sökt Leader-pengar för att utlysa en arkitekttävling för ett öcentrum på Kökar. EU:s Leader-projekt stöder en levande landsbygd.

Det är frågan om ett hus med mötesrum, ett öbibliotek, ett par arbetsplatser för en liten administration samt platser för gästande forskare eller studenter.

– Vi tänker oss ett superekologiskt hus, helst flyttbart och som värms med värmekollektorer i havet. Fullt tänkbart är att det blir integrerat med ett nytt kommunkansli samt med ett kontorshotell med distansarbetsplatser, säger Pleijel.

Programmet är inte längre tillgängligt