Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ta hand om dina föräldrar och lyft lön medan du gör det?

Från 2017
Uppdaterad 10.03.2017 18:06.
Kvinna skjuter på rullstol där det sitter en äldre person.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Tänk dig att du allt oftare får lov att följa din gamla mamma till sjukhuset. Ditt arbete lider och du får inte betalt för att sitta i sjukhusets väntesal.

Ända sedan 1990-talet har det med jämna mellanrum diskuterats om arbetstagare ska få en kollektiv rättighet att vara lediga för att vårda sina föräldrar.

Nu lyfts frågan upp igen av fackföreningarna.

Inom JHL, förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, funderar man på att eventuellt få in rätten i kollektivavtalet.

Men frågan är mycket känslig.

- Tanken är god, men hur ska vi ekonomiskt ta hand om det, säger Mia Suominen, som är avtalsexpert vid servicefacket Pam.

Vem står för kostnaderna?

Det är den ekonomiska biten som hittills varit det största problemet. Vem ska stå för kostnaderna om en arbetstagare stannar hemma och vårdar sina sjuka föräldrar och var ska gränsen gå för hur länge man får stanna hemma med lön?

Enligt lagen har arbetstagarna i dag endast rätt att vara borta från jobbet med lön högst en till tre dagar vid en akut situation, som att familjemedlem råkar ut för en olycka eller dör.

Men vill arbetstagaren sköta om sina sjuka föräldrar får man göra det utan lön.

- Barnen har ingen skyldighet att ta hand om föräldrarna.

"Kan bli en ny kvinnofälla"

Arbetslivsforskare Tapio Bergholm vid FFC påpekar att det också finns en risk att vården av de äldre kan försämras ifall ansvaret i framtiden överförs till barnen.

Därför ser han fler risker än möjligheter med att införa en kollektiv rätt att vara ledig för att vårda sina sjuka föräldrar.

- Det kan lätt bli en ny kvinnofälla.

Som bäst pågår flera projekt som funderar över hur man ska lösa just det här dilemmat. Är arbetsgivarna över huvud taget villiga att skapa bättre förutsättningar så att det går att kombinera både familjen och arbetet.

Barnavårdsföreningen i Finland hör till dem som strävar till att bli en flexibel och familjevänlig arbetsplats.

Trots att verksamhetsledaren Pia Sundell upplever att det är viktigt att vi tar hand om den äldre generationen, så har hon för tillfället ingen annan möjlighet än att bevilja tjänstledigt åt de anställda som vill stanna hemma en kortare tid och sköta om sina föräldrar.

- Målet borde förstås vara att det fattas ett politiskt beslut, så att man kunde stanna hemma högst tre dagar med lön för att vårda sina föräldrar, säger Sundell.

Diskussion om artikeln