Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

McDonald fick inte ställa upp i valet: Jag är och är inte ledande läkare i Hangö

Från 2017
Uppdaterad 14.03.2017 06:40.
kvinna i röd luva framför trävägg
Bild: Yle/Bubi Asplund

Hangös ledande läkare Outi McDonald får inte ställa upp i kommunvalet eftersom hon har sin tjänst kvar trots att hon är uppsagd. Men samtidigt säger staden att hon inte är i tjänst. McDonald var en av två oklara fall då Hangös centralvalnämnd gick igenom vilka kandidater som får ställa upp i kommunalvalet och vilka inte.

Hangös tidigare ledande läkare Outi McDonald skulle vara kommunalvalskandidat för Kristdemokraterna men hon fick nyss veta att att hon trots allt inte få kandidera. Hon är inte valbar, hon uppfyller alltså inte de kriterier som gör att man får ställa upp som kandidat.

Staden motiverar det med att hon har en tjänst som ledande läkare. Lagen säger att den som är anställd av kommunen i en ledande uppgift eller i en därmed jämförbar ansvarsfull uppgift inte är valbar.

Men McDonald blev uppsagd redan år 2015. Besvärsprocessen är på hälft och ärendet behandlas just nu i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Helsingfors förvaltningsdomtol gav tidigare i vintras McDonald rätt i frågan och ansåg att hon var olagligt uppsagd.

Staden till facket: McDonald har ingen tjänst

I början av februari försökte facket reda ut oklarheterna kring McDonalds uppsägning. Fosu (Fackförbundet för den offentliga sektorns utbildade) kollade då med Hangö stad om McDonald har ett tjänsteförhållande eller inte.

Svaret till Fosu var då att McDonald inte har någon tjänst. I en e-post skrev kanslichef Lasse Tallqvist:
Hangös fullmäktigebeslut från den 10.3.2015 (§21) om uppsägning är gällande för tillfället och Outi McDonald har inget tjänsteförhållande med staden.

McDonalds jobb finns inte heller kvar. Staden sade i sitt utlåtande till HFD (30 januari 2017) att staden inte mer har något behov av en ledande läkare och att tjänsten inte finns mer i den nya organisationen.

Staden till McDonald: Du är inte tjänsteman i Hangö

Då kandidatnomineringen var igång ville Outi McDonald vara säker på sin valbarhet innan hon skulle fatta beslut om att ställa upp som kandidat.

- Naturligt nog konsulterade jag jurister i den här frågan. Jag fick också bekräftat av Tallqvist att jag inte är stadens tjänsteman innan jag lovade ställa upp som kandidat, säger hon och syftar på Hangö stads kanslichef Lasse Tallqvist.

Hon fick då svar av de jurister hon kollat med att hon är valbar eftersom staden har verkställt uppsägningen, trots att den inte har vunnit laga kraft.

- Jag har svårt att förstå att jag samtidigt är och inte är ledande läkare.

Outi McDonald

Kristdemokraterna fick också bekräftat från staden att allt var i sin ordning med de inlämnade kandidatlistorna den 28 februari. Endast små rättelser gjordes.

Men den 6 mars vände vindarna plötsligt och då fick partiet veta att McDonald trots allt har en tjänst inom staden och inte kan vara kandidat.

- Jag har svårt att förstå att jag samtidigt är och inte är ledande läkare, säger McDonald.

Valbarhet avgörs från fall till fall

Det finns vissa klara kriterier för vem som är valbar och vem inte, såsom att man ska ha den kommun där man kandiderar som sin hemkommun.

Men andra kriterier gör varje fall unikt och tolkningsbart.

HFD har avgjort många ärenden i frågor om valbarhet. Valbarheten avgörs utgående från personens faktiska uppgifter och ställning, inte utgående från beteckningen, som exempelvis teknisk direktör eller ledande läkare.

Man kan till exempel inte säga att en rektor alltid skulle vara valbar eller inte valbar. Det som avgör är hurudan ställning en rektor har i en kommun.

Om det exempelvis finns många skolor och många rektorer på en ort så brukar en rektor vara valbar. Men om det i en kommun finns endast en rektor som leder kommunens enda skola eller samtidigt flera skolor så kan det betyda att rektorn inte är valbar.

Fall som HFD avgjort visar att till exempel en chef för äldreomsorgen var valbar medan en ungdomssekreterare inte var det.

Då man avgör vem som är valbar och vem inte jämförs till exempel kommunens storlek och vilken ekonomiskt betydelse ämnesområdet som personen verkar inom har. Det betyder att i en liten kommun kan en viss tjänsteinnehavare ha en relativt sett större betydelse än i en större kommun.

Här kan du läsa mer om andra faktorer som avgör om man är valbar eller inte.

Kommunförbundet: Tjänsten finns

Staden hade då tagit kontakt med Kommunförbundet för att kolla McDonalds valbarhet och fått ett annat besked.

I utlåtandet från förbundet sägs att McDonald inte är valbar. I det hänvisas till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i ett liknande fall med en stadsdirektör.

Fullmäktige sade upp en stadsdirektör år 1995 men den dåvarande länsrätten ansåg beslutet vara fel. Kommunens styrelse gick vidare med ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Under behandlingstiden kandiderade stadsdirektören i kommunalvalet. Enligt lagen hade stadsdirektören då ett tjänsteförhållande med staden, eftersom beslutet behandlades i HFD och därför inte hade vunnit laga kraft. HFD ansåg därför att stadsdirektören inte var valbar.

Fallet skiljer sig ändå från McDonalds situation eftersom ovan nämnda stadsdirektörstjänst fanns kvar medan McDonalds jobb inte finns mer. Eller finns ibland.

Också i e-post till Kommunförbundet säger Lasse Tallqvist att McDonald inte är i stadens tjänst.

Hangö stads instruktion: Tjänsten finns

Så har McDonald nu en tjänst inom Hangö stad eller inte, kanslichef och centralvalnämndens sekreterare Lasse Tallqvist?

- Det finns ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen som är likartat med det här fallet. HFD konstaterar där klart att medan man innehar en tjänst och den rättsliga behandlingen inte har vunnit laga kraft så utgör det ett hinder för att vara valbar, säger Tallqvist undvikande och syftar på fallet med stadsdirektören.

Men ledande läkaren finns ju inte kvar i den nya organisationen?

- Det stämmer inte. I instruktionen för grundtryggheten står klart och tydligt att det finns en ledande läkare som ska fungera som hälsovårdscentralens chef. Tjänsten finns ju.

Men du har sagt till facket att Outi McDonald inte har en tjänst.

- Hm. Men så som jag sade så har centralvalnämnden behandlat ärendet utgående från den utredning man gjort. Man har haft Kommunförbundets tolkning, tillämpningsdirektiv och HFD:s avgörande och på basen av det har man slagit fast hur man ska ha det.

Kanslichef Lasse Tallqvist
Bildtext Centralvalnämndens sekreterare, kanslichef Lasse Tallqvist.
Bild: Yle/Maria Wasström

Staden har verkställt uppsägningen vilket McDonalds jurist anser att skulle göra henne valbar. Men också i det fallet hänvisar Tallqvist till Kommunförbundets tolkning.

McDonalds tjänst som ledande läkare har alltså aldrig dragits in genom ett kommunalt beslut trots att två år har gått och trots att jobbet inte mer finns i den nya organisationen.

Borde ni inte då ha dragit in tjänsten?

- Det är en fråga man borde ha funderat för länge sedan på. Men i det här fallet så är det en jättefärsk instruktion, den fastställdes förra november.

Tallqvist påpekar också att McDonald skulle få tillbaka sin tjänst om HFD bestämmer att det inte har existerat en grund för hennes uppsägning.

Teknisk direktör var gränsfall men godkändes

Centralvalnämnden i Hangö tog också ställning till om Hangö hamns tekniska direktör Björn Peltonen var valbar eller inte på grund av sin ledande position.

Staden äger aktiebolaget Hangö hamn. Därför utredde staden och Kommunförbundet bland annat bolagets storlek i proportion till stadens omsättning, Peltonens position i bolaget och hur stor beslutanderätt och vilka maktbefogenheter Peltonen har.

- Kommunförbundet konstaterade att han är ett gränsfall, säger Tallqvist och jämför med fallet McDonald som var tydligt.

Björn Peltonen, teknisk chef i Hangö hamn.
Bildtext Björn Peltonen.
Bild: Yle/Minna Almark

Rekommendationen är kandidaten är valbar vid gränsfall vilket betyder att Peltonen nu är en av de uppställda kandidaterna.

Om staden felaktigt skulle ha tagit bort en person som senare visar sig vara valbar så måste kommunvalet arrangeras om.

Går att besvära sig först efter valet

Om någon kommuninvånare eller kandidat anser att det gått fel till i ett val, såsom att centralvalnämnden fattat fel beslut och kandidaternas valbarhet varit fel, så går det att lämna in besvär.

Just nu råder besvärsförbud. Efter den 12 april då resultaten slås fast kan man besvära sig.

13.3 klockan 10. Lasse Tallqvists titel ändrad till kanslichef.

Radio Vega Västnyland

3:56