Hoppa till huvudinnehåll

Yle Fem

Samlade frågor och svar kring Yle Teema & Fem

Från 2017
Uppdaterad 13.03.2017 13:19.
Logotypen på den nya kanalplatsen. Yle Fem behåller sitt namn på den gemensamma kanalplatsen som heter Yle Teema & Fem.
Bildtext Yle Teema & Fem är en gemensam kanalplats, men bägge kanaler fortsätter som självständiga.
Bild: Yle

Varför gör Yle det här? Försvinner det program? Betyder det här mindre tv på svenska? Här hittar du svar på åtminstone en del av de frågor tv-reformen kan väcka.

Varför slår ni ihop Yle Teema och Yle Fem?

Yle slår inte ihop kanalerna utan de delar kanalplats, precis som Yle Fem gjort med SVT World under de senaste åren. Nu blir partnern Yle Teema som är Yles egen kanal.
Yle förnyar tv-utbudet eftersom vi vill betjäna alla finländare då medievanorna förändras. Den nya utbudsstrukturen svarar bättre på det förändrade tittarbeteendet. Vi tittar allt mer på tv via webben och allt mindre på den traditionella tv-apparaten. Med förändringen slår Yle vakt om att tv är tillgänglig för alla nu och i framtiden oberoende av tid, plats och apparat.

När sänder Yle Fem?

Yle Fem kommer att sända eget innehåll sju dagar i veckan i prime time - precis som nu.
Yle Fem sänder alla förmiddagar och på bästa tittartid med start kl. 17.25 alla dagar. Två dagar i veckan, söndagar och måndagar, sänder Yle Fem hela kvällen, tisdagar till lördagar kl. 17.25-20. Så här ser tv-kvällen ut efter 24.4.

En delad kanalplats - vad innebär det?

Att Yle Fem delar kanalplats är de facto inget nytt. Sedan 2011 har Yle Fem delat kanalplats med SVT World. Nu blir partnern Yle Teema som är Yles egen kanal. Teemas program blir i och med den delade kanalplatsen också mera tillgängliga för svenskspråkiga tittare, eftersom målet är att Teemas program i högre grad än tidigare kommer att textas till svenska. Yle Fem kommer också att sända eget innehåll sju dagar i veckan i prime time - precis som nu. I och med förnyelsen kommer mängden repriser under prime time på bästa tittartid att minska.

Yle Teema och Yle Fem delar på sändningarna på bästa tittartid. I praktiken innebär det här att Yle Fem sänder förmiddagar, 17.25-20 fem dagar i veckan, tisdagar till lördagar, och hela kvällar från 17.25 framåt på söndagar och måndagar. Det betyder att vissa program byter sändningstid, men de program som funnits på Yle Fem har en plats också på den nya gemensamma kanalplatsen. Repriserna försvinner så gott som helt från tv-kvällarna. I stället sänder Yle Fem en blandning av nordiska program och repriser på förmiddagarna. Söndagsmorgnarna bjuder på program för småbarn och juniorer från kl. 8.15 framåt.

Vad gäller timfördelningen kommer Yle Fem och Yle Teema att sända ungefär lika mycket. Yle Fem kommer att sända två hela kvällar i veckan, på söndag och måndag. TV-nytt och BUU-klubben kommer att sända precis samma tider som idag, kl. 19.30 och klockan 18 varje dag. Tisdag till lördag sänder Yle Fem fram till kl. 20 varvid Teemas innehåll tar över.

Betyder det här mindre Yle Fem-innehåll i den gemensamma kanalen?

Den nya kanalen kommer att innehålla ungefär lika mycket Yle Fem-innehåll som Yle Fem gör idag. Skillnaden är att det blir färre repriser på kanalen under bästa tittartid. Yle Fems uppdrag - att betjäna den svenskspråkiga befolkningen i Finland består.

Vad gäller timfördelningen kommer Yle Fem och Yle Teema att sända ungefär lika mycket. Yle Fem kommer att sända två hela kvällar i veckan, på söndag och måndag. TV-nytt och BUU-klubben kommer att sända precis samma tider som idag, kl. 19.30 och klockan 18 varje dag. Tisdag till lördag sänder Yle Fem fram till kl. 20 varefter Teemas innehåll tar över.

Utöver de svenskspråkiga innehållen i Yle Teema & Fem kommer det också att finnas svenskspråkiga program på Yles andra tv-kanaler som till exempel Strömsö.

Blir det mindre innehåll på svenska nu?

Ja och nej. Eftersom SVT World inte längre sänds, innebär det en minskning i det svenska innehållets sammanlagda volym. Men Yle Fems innehåll kommer att ha ungefär samma omfattning som nu. Målet är också att Yles innehåll textas till svenska i högre grad än tidigare. På den gemensamma kanalplatsen textas till en början alla de program som Yle Teema sänder tisdagar till lördagar kl. 20-21.

Vem bestämmer över Yle Fem?

Det är fortsättningsvis Svenska Yle som leder och ansvarar för Yle Fem och bestämmer över sändningstiden och budgeten enligt överenskomna ramar.

Försvinner Fems eller Teemas program nu?

På grund av förnyelsen försvinner inte program. Som en följd av normal programutveckling kommer nya program till och gamla kan upphöra. En ännu starkare Arena ger fler möjligheter för publicering av Fems och Teemas innehåll.

SVT World kommer att upphöra och finns alltså inte på Yle Teema & Fem. Istället sänder vi utvalda SVT-program som har en stor publik och som kompletterar Svenska Yles utbud som en del av Yle Fem.

Ni har lovat att Yles svenskspråkiga tjänster som helhet stärks. På vilket sätt då?

Vi textar mera till svenska, Yle Arenan utvecklas och innehållet på Arenan breddas, vi kommer också att sända svenskspråkiga innehåll på andra Yle-kanaler. Vi kommer också att få rättigheter att publicera mera SVT-innehåll på Arenan.

Vad händer vid stora plötsliga nyhetshändelser? Har Yle Fem förkörsrätt då?

Vid stora plötsliga nyhetshändelser kommer Yle Fem att sända precis som den gör nu. Det här gäller också till exempel valsändningar och andra liknande enskilt förekommande nyhetshändelser. Då går sändningen på svenska oberoende av tid och ursprungligt schema.

Vad innebär det att Yles innehåll textas till svenska i högre grad än tidigare?

Från start textas Teemas program som sänds mellan 20 och 21 tisdag till lördag.
Vad gäller Yles övriga kanaler är målet att på sikt kunna översätta fler program till svenska, där det är vettigt och där vi vet att den svenskspråkiga befolkningen har ett behov av textning.

Hur mycket sparar Yle på det här?

Målet med den här förnyelsen är inte att spara pengar utan att utveckla tv-helheten och skifta fokus mot publicering och utgivning på webben. Det är alltså frågan om en omfördelning av resurserna.

Att klämma in Yle Teema med Yle Fem låter konstigt. Vad vinner jag som tittare på det?

Till vissa delar har kanalernas tittare gemensamma intressen. Bland annat det nordiska, dokumentärer och filmer intresserar både dem som nu tittar på Yle Fem och dem som väljer Yle Teema.

Som helhet kan man säga att publiken vinner på att vi samtidigt som vi får möjlighet att utveckla Arenan också kan erbjuda ungefär lika mycket innehåll på tv, även om det serveras lite annorlunda än tidigare.

Diskussion om artikeln