Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Marit af Björkesten: En starkare tv kräver nya lösningar

Från 2017
Uppdaterad 18.04.2017 12:30.
Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.
Bild: Yle / Kimmo Räisänen

Kallio var dritkult, skrev abiturienterna i ett av de finska gymnasierna i Helsingfors på den lastbil - eller russebuss - som körde dem runt Esplanadparken under penkis. Efter tre säsonger av årets stora tv-fenomen, norska Skam, är norska plötsligt fullt gångbart på såväl finska som svenska och danska skolgårdar.

Det scenariet hade producenterna på det norska NRK knappast kunnat föreställa sig ens i sina vildaste drömmar. Knappast hade de heller räknat med alla de kopior, parodier och kulturella referenser som uppstått i hela Norden i Skams fotspår, över alla språk- och generationsgränser.

Ur ett Yle-perspektiv är det mest anmärkningsvärda trots allt inte den häpnadsväckande succén, utan det faktum att årets tv-fenomen aldrig sänts på tv. Alla de säsonger som Yle Fem köpt har lagts ut på Arenan, och i första hand konsumerats mobilt.

Därmed är Skam ett av de bästa bevisen på att också public service-tv nu definitivt är en del av den omvälvande transformering som hela mediebranschen går igenom.

På svenska, för alla

Det är den här utvecklingen som är bakgrunden till att Yle nu förnyar Arenan och tv-kanalerna. Vi lyckas inte längre nå hela befolkningen på traditionell tv, eftersom så många väljer att inte använda den. Fler finländare saknar i dag en tv-apparat än en internetuppkoppling. Samtidigt spelar den traditionella tv:n fortsättningsvis en stor roll i samhället och är lika viktig som tidigare för stora delar av finländarna.

När Yle Fems granne senare i vår heter Yle Teema i stället för SVT World, och Arenans svenskspråkiga innehåll stärks, handlar det därför om att skapa lösningar som bär så långt in i framtiden som möjligt.

Helt lätt är det naturligtvis inte att svara mot både nya och gamla medievanor på en gång och att skapa modeller som passar både Fems och Teemas publik. Som det nu ser ut är slutresultatet i varje fall något som är större än de enskilda delarna, och en helhet som med sina ambitioner och sin kvalitet kan växa över både språkliga och innehållsliga preferenser.

Det viktiga för de svenskspråkigas del kan sammanfattas i fem punkter:

  • Den svenskspråkiga publiken kommer fortsättningsvis att kunna hitta det centrala public service-innehållet vid samma tidpunkt varje vecka i traditionell tv, allt från BUU-klubben till Tv-nytt, OBS Debatt, Sportmagasinet, Närbild och Spotlight.
  • Därutöver finnas sena sändningstider för till exempel drama och andra program som publiken helst vill se under dygnets sista timmar, och som kanske har åldersgränser som förutsätter sena tider.
  • Kanalförändringen leder inte till att program tar slut, eventuella förändringar i innehållet görs i framtiden av innehållsliga orsaker. Trots att kvantiteten inte är någon större trumf i den nya medievärlden finns det plats för grovt taget lika mycket eget Yle Fem-innehåll som tidigare.
  • Vid stora nyhetshändelser är det möjligt att sända nyheter också på svenska, helt oberoende av tiden på dygnet.
  • Yle Fems tittare kan bättre än tidigare ta till sig det utbud som Yle Teema bjuder i och med att fler kvalitetsfilmer, ambitiösa musikprogram och fina dokumentärer textas till svenska.

Inte mängden, utan kvaliteten

I timmar kommer det svenskspråkiga innehållet att minska eftersom mängden SVT-program som sänds via Yle krymper. Det berör inte många tittare, eftersom vår fleråriga uppföljning visar att de flesta av SVT-programmen om eftermiddagarna och sena kvällar inte har hittat sin publik i Finland, åtminstone inte via Yle. Men naturligtvis är det tråkigt för dem som tittat och som nu i högre grad hänvisas till SVT Play, vilket vi beklagar.

Det betyder i varje fall inte att SVT försvinner från Yles kanaler, utan tvärtom - många av programmen kommer sannolikt att få en större synlighet. De program som engagerat en stor publik och kompletterat Yle Fems eget utbud kan vi tack vare ett gott samarbete visa också i fortsättningen, allt oftare också med finsk text.
Precis som tidigare sänder vi också ett digert nordiskt innehåll som erbjuds oss tack vare ett tätt och välfungerande nordiskt samarbete.

Den tablå och de Arenaförändringar som vi nu presenterar för Yle Fems del utgår i första hand från de svenskspråkiga tittarnas behov, i enlighet med Ylelagen som säger att finsk- och svenskspråkiga ska behandlas lika.

Samtidigt går vi nu mer målmedvetet in för att skapa fler forum där språken och kulturerna möter varandra, både på den delade kanalplatsen och på de andra kanalerna. Just tv och rörlig bild har nämligen potential att nå över gränserna på ett sätt som radio och skriven text sällan lyckas med. Fler finskspråkiga program kommer därför att textas till svenska och fler svenskspråkiga program sänds på Yles andra kanaler, till exempel Strömsö som från och med årsskiftet går också på Yle TV1.

Just nu känns det särskilt angeläget att arbeta både för livskraftiga svenskspråkiga medier och att bygga gemensamma arenor, upplevelser och plattformar för alla finländare.

Diskussion om artikeln